Gemeenten de beste Broedplaatsen voor de Kenniseconomie

Zo`n vierduizend jaar geleden had een Egyptische Farao een droom waarin hij een macro- economische prognose voor de komende veertien jaar zag: zeven vette en zeven magere jaren. De cyclus (eerst overvloed en dan honger) werd opgevoerd noch als straf noch als beloning voor enig handelen van de mens. Het is eerder een soort test: is de mens wijs genoeg om verstandig te reageren op wat hij op zich af ziet komen. Bouw overschotten op in de goede tijden: consumeer gedurende die jaren niet de gehele oogst, maar bewaar voldoende voor de zeven slechte jaren.

Het mooie van dit verhaal is dat het zo simpel is dat zelfs een kind dit kan begrijpen. Het angstaanjagende eraan is, dat het aangeeft hoezeer wij tegenwoordig zijn afgedwaald van de essentiële les die dit verhaal ons te bieden heeft.  De EU- regels voor de Euro schrijven voor, dat het begrotingstekort ten hoogste 3 procent van het BBP mag zijn, maar die regel veranderde in de praktijk al snel van “3 procent is het plafond in 3 procent is o.k.”. Psychologisch gaan wij met de 3 procentnorm om als of dit het begrotingsevenwicht zou zijn. Voor elk tekort kleiner dan die drie procent gaan de handen op elkaar. Waar komt die mentaliteit vandaan? En waarom praten wij alleen maar over het terugdringen van begrotingstekorten, terwijl het gesprek eigenlijk hoort te gaan over het creëren van begrotingsoverschotten.

Willem was bij ANOUK en constateert dat entertainmentindustrie meer toekomst heeft dan kenniseconomie.

http://www.youtube.com/watch?v=15_5OKmWvqE

Wachtend op een puntzak friet (zonder zout ;-)), vraagt een man met duidelijk Amerikaans accent me ‘Where can I get these plastic “Munten”?’. Nadat ik hem de weg wijs naar de kassa realiseer ik me dat er op de parkeerplaats van het Gelredome inderdaad veel auto’s staan voorzien van een Belgisch en Duits kenteken en zelfs enkele met een Frans, Brits & zelfs Deens ex. ANOUK treedt 2x op in Arnhem én ANOUK is hot!

& Nadat vorige week societycelebrity Perez Hilton in zijn over-populaire blog aandacht besteedde aan “SUPER talented Dutch Singer ANOUK”, is het niet onmogelijk dat zelfs fans vanuit de VS overvliegen naar Arnhem. OK de kans is groot dat de man is afgereisd vanuit onze hoofdstad, maar toch. ANOUK staat zo synoniem voor het succes dat de NL entertainmentindustrie momenteel wereldwijd behaalt.

Het internationale succes van ANOUK & the likes staat in schril contrast met de oproep, deze zelfde zondag, van ASML baas Peter Mennink om nu toch écht, maar dan toch ook héél écht IETS te gaan doen aan de NL kenniseconomie….

Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie? Robotica…

‘Er is één crisis waar niemand het over heeft terwijl hij bepalend is voor de toekomst van ons land.’ Zo opent VPRO’s meest recente TEGENLICHT-uitzending ‘Nederland buiten Kennis’. De crisis waaraan de uitzending aandacht besteed is de crisis van de kenniseconomie.

Oorzaak van deze crisis is het tekort aan de belangrijkste grondstof namelijk ‘Kennis’. Investeer je nu in kennis, dan investeer je in de toekomst. Zo heeft de mens 20 jaar later (nog) een plaats in een, ongetwijfeld opnieuw sterk, veranderde economische omgeving. FME/CWM voorzitter Jan Kamminga gaat in de uitzending op bezoek bij ‘paradepaardjes’ als Van der Lande Industries en ASML. Kamminga’s cri de coeur is ‘Hoe komen wij aan vakbekwaam personeel?’

Je kan ook stellen: ‘Hoe komen we tot een meer effectieve en efficiënte productie ‘al was het maar’ om aan de klantvraag te voldoen?’ Het Taiwanese FOXCONN stond ook voor deze vraag, zij besloten hun in China gevestigde productielocaties volledig te robotiseren. Daarmee is tevens de (nb; juist in dit gebied ‘goedkope’) mens overbodig gemaakt…

Vacatures

Hoofd Management Support

Ben jij organisatiesensitief, flexibel en heb jij ervaring als leidinggevende? Lees dan snel verder! Bekijk alle vacatures

Advertorial

Kenniseconomie komt er slecht vanaf in de Miljoenennota. (tijd voor kennisimmigratie?)

“Ook andere structurele veranderingen zoals globalisering, technologische ontwikkeling en klimaatproblemen vragen om structurele  aanpassingen die de concurrentiekracht van Nederland bevorderen  en onze positie als kenniseconomie verbeteren.’ lezen we op pagina 39 van de NOTA OVER DE TOESTAND VAN ’S RIJKS FINANCIËN 21/09/11. Da’s de enige keer dat het, voor onze toch vooral diensteneconomie, kernbegrip ‘kenniseconomie’ voorbijkomt in deze beleidsnota; jammer.

Wel komen we het begrip ‘kennisintensief’ tegen: “Opkomende economieën worden steeds kennisintensiever. China produceert tegenwoordig hoogwaardige ICT, de Europese  hoogovens zijn in Indiase handen, en India bouwt een auto die maar 3 000 euro kost.” (pg. 20 ‘meer concurrentie’) Dat gaat dus niet over ons.

Het (deel)woord ‘kennis’ komt vervolgens nog 1x voorbij in deze miljoenennota: “Ook waarborgen voor een gezond vestigingsklimaat en ondernemingsklimaat, een goede kennisbasis en een goed opgeleide beroepsbevolking dragen bij aan toekomstige economische groei en vormen daarmee een essentieel onderdeel van een verantwoord begrotingsbeleid.” (pg. 41 ‘naar een nieuw evenwicht)

Mee eens, maar hoe gaan we dit nu doen met als basis een nota bomvol bezuinigingen???

Ben jij een vriend van de Kenniseconomie?

het symbool voor de Lerende Organisatie

Alexander Rinnooy Kan, o.m. voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda (KIA), vraagt zich af of de Kenniseconomie in ons land vrienden heeft, echte vrienden?

Nu, als je het gisteren gepubliceerde KIA rapport ‘Bouw op Talent’ leest dan krijg je sterk de indruk dat de Kenniseconomie in ons land op begrip kan rekenen maar zeker niet op vrienden; helaas.

Ondanks alle ‘goede bedoelingen’ zoals het Leven Lang Leren project zijn wij er in ons land niet in geslaagd om potten te breken met de vurig gewenste ‘kenniseconomie’. KIA vindt dat er nu toch écht wat dient te gebeuren!!! & KIA vindt dat niet alleen…..

Maar wil je hierin ‘iets’ veranderen dan heb je vrienden nodig, échte vrienden!

Goed voor de Kenniseconomie dat ‘Balkenende’ is gevallen.

& nu weer snel opstaan!

& nu weer snel opstaan!

In Het FD schrijft Bert van Kalles vanochtend het artikel ‘Haagse raderwerk valt stil bij crisis’. Nu ‘Balkenende IV’ is gevallen stelt Van Kalles dat er afbreuk wordt gedaan aan de volgende dossiers: AOW, naar 67; Files, km heffing; Crisis, herstelwet; Tekort, bezuinigingen en Zorg, marktwerking. Inderdaad, de kans is groot dat we bij een nieuw kabinet met deze dossiers weer van vooraf aan beginnen. (Overigens, opmerkelijk dat hier ‘Uruzgan’ ontbreekt, ook dat dossier kan m.i. nu niet ‘zo maar’ worden gesloten…..)

Toch is er zeker iets positiefs te melden bij de val van dit kabinet: in een volgend kabinet kan(!) nu eindelijk eens het dossier Kenniseconomie Hoog op de agenda komen staan! Het zal nodig zijn…..

Ondanks diverse oproepen van NL CEO’s aan de verschillende kabinetten ‘Balkenende’ om nu eindelijk eens ‘als idioten te gaan investeren in de Kennis Economie’, kwamen Balkenende c.s. niet veel verder dan met het plan voor een Mid-Term Leerrecht van 2 jaar….

‘Balkenende’ vergat blijkbaar kennis te nemen van INSEAD’s rapport “Who Cares? Who Dares? Providing the Skills for an Innovative and Sustainable Europe”; een gemiste kans. O.m. de Britten deden dat wel. Zij plaatsen Kennis Hoog op de agenda, lees “Towards Ambition 2020: skills, jobs, growth”.

Beide rapporten kunnen interessante leesstof zijn voor de leden van het volgende kabinet.

Het is alleen jammer dat ‘slechts’ D66 de Kennis Economie explicitiet in het programma heeft opgenomen. & Ondanks de te verwachten groei van D66, is het nog maar de vraag of zij het kabinet halen…..

Weg met de kenniseconomie

Op dit moment wordt door de beleidsmakers nog ingezet op de kenniseconomie. Ik denk dat dit een te kortzichtige kijk op de werkelijkheid is. De komende decennia zal namelijk het grootste deel van de bestaande werkgelegenheid in de kennissector verdwijnen. Heel veel van wat nu kantoorwerk, witteboordenarbeid, of kenniswerk wordt genoemd zal worden overgenomen door computers, microchips, netwerken en expertsystemen. Toch staat dit nog nauwelijks op de publieke agenda, want de beleidsmakers zetten nog steeds in op de kenniseconomie. Ze zijn de vorige oorlog aan het winnen.

Begroting vs Kenniseconomie => 1 : 1

Het zal wel o.i.v. de Algemene Beschouwingen gebeurd zijn :), die vandaag begonnen zijn, maar de tussenstand ‘Begroting vs. Kenniseconomie’ is nu 1 : 1 !! & Er is gescoord door: de Regering! Overigens, dit is geen eigen doelpunt maar een gericht schot op doel om een bijdrage te leveren aan een belangrijk onderdeel van de Nederlandse Kenniseconomie namelijk aan het nieuwe Nederlandse Kennisinstituut voor Moleculaire Geneeskunde (CTMM). Het is een schot met een waarde van € 150.000.000! & Nu maar hopen dat de ideeën  op het HTC te Eindhoven ook tot bloei komen.

Begroting vs Kenniseconomie => 1 : 0

‘Begroting in Evenwicht’, ‘Nederland koploper EU’, ‘Overschot 0,2%!’ en meer euforische uitingen vandaag in de media over een, zeker voor Balkenende II/III, zéér geslaagde Prinsjesdag! Compliment zou je zeggen, nou ik niet en ik niet alleen. Voorafgaand aan Prinsjesdag werden door Het FD een Nobelprijswinnaar, een commissaris en 2 ondernemers gevraagd naar het falen van dit kabinet en alle 4 legden de nadruk op het gemis aan Overheids initiatieven op het gebied van onderwijs in het algemeen en op dat van de kennisontwikkeling van werknemers en hun ondernemingen in het bijzonder. Einduitslag is dan ook Begroting 1 : Kenniseconomie 0.

Zijn Tekstschrijvers Overbodig door ChatGPT? Nee, stelt 75%…..

Sinds de introductie op 11/30, een connotatie die misschien zo relevant wordt als bijv. 9/11, roept ChatGPT zowel enthousiasme als controverse op. De rode draad is vaak onbekendheid, onbekendheid met de mogelijkheden maar ook met de beperkingen en vooral onbekend zijn met de giga ontwikkeling momenteel binnen en met kunstmatige intelligentie of AI, waarvan het taalmodel ChatGPT nog maar een beperkt deel is*.

Zo kwam ik deze week een advies tegen voor het onderwijs om studenten ChatGPT niet te laten gebruiken, vervolgens een enquête waaruit bleek dat een overgrote meerderheid van mening is dat ChatGPT geen bedreiging vormt voor tekstschrijvers, daarna een artikel in Het FD dat het hoog tijd wordt voor wet- en regelgeving op dit thema én een evaluatie van een training verzorgd door een menselijke trainer waarbij de reactie was: ‘geldverspilling’. Het lijkt hiermee opnieuw tijd voor aandacht voor verandermanagement.