Trendsetten

Wat betekent het als 3 miljoen klanten mobiel gaan betalen?

Al 3 miljoen+ klanten van STARBUCKs betalen hun Frappuccino, Caffè Misto & ‘Bold Pick of the Day’ m.b.v. hun mobiele telefoon. Deze optie biedt evenzoveel kansen aan Starbucks als risico’s aan hun collegae koffiedrank leveranciers, ondernemers die zo ver nog niet zijn. Multichannel 3.0 is on it’s way.

De nieuwe apps om m.b.v. van je pda je betaalverkeer te kunnen uitvoeren, overvallen je dagelijks. Zo kan geen bank meer zonder een app die je je meest recente betalingsinfo laat zien. Was het direct klantcontact bij een bank al tot een minimum teruggebracht, m.b.v. de pda zal dit alleen nog maar minder worden of…… of een bank gaat op een slimme manier (ook) communiceren via de camera op de pda…. Het zal eerst nog schrikken zijn voor de klant, je bankier ‘aan de lijn’, toch zie ik daar zeker mogelijkheden. :-o

“When new technologies enter a marketplace, there is almost always a shift in the balance of power among market participants.” merken onderzoekers van de Boston Consulting Group op in het vorige week verschenen artikel ‘Multichannel 3.0, the mobile revolution’.

Leuke jongens die Grieken maar hoe staan wij er eigenlijk voor, internationaal?

Dat de Grieken na nachtenlang van spannend onderhandelen opeens met ‘een konijn uit de hoge hoed komen’ is voor mij na mijn laatste bezoek aan Griekenland niet verbazingwekkend*. Het was een bezoek waarin ik nog eens constateerde dat de Grieken zeker regels hebben: “Opmerkelijke regels zelfs, regels die nauwelijks verband hebben met (onze) Europese regels.” Ondanks de schat aan lezers die ManPro kent, is dit bericht bij de beleidsmakers niet doorgedrongen. :-o

Nu ja, dit Grieks drama zal nog wel even duren interessanter voor ons is het om te zien hoe wij, Nederlanders, er zelf internationaal voor staan? Want Europese Unie of niet, met de huidige rechtsregels & de financiële status van de mede-europeanen dienen we met onze economische uitdagingen toch in 1e instantie vooral ‘de eigen broek op te houden’.

Gelukkig helpt hier het CBS met het deze week verschenen rapport Internationalisation Monitor 2011; een synopsis met daarin o.m. de BRIC’s en: Talentmanagement!

BIG DATA ofwel: overbelast door een Triljoen terabytes aan informatie.

De huidige generatie (babyboom) managers kan het zich nog goed herinneren: je was in gesprek met een klant & je verzocht je secretaresse om even het dossier op te halen. Die tijd ligt niet eens zo heel ver achter ons, zeg 10 jaar. (nb; het zou mij niet verbazen als er nu nog organisaties zijn waar pa’s dagelijks op zoek zijn naar de inhoud van klantdossiers….).

Zo’n klantdossier bestond gemiddeld uit een 10-tal pagina’s, ieder voorzien van een paar honderd woorden. Inmiddels leven we (echter) in een tijdperk waarin aan ons één miljoen miljoen miljoen databytes dagelijks beschikbaar staan (and rising), ook wel bekend onder de noemer BIG DATA“Big data” refers to datasets whose size is beyond the ability of typical database software tools to capture, store, manage, and analyze.’ aldus McKinsey in hun rapport ‘Big Data: The next frontier  for innovation, competition, and productivity.’

Interessant is het om te lezen wat we kunnen doen om e.e.a. behapbaar te houden zodat we niet ten onder gaan, ook niet overbelast raken maar weten te profiteren van deze enorme hoeveelheden, vaak gratis beschikbare, informatie……

De ‘Bank van Morgen’ (nb; KNAB)? Dat wordt Nix.

Jawel, ik weet ‘t: da’s nog al een uitspraak, die titel, terwijl ‘de Bank van Morgen’ er nog niet eens is (althans)…..

Vanochtend melden de media dat ALEX Bank oprichter René Frijters i.s.m. AEGON een ‘revolutionair nieuwe bank gaat beginnen’. ‘Revolutionair =  Nieuwe ideeën en ontwikkelingen, Bijzonder en met Grote Gevolgen.’ (bron Encyclo)  Hier, bij ManPro, zouden we zeggen: ‘Dat wordt dan een Zwarte Zwaan!‘ Helaas……

Het begint allemaal nog redelijk goed. Zo lezen we in Het FD de uitspraak van Frijters: ‘Ik wil een consumentenbank bouwen waarin het klantbelang echt voorop staat. Bankieren kan veel gemakkelijker en transparanter gemaakt worden.’ AEGON voegt er nog aan toe: ‘Dat de nieuwe bank het over een nieuwe boeg zal gooien en zich ‘echt op de behoeften van klanten’ gaat richten.’…..

Sustainability c.q. MVO implementeren? Kijk eerst eens naar HOME!

http://www.youtube.com/watch?v=RZhrkdAwJ1M

Het suddert al heel lang v.w.b. het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties. Het is net zo’n thema als Gelijkheid & Diversiteit: we beseffen dat er ‘iets’ mee dient te gebeuren maar het Wat? & het Hoe? Da’s voor velen onduidelijk. Jammer.

McKinsey onderneemt opnieuw een poging & wel met het artikel The Business of Sustainability. Eenvoudig gezegd: er valt met een MVO Beleid geld te verdienen, op zich nix mis mee. Returns on capital. Most companies creating value through sustainability look first to improving returns on capital, which often means reducing operating costs through improved natural-resource management (such as energy use and waste).” Toch kun je jezelf afvragen of dit besparen ook écht ‘MVO-en’ is of dat het ‘iets’ is dat je toch al van plan was om zo o.i.v. de economische crisis de kosten te drukken…. Nou ja, je onderneemt i.i.g. ‘iets’.

McK stelt dat dat een goed(!) MVO Beleid een investering is voor de Lange Termijn: Creating value. Integrating sustainability into strategic initiatives is especially important because these issues play out over the long term. It’s easier for companies where they are core concerns to understand trends and make strategic bets in advance of consumer preferences, stakeholder pressure, or regulation.”

Core concerns, Kern Aandachtspunten beter nog Kern Zorgen, dat is sustainablity c.q. MVO inderdaad of dat zou het voor organisaties, bestuurders, managers, ondernemers én hun medewerkers op zijn minst dienen te zijn.

Maar om dat te beseffen is het gezamenlijk, dus met al je medewerkers & je managers, kijken naar het (toch) indrukwekkend HOMEProject een must. Dan besef je wellicht waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een goed Beleid kan zijn.

Een MVO Beleid, dat is een Corporate Social Responsibility toch?

Morgen is het 15 oktober: ‘Global Change’. Wat je als organisatie daarover dient te weten.

Willem Scheepers in: Leiderschap 14 okt 2011

Wat begon als Occupy Wall Street is uitgegroeid tot de ’15 oktober beweging’ United for #Global Change & wordt er morgen in 951 steden, gevestigd in 82 landen, aandacht gevraagd voor solidariteit; waaronder dus ook #OccupyDenHaag@OccupyAmsterdam.

Dit alles ontstaat relatief snel zonder dat er echt sprake is van een Leider. Dat is dan toch een opmerkelijke prestatie, een sentiment geraakt wellicht. ‘Met dank aan de social media!‘ zeggen we dan. (nb; allerlei Occupy groepen ontstaan op Facebook, de leukste vind ik nog wel Carpool to #Occupy Wallstreet; over solidariteit gesproken ;-) )

De Global Change initiatiefnemers leggen voor hun solidariteitsactie een link met de Arabische Lente**. In een entry die vandaag verschijnt in het Harvard Blog leggen associate professors Hari Bapuji en Suhaib Riaz echter een verband met de 2011 Indian anti-corruption movement. Da’s op zijn zachtst gezegd een interessante vergelijking.

Beide professoren hebben ook nog tips voor organisaties die zich morgen aangesproken voelen.

Over Solidariteit met als business case Private Banking.

“Een ‘levenslange klant’ levert onze organisatie $ 12.500 op.” Het is al bijzonder dat Chris Zane, CEO van ZANE’s Cycles, van dit getal op de hoogte is (Nb; ZANE’s is dus géén private bank!). Veel andere managers/ondernemers zullen geen idee hebben over dat wat een ‘lifetime customer’ zijn/haar organisatie oplevert; toch? Zane heeft in zijn boek Reinventing the Wheel: The Science of Creating Lifetime Customers meer prikkelende uitspraken: ‘The happiness of our customers is the lifeblood of our business.’

Feitelijk spreekt Zane hier over solidariteit: de klant is zijn leven lang solidair aan jouw organisatie en jij bent met je organisatie solidair aan haar. Solidariteit is zo oud als het ontstaan van de aarde: de sterkeren komen op voor de zwakkeren. Simpel. Toch komt het solidariteitsprincipe onder druk te staan & niet alleen omdat de zorgpremies stijgen en de komende generatie zullen blijven stijgen (ook al helpt innovatie ‘iets’).

Binnen het zaken doen kennen we i.d., we noemen dat het Pareto effect: dankzij een grote groep ‘stille’ klanten ben je in staat om voor een kleine groep ‘luide’ klanten een compleet systeem in stand te houden. Private Banking is daarvan een ‘mooi’ voorbeeld.

Gevolg is wel: zonder die overgrote meerderheid solidaire klanten kan er geen sprake zijn van ‘Private Banking’ ….. Dan kan het inderdaad tijd worden voor een bezetting.

Belemmert Gedrag van Mannen de Ontwikkeling van Vrouwen? Ja.

http://www.youtube.com/watch?v=07kgCNSB8AI

“Mijn man en ik hebben onze eigen onderneming. Als ik de telefoon opneem en degene die belt kent mij niet, kent mijn ervaring en kwaliteiten niet, dan neemt men al snel aan dat ik de assistente ben. Als zodanig word ik dan ook behandeld en soms zelfs misbruikt. Dat gebeurt natuurlijk niet als mijn man de telefoon opneemt.

Ook al beschik ik over een prima opleiding en ruim 20 jaar ervaring, bij voorkeur zien zij dat ik me richt op administratieve taken. Als een klant een uitdagende vraag stelt, dan wordt die vraag zelden aan mij gesteld wel aan mijn man. Dit resulteert er in dat zijn hersenen harder werken dan die van mij. In tijd gezien ontstaan er vervolgens in zijn hersenen meer innovatieve ideeën dan in die van mij. Eerlijk gezegd is hij dan waardevoller voor de klant dan dat ik dat ben.”

Dit is een interessante reactie die Kelley Nelsen gaf op ‘Can Nice Girls Negotiate?’ van Harvard Blogger Whitney Johnson. In haar laatste entry gaat Johnson daarop door.

Onderzoek Private Banking: verwachtingen klant en adviseur niet op 1 lijn.

“Beleggingsadviseurs en particuliere klanten c.q. private banking klanten hebben zeer uiteenlopende opvattingen over wat volgens hen het belangrijkste is in de adviesrelatie. De adviseur geeft aan het intakegesprek de hoogste prioriteit, terwijl de klant meent dat de toegevoegde waarde van de adviseur vooral samenhangt met de selectie van fondsen en/of aandelen.” ‘Vervelend’ misschien, toch is dit niet eens de zwaarste conclusie uit het onderzoek ‘Toekomst van het Advies’, een onderzoek dat is uitgevoerd door Fondsnieuws i.s.m. VODW.

Zo lezen we ook: “Uit de enquête komt verder naar voren dat de beleggingsadviseur zijn eigen toegevoegde waarde overschat. Maar liefst 91% denkt dat hij of zij belangrijk is voor de klant. Maar op diezelfde vraag antwoordt niet meer dan 51% van de particuliere klanten met een advies- of beheercontract bevestigend.” Deze conclusie sluit ‘mooi’ aan bij de ervaring die ik had met mijn ‘adviseur’ eind 2010. De adviseur dacht met ‘een prima voorstel’ te komen maar ik als betalende klant dacht daarover héél anders en merkte al snel dat er meer aanbod is in de markt……

Vorige week merkte een bankdirecteur op: “Klantloyaliteit is een van onze strategische thema’s.” Hij lijkt één van de weinigen te zijn die dat zo expliciet toepast.

Kenniseconomie komt er slecht vanaf in de Miljoenennota. (tijd voor kennisimmigratie?)

“Ook andere structurele veranderingen zoals globalisering, technologische ontwikkeling en klimaatproblemen vragen om structurele  aanpassingen die de concurrentiekracht van Nederland bevorderen  en onze positie als kenniseconomie verbeteren.’ lezen we op pagina 39 van de NOTA OVER DE TOESTAND VAN ’S RIJKS FINANCIËN 21/09/11. Da’s de enige keer dat het, voor onze toch vooral diensteneconomie, kernbegrip ‘kenniseconomie’ voorbijkomt in deze beleidsnota; jammer.

Wel komen we het begrip ‘kennisintensief’ tegen: “Opkomende economieën worden steeds kennisintensiever. China produceert tegenwoordig hoogwaardige ICT, de Europese  hoogovens zijn in Indiase handen, en India bouwt een auto die maar 3 000 euro kost.” (pg. 20 ‘meer concurrentie’) Dat gaat dus niet over ons.

Het (deel)woord ‘kennis’ komt vervolgens nog 1x voorbij in deze miljoenennota: “Ook waarborgen voor een gezond vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat, een goede kennisbasis en een goed opgeleide beroepsbevolking dragen bij aan toekomstige economische groei en vormen daarmee een essentieel onderdeel van een verantwoord begrotingsbeleid.” (pg. 41 ‘naar een nieuw evenwicht)

Mee eens, maar hoe gaan we dit nu doen met als basis een nota bomvol bezuinigingen???

Laatste reacties

titus smit, Gisteren

Wilem S., mooi gezegd! Hoe met 'fooling yourself' te stoppen? Vrij durven denken is d…

reactie op: Richard Branson: 'Minder werken en meer vrije tijd, het kan.' Inderdaad, m.b.v. The Power of Three.
Willem Scheepers, 26 dgn geleden

Dank voor je aanvulling Arjen. Inderdaad lijkt er (ook hier) sprake te zijn van de…

reactie op: Hoog Tijd dat we van Talent een Balanspost maken.
Arjen Smit, 26 dgn geleden

Geheel eens met het belang van human capital, investeringen in talent, HR etc, daarov…

reactie op: Hoog Tijd dat we van Talent een Balanspost maken.

Opleiding

Boek van de week

Over ManagementPro.nl

Over ManagementPro.nl, de management trendwatcher met tips’n trics!

Het NIEUWE boek in de ManagementPro Serie is uit! “Zevende Dagboek van de ManagementPro.” Beschikbaar als e-boek & hard copy, nu met Introductiekorting! ;-)

Zevende Dagboek Voorblad

Op 25/10/2013 was dit blog 8 jaar ‘in de lucht’. We zijn op weg naar 500.000 unieke lezers en 1.000.000 paginaweergaven! Lees meer hierover in Staan de komende 8 jaar voor ManagementPro in het teken van Social Business?

De ManagementPro Linkedin group

Volg ManagementPro op Twitter

‘Investors in People’ is één van de ManPro rubrieken. Met een klik op de pin kom je bij een Animatie.

Animatie Organisatie Ontwikkeling IiPinNL 2014

 

NB; “ManagementPro LIVE!!” is een interactief programma waarin entries & rubrieken LIVE gaan!

Redactie

Auteurs