**** CRISIS AANBIEDING ****

‘When in Times of Crisis: INVEST!’

OK de beurzen kleuren vanochtend donkerrood & de 1e ontslagen zijn alweer aangekondigd maar toch u weet ook:

  • => de economie is cyclisch
  • => de wereldeconomie bestaat uit meer dan alleen de VS en de EU
  • => op enige termijn doen zich dan ook weer verschillende kansen voor, wie weet zelfs sneller dan u nu denkt
  • => u kan dus maar beter voorbereid zijn!

Maar ‘sommige zaken veranderen nooit’ althans niet snel en dat is de krapte op onze arbeidsmarkt. Dat u zich nu al gaat onderscheiden als goed werkgever kan handig zijn, op de arbeidsmarkt bent u zo uw collega-concurrent een stap voor. (nb; wie weet wordt uw organisatie ook een ‘Bedrijf naar je Hart’!)

Daarnaast: organiseren is een continue leercirkel. Ervaren wat Goed gaat in uw organisatie en kijken naar dat wat Beter kan is essentieel voor de Planning van het komende jaar. (nb; een brief met daarin een, relatief, eenvoudig voorbeeld.)

Een middel dat u met beiden kan helpen dat is het Investors in People Model, een inmiddels bewezen Model. Over toepassingen, ervaringen, praktijk cases etc. leest u meer in het Investeren in Mensen blog. Het blog dat sinds februari 2005 deze ervaringen met IiP verzamelt! Internationale ervaringen met het IiP-Model zowel in Goede als in Slechte tijden; (toch) positief, die ervaringen.

De CRISIS AANBIEDING die we voor u hebben: een IiP Quick Scan voor € 1.500,= (ex.) !!!

  • => u en uw directieleden ontvangen een Quick Scan, 13 stellingen gerelateerd aan ‘organiseren’ die u waardeert met het oog op uw organisatie.
  • => in een daarop volgende bijeenkomst met uw team wordt het IiP Model toegelicht en de resultaten uit uw Quick Scan besproken.
  • => nadat u de nota betaalde ontvangt u de bevindingen op papier.

Interesse in de ‘CRISIS AANBIEDING’? Mail willem@selfstm.com

U weet het: u kan maar beter voorbereid zijn zodra de economische golfbeweging naar boven zich weer inzet!!!! 🙂

Louter lachende gezichten.

‘Overheid Redt FORTIS van Ondergang’ koppen de media vanochtend. Na een enerverend weekeinde, waarbij letterlijk alles & iedereen uit de kast is gehaald, lijkt FORTIS gered! Waarmee tevens een ondergang van de bank-verzekeraar en een beurscrisis in de BeNeLux is voorkomen. 

Nou ja, met een aandelenprijs van € 5,- was FORTIS vrijdag ook een écht koopje geworden. Wie weet in welke obscure handen dat FORTIS vanochtend zonder dit ingrijpen terecht zou zijn gekomen. (nb; op dit moment, 12.00u, is de prijs weer € 5,-: Kopen?) Maar of daarmee de Crisis ook is voorkomen? Of wij ook al kunnen lachen zoals de Beslissers op bijgaande foto? Betwijfel het.

Het laatste hebben we zeker nog niet gezien van FORTIS, na alle hectiek in 2007/2008, maar dat de bank er ‘als de kruitdampen zijn opgetrokken’ geheel anders uit zal zien, da’s duidelijk. (ABNAMRO naar ING? bijv.)

U als spaarder bij FORTIS hoeft niet bang te zijn. De BeNeLux regeringen hebben dit weekeinde maatregelen getroffen & dat juist dat ingrijpen nu noodzakelijk is blijkt ook uit het the Economist artikel van vanochtend: ‘The mortgage-rescue plan; Unpleasant but Essential’. Niet Fijn maar wél Noodzakelijk, dat Overheids ingrijpen. & Weet: als straks de rust is teruggekeerd dan leveren die aandelen FORTIS (veel) meer op dan de huidige € 5,-.

Intussen blijft het toch leuk om te zien wat er allemaal op het Web verschijnt, zoals dit.

(Nb; u ziet in het filmpje het karakter van de politicus Francis Urquhart uit de, zeker nu weer, interessante BBC serie House of Cards. Urquhart reageert in de serie op allerlei politiek gekonkel steeds met: ‘You may very well think that; but ofcourse I couldn’t possibly comment.’: Ik mag dan denken dat FORTIS niet meer FORTIS zal zijn, maar de Beslisser, i.c. Bos c.s., zal daarop zeker geen commentaar geven…… 😉 )

Boek van de week

Opleidingen

Bekijk alle opleidingen

O ja, & dan is er ook nog die andere Crisis

“Wat dragen wij bij aan het vrij zijn van gebrek? Miljoenen mensen hebben de afgelopen tien jaar de stap kunnen zetten uit de armoede. In Azië, maar ook in een aantal landen in Afrika is dankzij de inzet van velen aanzienlijke vooruitgang geboekt. Die vooruitgang mag ons hoop geven bij het verder werken aan de millenniumontwikkelingsdoelen.
Er is nog zeer veel te doen. In sommige landen is de situatie zelfs verslechterd, ook op het gebied van gezondheid. Nog steeds sterft elke drie seconden een kind en elke minuut een moeder.

Voedsel en water horen bij elkaar. Water is de bron van al het leven. 1,8 miljard mensen hebben geen goede toegang tot schoon drinkwater. Hun leven, hun gezondheid staat op het spel. Nederland heeft zich daarom aangesloten bij de landen die zeggen: water is een mensenrecht. ‘Vrij zijn van gebrek’ betekent ook: vrij zijn van gebrek aan water.” J.P. Balkenende, toespraak AV VN, New York 250908.

“Met $ 72.000.000.000/jr. kunnen we de strijd tegen armoede, tegen gebrek op een redelijke manier voeren.” aldus Ban Ki-moon, voorzitter van de VN.

Maar wij besteden eerst (nb; zéér waarschijnlijk veel meer dan) $ 700.000.000.000 om het wanbeleid van enkelen ‘recht te breien’. ‘Het kan verkeren.’

In- & aangrijpend.

Vacatures

Manager Wonen & Beheer

Wil jij samen met de medewerkers de uitgangspunten vaststellen die zij nodig hebben om zelfstandig te acteren en te leren? En heb je affiniteit met digitalisering en procesoptimalisatie? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Buffet lost de Financiële Crisis op.

“Warren Buffet is een authentiek leider doordat hij écht Commitment laat zien, zowel in woorden als in daden, bij het realiseren van toegevoegde waarde voor alle betrokkenen bij zijn organisaties; betrokkenen zoals aandeelhouders, medewerkers, klanten, de lokale omgeving etc.

Buffet toont zich zowel een Groot Leider als een Groot Leraar. Hij is een onafhankelijk denker die de conventionele manier om naar zaken te kijken uitdaagt en zijn manier van tegendraads handelen verklaart op een logische en ongecompliceerde manier.

Zijn sterke focus op het verhogen van de boekwaarde van Berkshire Hathaway heeft de levens van ontelbare gezinnen op een positieve manier veranderd.

Hij is mijn mentor, ook al heb ik hem nooit ontmoet en zal hij mij nooit kennen.” Kurt Hoffmann; Sacramento, California USA.

Zo bezien is Warren Buffet met zijn handelen op dit moment de juiste persoon op de juiste plaats.

De Financiële Crisis & DuPont.

“Goldman Sachs en Morgan Stanley worden ‘gewone banken’.” kopte Het FD eerder deze week. Net bijgekomen van een weekje ‘hangen in de touwen van de boksring’ besluiten beide zakenbanken om zich te transformeren tot traditionele banken. Een Strategie-wijziging die ongetwijfeld zal vragen om, ingrijpend, Verandermanagement.

Het is in ieder geval een intentie die al direct zijn vruchten afwerpt want: “Warren Buffett steekt miljarden in Goldman Sachs” weet Het FD vandaag te melden. Er zijn organisaties die, wanneer zij hun Strategie willen wijzigen, langer op nieuw kapitaal wachten….

Mooi dat de middelen dus aanwezig zijn, nu de Verandering nog. Wellicht helpt daarbij het aloude Model van DuPont.

De Financiële Crisis & Het Psychologisch Contract.

‘Het Psychologisch Contract is het geheel van onuitgesproken verwachtingen bij manager en medewerker over wat beide partijen, afgezien van basisafspraken over salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden, taken, werkomstandigheden e.d., in de relatie zullen geven en ontvangen.’ Edgar Schein (1965). De manier waarop beiden communiceren met elkaar is daarbij van cruciaal belang.

Zeer recent onderzoek door het Amerikaanse Center for Work-Life Policy laat zien dat het psychologisch contract op Wall Street momenteel onder grote druk staat. Niet zo zeer de financiële crisis is daar debet aan, als wel de manier waarop de managers nu in deze tijd van crisis (niet) communiceren met hun medewerkers. & Dat in een bedrijfstak die het juist moet hebben van snelle en up-to-date informatie, communicatie!

“No one knows anything about what’s going on. It’s been appalling from that point of view.” zegt een medewerker van Lehman Brothers in een interview met The Financial Times.

Komen de psychologische contracten binnen uw organisatie nu onder (grote) druk, weet u niet wat of hoe te communiceren, hoe het (psychologisch) contract met uw medewerkers in stand te houden? Dan heb ik enkele tips voor u.

Leiderschap Crisis => Financiële Crisis

“Te veel managers in de financiële sector besloten eenvoudig om geen Leiding te geven. Zij dachten dat ze konden volstaan met het in dienst nemen van slimme mensen en hen te voorzien van meer dan uitstekende financiële beloningen. ‘Het management’ van hun financiële instelling zou vervolgens als vanzelf geregeld zijn.” (Zelfsturende teams in optima forma, zo gezegd. sic.)

Dat stelt deze week WHARTON professor Peter Cappelli in zijn column Leadership Fails Wall Street in HR Ececutive. Cappelli is boos.

Cappelli is terecht boos want het lijkt er sterk op dat managers in de financiële sector niet alleen niet in staat zijn om hun mensen te Leiden, ook aan hun Managementcapaciteiten kunnen we gaan twijfelen.

Eén voorbeeld: nog maar 3 weken in dienst is Vorstandvorsitzender Ulrich Schröder bij ‘zijn’ KfW of zijn organisatie maakt een Mega Blunder: Lehman Brothers krijgt 2 weken terug ‘uitstel van betaling’ (Nb; vanaf dat moment is het niet verstandig om nog zaken te doen met zo’n partij!). Zelfs na die bekendmaking maken medewerkers van de Duitse staatsbank KfW vorige week maandag nog even € 300.000.000 over aan Lehman…… Kwijt (Nb; want nu in de failliete boedel). 

Kan Schröder nu nog aanblijven? Was het niet zijn voorganger die deze fout in de schoenen kan worden geschoven? Ik dacht het niet. Het is raadzaam dat Schröder zijn vertrek aankondigt en liefst z.s.m.. Manager zou hij bij KfW misschien nog kunnen zijn maar een Leider niet meer.

REMINDER: Beter Managen en Organiseren!

Als u zich al aanmeldde voor dit event dan geldt deze REMINDER niet voor u, beste lezer, maar wel voor alle anderen: het ManagementSite Netwerk bestaat dit jaar 10 jaar!

1 van de resultaten van dit decennium-jubileum dat is de nieuwe Kennisbank. Een ander resultaat is het Seminar “Beter Managen en Organiseren: Dé trends en tips” dat we organiseren op maandagmiddag 03 november a.s. bij de Nyenrode Business Universiteit.

De motto’s voor die middag zijn: Doe wat werkt! Keep it simple! en Minder is meer. & Wie van u wil daar nou niet over worden geïnformeerd?

Sprekers zijn de ondernemers Wim van der Leegte (VDL Groep) en Paul Verburgt (ArboNed), Jaap Peters en Ben Tiggelaar, beiden zijn auteurs. Alle vier staan ze bekend om hun prestaties. Dagvoorzitter, en initiatiefnemer van het ManagementSite Netwerk, is Willem Mastenbroek.

Doelstelling van dit Seminar:“U voorzien van een heldere visie op organiseren en managen die praktisch houvast biedt bij het dagelijkse management. Zo praktisch dat u concrete tips in handen krijgt voor uw eigen werksituatie; en ook beter uit de voeten kunt bij zaken als organisatieontwerp, bedrijfscultuur en stijl van leidinggeven.” U krijgt antwoord op de vraag: Wat zijn de Managementtrends voor 2009?

Kortom: meldt u aan! (& als u zin hebt dan kunt u mij die middag ook nog een hand geven. Ik beantwoord die geste graag! 🙂 )

Nog Plannen voor 2009?

OK crisis of niet & het is ‘pas’ september maar u weet net als ik dat de 1e reserveringen al hebben plaatsgevonden voor een mooie/goede/inspirerende locatie om met z’n allen (nou ja, ‘met z’n allen’….) te brainstormen over de Plannen voor 2009. Een beetje ondersteuning bij die brainstormsessie is dan altijd handig, toch?

Die ondersteuning kan komen uit IBM’s recente CEO Study ‘The Enterprise of the Future’:

“Hungry for change. Wildly imaginative. Disruptive by nature. Totally wired to the people who matter most. To some people, this might sound like your everage teenager. In fact these are the qualities companies will need to thrive in the near future according to some 1.000+ CEO’s and public sector leaders worldwide.” zo opent deze Study. Hier volgt een synopsis.

nog een Open Brief aan Staatssecretaris De Vries……

Op 29 augustus schreef ik een Open Brief aan Staatssecretaris Drs. Jack de Vries. Reden: De Vries’ Ministerie heeft een aanzienlijk personeelstekort & dat in tegenstelling tot zijn Britse collegae bij het MOD. Maar ja, die zijn dan ook een Investor in People…… ‘Wellicht iets voor u?’, is mijn vraag.

Kort daarop ontving ik van woordvoerder mw. drs. Sündüz Tavbatir de reactie dat mijn ‘mail is verstuurd naar de afdeling Werving. Wanneer zij nog vragen hebben, nemen zij contact met u op.’ Da’s mooi (maar niet heus…… ‘kastje naar de muur’ & zo, waarschijnlijk!)  Correctie: op 06/10 a.s. word ik in A’dam verwacht!

Maar vanochtend is er van het P-Defensiefront toch ‘goed nieuws’: uit de nieuwe Begroting blijkt dat onze Regering € 50.000.000 vrijmaakt om ca. 7.000 vacatures te kunnen gaan vervullen. ‘Voor waar geen kattenpis.’

Dus vanochtend toch maar even contact opgenomen met de Voorlichters: de investering in het IiP-project voor Defensie is slechts een fractie van deze € 50.000.000 maar het levert dan ook gegarandeerd succes op!

Dat toont niet alleen het Britse Ministerie van Defensie, maar ‘om er een paar te noemen’ ook het ‘Beste Ziekenhuis van NL.’: Sint Antonius te Nieuwegein, Verpleeg & Verzorgingshuis St. Joris te Oirschot, de Britse BBC, ook het Britse MI5 (u weet wel: die van James Bond!) is een IiP-er maar over hen ‘later meer’. 

De links naar deze cases laten u zien dat ieder van hen een andere (organisatie) reden had om te kiezen voor de Investors in People standaard & met succes.

Wellicht dat ons Ministerie van Defensie nu toch nog even bedenktijd nodig heeft. Maar: u hoeft dat niet te hebben => 0651176097. 😉

Meanwhile at Investor in People MI5

Ook nog eens best gezellig bij zo’n IiP-er toch?