Trendsetten

De ‘Bank van Morgen’ (nb; KNAB)? Dat wordt Nix.

Jawel, ik weet ‘t: da’s nog al een uitspraak, die titel, terwijl ‘de Bank van Morgen’ er nog niet eens is (althans)…..

Vanochtend melden de media dat ALEX Bank oprichter René Frijters i.s.m. AEGON een ‘revolutionair nieuwe bank gaat beginnen’. ‘Revolutionair =  Nieuwe ideeën en ontwikkelingen, Bijzonder en met Grote Gevolgen.’ (bron Encyclo)  Hier, bij ManPro, zouden we zeggen: ‘Dat wordt dan een Zwarte Zwaan!‘ Helaas……

Het begint allemaal nog redelijk goed. Zo lezen we in Het FD de uitspraak van Frijters: ‘Ik wil een consumentenbank bouwen waarin het klantbelang echt voorop staat. Bankieren kan veel gemakkelijker en transparanter gemaakt worden.’ AEGON voegt er nog aan toe: ‘Dat de nieuwe bank het over een nieuwe boeg zal gooien en zich ‘echt op de behoeften van klanten’ gaat richten.’…..

Sustainability c.q. MVO implementeren? Kijk eerst eens naar HOME!

http://www.youtube.com/watch?v=RZhrkdAwJ1M

Het suddert al heel lang v.w.b. het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties. Het is net zo’n thema als Gelijkheid & Diversiteit: we beseffen dat er ‘iets’ mee dient te gebeuren maar het Wat? & het Hoe? Da’s voor velen onduidelijk. Jammer.

McKinsey onderneemt opnieuw een poging & wel met het artikel The Business of Sustainability. Eenvoudig gezegd: er valt met een MVO Beleid geld te verdienen, op zich nix mis mee. Returns on capital. Most companies creating value through sustainability look first to improving returns on capital, which often means reducing operating costs through improved natural-resource management (such as energy use and waste).” Toch kun je jezelf afvragen of dit besparen ook écht ‘MVO-en’ is of dat het ‘iets’ is dat je toch al van plan was om zo o.i.v. de economische crisis de kosten te drukken…. Nou ja, je onderneemt i.i.g. ‘iets’.

McK stelt dat dat een goed(!) MVO Beleid een investering is voor de Lange Termijn: Creating value. Integrating sustainability into strategic initiatives is especially important because these issues play out over the long term. It’s easier for companies where they are core concerns to understand trends and make strategic bets in advance of consumer preferences, stakeholder pressure, or regulation.”

Core concerns, Kern Aandachtspunten beter nog Kern Zorgen, dat is sustainablity c.q. MVO inderdaad of dat zou het voor organisaties, bestuurders, managers, ondernemers én hun medewerkers op zijn minst dienen te zijn.

Maar om dat te beseffen is het gezamenlijk, dus met al je medewerkers & je managers, kijken naar het (toch) indrukwekkend HOMEProject een must. Dan besef je wellicht waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een goed Beleid kan zijn.

Een MVO Beleid, dat is een Corporate Social Responsibility toch?

Morgen is het 15 oktober: ‘Global Change’. Wat je als organisatie daarover dient te weten.

Willem Scheepers in: Leiderschap 14 okt 2011

Wat begon als Occupy Wall Street is uitgegroeid tot de ’15 oktober beweging’ United for #Global Change & wordt er morgen in 951 steden, gevestigd in 82 landen, aandacht gevraagd voor solidariteit; waaronder dus ook #OccupyDenHaag@OccupyAmsterdam.

Dit alles ontstaat relatief snel zonder dat er echt sprake is van een Leider. Dat is dan toch een opmerkelijke prestatie, een sentiment geraakt wellicht. ‘Met dank aan de social media!‘ zeggen we dan. (nb; allerlei Occupy groepen ontstaan op Facebook, de leukste vind ik nog wel Carpool to #Occupy Wallstreet; over solidariteit gesproken ;-) )

De Global Change initiatiefnemers leggen voor hun solidariteitsactie een link met de Arabische Lente**. In een entry die vandaag verschijnt in het Harvard Blog leggen associate professors Hari Bapuji en Suhaib Riaz echter een verband met de 2011 Indian anti-corruption movement. Da’s op zijn zachtst gezegd een interessante vergelijking.

Beide professoren hebben ook nog tips voor organisaties die zich morgen aangesproken voelen.

Over Solidariteit met als business case Private Banking.

“Een ‘levenslange klant’ levert onze organisatie $ 12.500 op.” Het is al bijzonder dat Chris Zane, CEO van ZANE’s Cycles, van dit getal op de hoogte is (Nb; ZANE’s is dus géén private bank!). Veel andere managers/ondernemers zullen geen idee hebben over dat wat een ‘lifetime customer’ zijn/haar organisatie oplevert; toch? Zane heeft in zijn boek Reinventing the Wheel: The Science of Creating Lifetime Customers meer prikkelende uitspraken: ‘The happiness of our customers is the lifeblood of our business.’

Feitelijk spreekt Zane hier over solidariteit: de klant is zijn leven lang solidair aan jouw organisatie en jij bent met je organisatie solidair aan haar. Solidariteit is zo oud als het ontstaan van de aarde: de sterkeren komen op voor de zwakkeren. Simpel. Toch komt het solidariteitsprincipe onder druk te staan & niet alleen omdat de zorgpremies stijgen en de komende generatie zullen blijven stijgen (ook al helpt innovatie ‘iets’).

Binnen het zaken doen kennen we i.d., we noemen dat het Pareto effect: dankzij een grote groep ‘stille’ klanten ben je in staat om voor een kleine groep ‘luide’ klanten een compleet systeem in stand te houden. Private Banking is daarvan een ‘mooi’ voorbeeld.

Gevolg is wel: zonder die overgrote meerderheid solidaire klanten kan er geen sprake zijn van ‘Private Banking’ ….. Dan kan het inderdaad tijd worden voor een bezetting.

Belemmert Gedrag van Mannen de Ontwikkeling van Vrouwen? Ja.

http://www.youtube.com/watch?v=07kgCNSB8AI

“Mijn man en ik hebben onze eigen onderneming. Als ik de telefoon opneem en degene die belt kent mij niet, kent mijn ervaring en kwaliteiten niet, dan neemt men al snel aan dat ik de assistente ben. Als zodanig word ik dan ook behandeld en soms zelfs misbruikt. Dat gebeurt natuurlijk niet als mijn man de telefoon opneemt.

Ook al beschik ik over een prima opleiding en ruim 20 jaar ervaring, bij voorkeur zien zij dat ik me richt op administratieve taken. Als een klant een uitdagende vraag stelt, dan wordt die vraag zelden aan mij gesteld wel aan mijn man. Dit resulteert er in dat zijn hersenen harder werken dan die van mij. In tijd gezien ontstaan er vervolgens in zijn hersenen meer innovatieve ideeën dan in die van mij. Eerlijk gezegd is hij dan waardevoller voor de klant dan dat ik dat ben.”

Dit is een interessante reactie die Kelley Nelsen gaf op ‘Can Nice Girls Negotiate?’ van Harvard Blogger Whitney Johnson. In haar laatste entry gaat Johnson daarop door.

Onderzoek Private Banking: verwachtingen klant en adviseur niet op 1 lijn.

“Beleggingsadviseurs en particuliere klanten c.q. private banking klanten hebben zeer uiteenlopende opvattingen over wat volgens hen het belangrijkste is in de adviesrelatie. De adviseur geeft aan het intakegesprek de hoogste prioriteit, terwijl de klant meent dat de toegevoegde waarde van de adviseur vooral samenhangt met de selectie van fondsen en/of aandelen.” ‘Vervelend’ misschien, toch is dit niet eens de zwaarste conclusie uit het onderzoek ‘Toekomst van het Advies’, een onderzoek dat is uitgevoerd door Fondsnieuws i.s.m. VODW.

Zo lezen we ook: “Uit de enquête komt verder naar voren dat de beleggingsadviseur zijn eigen toegevoegde waarde overschat. Maar liefst 91% denkt dat hij of zij belangrijk is voor de klant. Maar op diezelfde vraag antwoordt niet meer dan 51% van de particuliere klanten met een advies- of beheercontract bevestigend.” Deze conclusie sluit ‘mooi’ aan bij de ervaring die ik had met mijn ‘adviseur’ eind 2010. De adviseur dacht met ‘een prima voorstel’ te komen maar ik als betalende klant dacht daarover héél anders en merkte al snel dat er meer aanbod is in de markt……

Vorige week merkte een bankdirecteur op: “Klantloyaliteit is een van onze strategische thema’s.” Hij lijkt één van de weinigen te zijn die dat zo expliciet toepast.

Kenniseconomie komt er slecht vanaf in de Miljoenennota. (tijd voor kennisimmigratie?)

“Ook andere structurele veranderingen zoals globalisering, technologische ontwikkeling en klimaatproblemen vragen om structurele  aanpassingen die de concurrentiekracht van Nederland bevorderen  en onze positie als kenniseconomie verbeteren.’ lezen we op pagina 39 van de NOTA OVER DE TOESTAND VAN ’S RIJKS FINANCIËN 21/09/11. Da’s de enige keer dat het, voor onze toch vooral diensteneconomie, kernbegrip ‘kenniseconomie’ voorbijkomt in deze beleidsnota; jammer.

Wel komen we het begrip ‘kennisintensief’ tegen: “Opkomende economieën worden steeds kennisintensiever. China produceert tegenwoordig hoogwaardige ICT, de Europese  hoogovens zijn in Indiase handen, en India bouwt een auto die maar 3 000 euro kost.” (pg. 20 ‘meer concurrentie’) Dat gaat dus niet over ons.

Het (deel)woord ‘kennis’ komt vervolgens nog 1x voorbij in deze miljoenennota: “Ook waarborgen voor een gezond vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat, een goede kennisbasis en een goed opgeleide beroepsbevolking dragen bij aan toekomstige economische groei en vormen daarmee een essentieel onderdeel van een verantwoord begrotingsbeleid.” (pg. 41 ‘naar een nieuw evenwicht)

Mee eens, maar hoe gaan we dit nu doen met als basis een nota bomvol bezuinigingen???

Wat doen we: In or Out the Cloud? (vbc)

Cloud computing geeft via het internet toegang tot een gedeelde pool van IT-bronnen (hardware, software, enz.) die op aanvraag c.q. naar behoefte kunnen worden gebruikt, geconfigureerd en opgeschaald naar boven of beneden als dat nodig is.” Da’s de definitie die onderzoekers van Harvard Business Review Analytic gebruiken in een recent onderzoek.

Toch kun je de cloud-definitie veel ruimer interpreteren, ruimer zoals Lynda ‘The SH/FT’ Gratton dat doet: door de mogelijkheden van de virtuele wolk staan ons nu contacten open met miljarden andere wereldburgers. Gratton in een recent interview met collega Gary Hamel: ‘Niemand van ons heeft een idee wat er gebeurt als je de kennis van 5 miljard mensen bij elkaar brengt.’ Ik schat in dat er dan héél veel gebeurt….

Cloud computing is (bijna) ideaal of zoals op 04/08 jl. collega-blogger Robert Buisman vaststelde: ‘Geen gedoe met CD’tjes, software-updates, hoge licentiekosten en vaste contracten met leveranciers. Bovendien low-cost. Liefst gratis (voor niks dus).’ Als je binnen dat concept dan ook nog eens kennis kan delen c.q. opdoen wat houd je dan nog tegen? Toch nog relatief veel, zo blijkt.

Fenomenale dienstverlening, hoe doe je dat?

“Deze dame was fenomenaal bezig met haar werk. Let wel, de functie van stewardess is een veel minder glamoureuse baan dan de meeste mensen denken dat het is. Je bent eigenlijk een combinatie van een veredelde hulp, poetser en ober: het verwarmen en serveren van eten, opruimen wat de gasten achterlaten, over hen waken en onophoudelijk luisteren naar verzoeken en klachten. En die ervaring wordt herhaald, dag na dag. Het is een echte uitdaging om bij dit alles ook nog eens continue te blijven lachen.

Niet zo met Ioana. Zij was een dynamo stralend van positieve energie in alles wat ze deed. Ze haalde en bracht, ze serveerde en ruimde op, ze speelde met kinderen, ze reageerde op elk verzoek.

Het belangrijkste was nog: zij deed exact hetzelfde met elk type klant, elk ras, elke achtergrond, elke sociale klasse.”

Dit compliment maakt auteur Sunny Bindra stewardess Ioana nadat hij vorige week vloog met de luchtvaartmaatschappij die Ioana in dienst heeft: EMIRATES. Het klantcontact tijdens de vlucht was dus f e n o m e n a a l & EMIRATES heeft nu met Bindra ‘een klant voor het leven’.

Mooi maar hoe krijgt jouw organisatie zoiets voor elkaar?

Gewoon, omdat IK kan…..! (over Maatschappelijk Verantwoord Handelen c.q. het gebrek er aan)

“Het was moeilijk te kijken naar delen van London die in brand stonden, een paar weken geleden. Mijn zoon Dominic, die één van de avonden aanwezig was rond Camden, vertelde me dat de plunderaars die hij zag op straat vooral de bedoeling hadden winkels open te breken om Nike’s en mobiele telefoons te kunnen stelen.

Het was ook moeilijk te kijken naar bankiers die zichzelf dit jaar weer aanzienlijke bonussen en buitengewone salarissen uitbetalen zeker vergeleken met bijna alle andere banen in onze samenleving.
Dit zijn geen onafhankelijke gebeurtenissen. Het lijkt mij dat voor de basis van beiden geldt: ‘Omdat ik kan’. Op dat moment in Camden High Street, was het mogelijk voor mensen om Nike’s en mobiele telefoons te stelen, sommigen besloten om dit te doen, gewoon ‘omdat ze dit konden’. Op dat zelfde moment was het mogelijk voor bankiers zichzelf grote bonussen uit te betalen, sommigen kozen ervoor om dit te doen, gewoon ‘omdat ze dit konden’.”
Dit is een vrije vertaling van de intro van de entry die Lynda Gratton vanochtend plaatst in haar The Future of Work blog. Gratton is auteur van The SH/FT een boek waarin ze met het oog op onze toekomst & welvaart de noodzaak aantoont voor maatschappelijk verantwoord handelen in ons leven, in onze gemeenschap en in onze organisaties. Deze recente voorbeelden laten zien dat we daarvoor echter nog een hele lang weg te gaan hebben…..
Lees ook: Because I Can, een aanrader.

Laatste reacties

Willem Scheepers, 7 dgn geleden

Je Plan of Three is een mooie aanvulling Willem, waarvoor dank.…

reactie op: Richard Branson: 'Minder werken en meer vrije tijd, het kan.' Inderdaad, m.b.v. The Power of Three.
Willem Stortelder, 7 dgn geleden

Branson breekt een lans voor vernieuwing maar weet ook wel dat zolang je werken schei…

reactie op: Richard Branson: 'Minder werken en meer vrije tijd, het kan.' Inderdaad, m.b.v. The Power of Three.
Eldert de Jager, 20 jun 2014

Werkelijk onthutsend het bericht dat deze managers van Yacht aangeven dat hun medewer…

reactie op: 88% van de managers wil personeel vervangen.......

Opleiding

Boek van de week

Over ManagementPro.nl

Over ManagementPro.nl, de management trendwatcher met tips’n trics!

Het NIEUWE boek in de ManagementPro Serie is uit! “Zevende Dagboek van de ManagementPro.” Beschikbaar als e-boek & hard copy, nu met Introductiekorting! ;-)

Zevende Dagboek Voorblad

Op 25/10/2013 was dit blog 8 jaar ‘in de lucht’. We zijn op weg naar 500.000 unieke lezers en 1.000.000 paginaweergaven! Lees meer hierover in Staan de komende 8 jaar voor ManagementPro in het teken van Social Business?

De ManagementPro Linkedin group

Volg ManagementPro op Twitter

‘Investors in People’ is één van de ManPro rubrieken. Met een klik op de pin kom je bij een Animatie.

Animatie Organisatie Ontwikkeling IiPinNL 2014

 

NB; “ManagementPro LIVE!!” is een interactief programma waarin entries & rubrieken LIVE gaan!

Redactie

Auteurs