Buffet lost de Financiële Crisis op.

“Warren Buffet is een authentiek leider doordat hij écht Commitment laat zien, zowel in woorden als in daden, bij het realiseren van toegevoegde waarde voor alle betrokkenen bij zijn organisaties; betrokkenen zoals aandeelhouders, medewerkers, klanten, de lokale omgeving etc.

Buffet toont zich zowel een Groot Leider als een Groot Leraar. Hij is een onafhankelijk denker die de conventionele manier om naar zaken te kijken uitdaagt en zijn manier van tegendraads handelen verklaart op een logische en ongecompliceerde manier.

Zijn sterke focus op het verhogen van de boekwaarde van Berkshire Hathaway heeft de levens van ontelbare gezinnen op een positieve manier veranderd.

Hij is mijn mentor, ook al heb ik hem nooit ontmoet en zal hij mij nooit kennen.” Kurt Hoffmann; Sacramento, California USA.

Zo bezien is Warren Buffet met zijn handelen op dit moment de juiste persoon op de juiste plaats.

De oplossing van een crisis vraagt om Leiderschap. Ook al leggen Obama & McCain nu hun verkiezingcampagnes stil en staat de financiële crisis Hoog op de agenda van menig Bestuurscomité en MT, dat wil nog niet zeggen dat die betrokkenen ook de juiste mensen zijn voor dé oplossing. Wellicht is Warren Buffet dat wel.

Het blog True North Leadership organiseerde vorige week een enquête met de vraag wie momenteel de Meest Authentieke Leider is? Kurt Hoffmann gaf 1 van de 1.132 reactie’s. Een citaat uit Kurt’s reactie vindt u in de inleiding.

Kurt vindt Buffet authentiek omdat Buffet zijn Commitment in woord en daad laat zien, omdat hij naast een Leider ook een Leraar is (nb; een belangrijke eigenschap van Leiders is dat zij hun volgelingen ook iets Leren, liefst iets positiefs….), omdat hij onafhankelijk is, tegendraads zelfs, omdat hij een focus heeft, omdat hij zorgt voor anderen en omdat hij voor Kurt een (zelfs onzichtbare!) mentor is. Zie hier de karaktertrekken voor een (authentiek) Leider!

Verder merkt Kurt in zijn commentaar nog enkele andere interessante eigenschappen van Buffet op:

  • Buffet sometimes adds humor just to make his perspective a little more interesting and fun.
  • When he became acting CEO of Solomon after its trading scandal in the 90’s, he told employees that if they lost money he would be understanding, but if they were unethical he would be ruthless.
  • His selfless gift of his fortune to the Bill and Melinda Gates Foundation (rather than having spent it during his lifetime, or setting up a foundation in his own name) speaks volumes about his character, his humility, and his integrity.

De bijdrage van Kurt Hoffmann werd door True North verkozen tot Best Response.

& Toch, toch is het niet Warren Buffet die tot meest Authentieke Leider is verkozen, dat is Ratan Tata van de TATA Group. Waarom de 1.132 respondenten juist hem kozen, blijkt uit de reactie’s. Een bloemlezing:

  • ‘He has the ability to bring the Globe to India and take India to the Globe, he successfully maintains a fine balance between revenue-driven goals and CSR goals, he lives the Tata life and is a model of inspiration for young managers wthin the Tata Group.’ Bryan D’Souza
  • ‘He keeps his promises and engages positive change.’ Wendy C. Frye
  • ‘A visionary and a true leader who heads the tata conglomerate comprising of 100 group companies (….) a visionary who also advises the Governmentt of India.’ Rajat Khawas
  • ‘Mr. Ratan Tata is a source of inspiration to other leaders and organizations who believes in the right values.’ Sudhir Chaturvedi
  • ‘In India, being a developing country, buying a 4 wheeler is everyone’s dream and the hardest for millions of families. Ratan Tata is the only person who has realised the people’s dream and promised to grant it.’ Susanta Roy

Saillaint detail bij het laatste is dat Ratan Tata die droom na blijft streven ook al kost de productie van de NANO, door lokale tegenwerking, zijn Groep € 300.000.000 extra

Tatat & Buffet opgegroeid in verschillende culturen maar wereldwijd beschouwd als Authentiek Leiders van organisaties. In staat om ‘iets’ extra’s toe te voegen aan onze economie, aan onze wereld. 

De overeenkomst tussen beide, authentieke, Leiders dat is dat beiden een familiebedrijf aansturen. Zou het toeval zijn?

 {ManagementPro Gadgets}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *