Verantwoordelijk

Managen is de minst efficiënte activiteit in je organisatie.

Willem Scheepers in: Leiderschap 30 nov 2011

Het zijn (weer) Zware Woorden, ik weet ‘t, maar deze keer zijn de woorden dan ook niet van mij maar van prof. Gary Hamel. Hamel lijkt een sterk voorstander van het organisatietype waarin de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden (zeer) laag in de organisatie zijn neergelegd: niet bij een manager maar bij iedere medewerker. Door dat te doen maak je veel, zo niet alle, managementtaken overbodig…..

Hamel’s motivatie: als je in je privéleven (zeer) ingrijpende beslissingen neemt (nb; waarbij de koop van een woning nog maar een kleintje is; managen dus) waarom zou je dat dan niet mogen doen op je werkplek? Inderdaad een terechte vraag, ik sluit me dan ook graag bij zijn filosofie aan. Een filosofie die ook wel bekend staat onder de naam ‘Employees First’.

April vorig jaar meldde Hamel ons over zijn ervaringen met dit gedachtengoed bij W.L. Gore & Associates, Hamel was op dat moment al zeer onder de indruk. Nu kwam Hamel de Morning Star Company tegen, een uitzonderlijke tomatenkweker. Alleen daarom al is dit voor ons tomateneters een interessant voorbeeld.

AJAX of: met een Fantoom is het lastig vergaderen….

Willem Scheepers in: Leiderschap 20 nov 2011

http://www.youtube.com/watch?v=gVdc2CJyACs&feature=fvwrel

As we speak’ vergadert de Ledenraad van AJAX nog over de heikele situatie die er is ontstaan na de, toch opmerkelijke, schaakzet van de Raad van Commissarissen. Wordt het Van Gaal of blijft het Cruyff? Zelfs de AJAX supporters waren hierover gisteren tijdens de wedstrijd AJAX – NAC niet eenduidig. ‘Wat wil je ook, met zo’n dito leidinggevend apparaat.’, zeggen we dan. :-o

Toch is het interessant om nu alvast eens te kijken hoe er door de RvC, o.l.v. (de niet te benijden) Steven ten Have, is vergaderd om tot dit besluit te komen. Is Cruyff bewust of onbewust niet uitgenodigd? Het lijkt mij er op dat zijn aanwezigheid niet dringend noodzakelijk was.

Waarschijnlijk bezocht men onze Kennisbank. ;-)

Weg met de vakbonden in de CAO onderhandelingen !

Yvonne Leenders in: Gastcolumns 20 nov 2011

Voor 70% van de Nederlandse werknemers worden de arbeidsvoorwaarden onderhandeld door vakbondsbestuurders. Dat is heel veel als je beseft dat het animo van werknemers om zich aan te sluiten bij een vakbond al jarenlang drastisch terugloopt. Veel bedrijven zitten opgescheept met volstrekt achterhaalde en inmiddels onbetaalbare arbeidsvoorwaarden, zoals automatische prijsindexatie en ADV. De huidige generatie medewerkers betaalt hiervoor de rekening. In deze eeuw vertegenwoordigen vakbonden al lang niet meer ‘de stem van de medewerker’, toch bepalen vakbondsbestuurders in Nederland wel wat er jaarlijks aan salarisverhogingen wordt uitgekeerd. Hoog tijd voor verandering !

Zo moet Philips 1400 mensen ontslaan en ziet het zich tegelijk geconfronteerd met een volstrekt irreële eis tot structurele verhoging van de lonen. In antwoord daarop probeert het bedrijf de percentages van het variabele (prestatiegerichte) loonbestanddeel te verhogen, maar dat wordt afgewezen vanwege het solidariteitsprincipe. Een beperkt vertegenwoordigde groep medewerkers heeft zo een onevenredige impact op een onderhandelingsproces.

Olie- & Gasindustrie: License to Operate or License to Kill?

In een wereld waarin de vraag naar natuurlijke brandstoffen crescendo gaat, mogen de olie- en gasbedrijven deze schaarser wordende middelen dan zonder een duidelijk sustainability beleid nog uit de grond halen? Het antwoord kan kort & krachtig zijn: Nee.

De recente quicksteps (sic.) van o.m. BP in de Gulf of MexicoSHELL in de Nigerdelta en iets langer geleden Ivoorkust, hebben regeringen meer alert gemaakt voor de risico’s die het opborrelen van natuurlijke grondstoffen met zich mee (kunnen) brengen. Te lang hebben oliegiganten regeringen hun wil kunnen opleggen om het met de (eventuele…) regelgeving niet zo nauw te nemen, daarin lijkt(!) nu een verandering te komen.

Recent meldde het NOS Journaal dat er op dit moment in China dagelijks 50.000 nieuwe auto’s worden afgeleverd and rising. De Chinese Overheid ziet met deze giga groei aan de horizon al een alternatieve brandstof nl. nucleaire energie & laat nu net dat ‘iets’ zijn waarop de olie- & gasindustrie al helemaal niet zit te wachten…..

Het COA of kan 1 extern adviseur € 2 miljoen declareren? Nee.

Althans: hij kan het bedrag natuurlijk declareren maar de vraag is of hij dat ook waard is…. De vraag is of zijn advies een rendement van ruim € 2.000.000+ oplevert. kortom: of zijn advies ook daadwerkelijk rendeert voor jouw organisatie?

Nu in dit geval kunnen we stellen dat het bij dit ‘strategisch advies’ NIET het geval is. ‘Dit geval’ is het COA: het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Op zich is het natuurlijk al triest dat je als externe bij een dergelijk maatschappelijk betrokken (althans, dat zou het dienen te zijn…) organisatie declaraties van deze omvang indient. Dan vraag ik me ook nog af of jouw (interim)organisatie, jouw BV over een ‘maatschappelijk statuut’ (CSR) beschikt & hoe dat dan luidt?

Het COA wordt gekenmerkt door wanbeleid. Je kreeg daarvan al een idee met de perikelen rondom Nurten Albayrak, nu wordt e.e.a. nog eens bevestigd in de brief die haar opvolger Harry Paul aan minister Leers stuurde. De NOS kreeg de brief in bezit, daaruit blijkt dat het COA niet één adviseur had met een declaratie van 2 miljoen, maar zelfs een schat aan ‘adviseurs’ die in de periode van 2004 – oktober 2011 een totaal bedrag declareerden van € 12.982.910. Deze affaire lijkt daarmee ook al ’iets’ voor de #Occupy-beweging…..

Wat doe je als je medewerker ‘Koen’ hoofdrolspeler is bij Peter R.?

Op zich vond ik het gisteravond al opmerkelijk dat een ‘hobbyende bankemployee’ relatief eenvoudig een uitgebreide wapenhandel kon opzetten. Wat kan de Gevestigde Misdaad dan wel niet ’bij elkaar schoffelen’? Een atoombom, wellicht? Peter R. de Vries is er in zijn Finale opnieuw ingeslaagd spraakmakende tv te maken.

Los daarvan vind ik het interessanter hoe de werkgever van Koen, de Rabobank Rotterdam, nu reageert richting de collegae van Koen? Worden de regeltjes aangescherpt of worden zij juist gecomplimenteerd omdat zij niets fout hebben gedaan? Het 1e is (te) vaak gebruikelijk, het 2e een uitzondering…..

Het zou ook nog kunnen dat de werkgever op 2 gedachten hinkt, het persbericht n.a.v. de arrestatie van hun medewerker zegt dan al genoeg: “Rabobank houdt het bij de vage omschrijving dat de verdachte ‘vermoedelijk misbruik maakte van zijn positie en functie’, waardoor hij ‘het vertrouwen van de bank heeft beschadigd’.”

De Middelen van TU Delft of hoe je beter Niet op slecht nieuws reageert.

Communiceren in tijd van crisis, als het ff tegenzit of als er een bericht in de media verschijnt dat jou nu niet zint, da’s een “Vak Apart”. Dat blijkt deze week maar weer eens.

NRC publiceerde vorig weekeinde een artikel waarin de besteding van publiek geld door de TU Delft ter discussie werd gesteld. ‘Miljoenen gingen verloren met vastgoed en rijksgeld werd onrechtmatig uitgegeven.’ En passant kwamen er ook nog enkele smeuïge details naar buiten zoals, daar is ie weer, de vergoedingen en declaraties van de bestuurders….. Als je dat artikel leest als verantwoordelijk bestuurder, op zaterdagochtend bij je ontbijt, dan kan er wel degelijk een krentenbol in je slokdarm blijven steken. Dat je stante pede op je werkkamer een brandbrief in elkaar knutselt is wellicht te begrijpen. Maar dat je die reactie vervolgens ook daadwerkelijk publiek maakt, da’s wellicht niet handig…..

Kort daarna geef je een interview in het (opmerkelijk kritische) Weekblad van je universiteit. De titel met je uitspraak zegt vervolgens al genoeg: ‘Er gaat altijd wel een keer iets mis’. Je bevestigt dit nog met de opmerking ‘Als je kijkt naar grote en complexe organisaties dan is er altijd wel een keer iets dat mis gaat.’ Als dat zo is, dan is de vraag waarom jij daaraan leiding zou willen geven?

Je verklaring is één verdediging waarin de schuld toch vooral bij anderen ligt; niet handig. De enkele reactie die op het artikel volgt zegt daarover al ‘iets’. Zo is daar de ‘teleurgestelde medewerker’ en zijn de ‘Vakbonden verbaasd en verontrust’. Een beerput lijkt geopend nu ook de staatssecretaris opheldering wil. NRC kan (zeer) tevreden zijn.

Positief aan dit verhaal is wellicht dat we hier (weer) een casus hebben die universitair-waardig is voor het vak Strategisch Communicatie Management. ;-)

We missen het gebrek aan sensitiviteit om een Wereldspeler te (kunnen) zijn.

Dat het met onze Hollandse sensitiviteit, beter nog onze Hollandse culturele sensitiviteit, maar ‘zo-zo’ is gesteld, dat weten we al veel langer (toch?). Wisten we ooit anderen volkeren te bewegen om zaken met ons te doen (niet altijd oirbaar, ‘maar vooruit’), nu is zelfs een cri de coeur nodig van een prijswinnaar om ons weer voor even ‘bij zinnen’ te krijgen…..

‘In het verlengde daarvan’ bekeek ik gisteravond met stijgende verbazing maar ook met plaatsvervangende schaamte de Holland doc: Curacao of hoe Nederlanders met elkaar samenwonen op een prachtig eiland. Er blijkt daar in 2011 sprake te zijn van een toale communicatieverwarring.

Nu maakt het de onderlinge communicatie al lastig als je jezelf als deel van de bevolking ‘opsluit’ in een compound. Als dan ook nog blijkt dat je geen idee hebt over de achtergronden, de historie van de ander, over de culturele verschillen (ook al ben je landgenoten), dan mis je toch een ‘stuk’ sensitiviteit. Sensitiviteit is een (kern)competentie die cruciaal is bij het samenwerken, zeg zaken doen, in een wereld die op verschillende manieren steeds kleiner wordt; jammer.

Sustainability c.q. MVO implementeren? Kijk eerst eens naar HOME!

http://www.youtube.com/watch?v=RZhrkdAwJ1M

Het suddert al heel lang v.w.b. het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van organisaties. Het is net zo’n thema als Gelijkheid & Diversiteit: we beseffen dat er ‘iets’ mee dient te gebeuren maar het Wat? & het Hoe? Da’s voor velen onduidelijk. Jammer.

McKinsey onderneemt opnieuw een poging & wel met het artikel The Business of Sustainability. Eenvoudig gezegd: er valt met een MVO Beleid geld te verdienen, op zich nix mis mee. Returns on capital. Most companies creating value through sustainability look first to improving returns on capital, which often means reducing operating costs through improved natural-resource management (such as energy use and waste).” Toch kun je jezelf afvragen of dit besparen ook écht ‘MVO-en’ is of dat het ‘iets’ is dat je toch al van plan was om zo o.i.v. de economische crisis de kosten te drukken…. Nou ja, je onderneemt i.i.g. ‘iets’.

McK stelt dat dat een goed(!) MVO Beleid een investering is voor de Lange Termijn: Creating value. Integrating sustainability into strategic initiatives is especially important because these issues play out over the long term. It’s easier for companies where they are core concerns to understand trends and make strategic bets in advance of consumer preferences, stakeholder pressure, or regulation.”

Core concerns, Kern Aandachtspunten beter nog Kern Zorgen, dat is sustainablity c.q. MVO inderdaad of dat zou het voor organisaties, bestuurders, managers, ondernemers én hun medewerkers op zijn minst dienen te zijn.

Maar om dat te beseffen is het gezamenlijk, dus met al je medewerkers & je managers, kijken naar het (toch) indrukwekkend HOMEProject een must. Dan besef je wellicht waarom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen een goed Beleid kan zijn.

Een MVO Beleid, dat is een Corporate Social Responsibility toch?

Over Discriminatie, over Angsten, over Dromen. Inspiratie van Nasdrin Dchar en Bono.

“Ik ben een Nederlander. Ik ben trots op mijn Marokkaanse bloed. Ik ben een moslim en ik sta hier met een f…ing* Gouden Kalf.’ &: ‘Honger is de echte obseniteit. 30.000 kinderen zijn in de aflopen 3 maanden gestorven. Dat in 2011! Hou je me nu voor de gek? Honger is door de mens gecreëerd. Let’s put a f…ing* end to famine.’

De 1e cri de coeur komt van Nasdrin Dchar. Zijn dankwoord tijdens het Gala van de Nederlandse Film voor zijn Gouden Kalf, maakte voor even meer los dan de ‘beste speelfilm’. (‘Wie heeft er eigenlijk gewonnen?’). De 2e cri de coeur komt van Bono, zelfs George W. Bush vond hem an amazing guy….

Laatste reacties

anton, 8 dgn geleden

Probleem zit niet alleen bij de overheid maar ook in veel andere organisaties. Er gaa…

reactie op: ORDINA Topman bij Commissie Elias: "Een op de tien keer gaat het met IT fout."
Willem Scheepers, 9 dgn geleden

Ook dank voor jullie aanvulling Peter & Peter, Nog een aanvulling van mijn kan…

reactie op: ORDINA Topman bij Commissie Elias: "Een op de tien keer gaat het met IT fout."
Peter Urbanus, 9 dgn geleden

Een kromme vergelijking misschien, maar als ik mijn auto naar de garage breng spreek …

reactie op: ORDINA Topman bij Commissie Elias: "Een op de tien keer gaat het met IT fout."

Opleiding

Boek van de week

Over ManagementPro.nl

ManagementPro.nl, de management trendwatcher! ManagementPro vind je o.m. ook op twitter, pinterest, youtube, facebook, linkedin, met nog meer tips ‘n trics.

Het NIEUWE boek in de ManagementPro Serie is uit! “8ste Dagboek van de ManagementPro.” Beschikbaar als e-boek & hard copy, nu met Introductiekorting! ;-)

8e dagboek van een ManPro voor

Klik op het plaatje om naar de boekwinkel te gaan.

Redactie

Auteurs