De Wereld stuurt ons hun Rommel, wij geven hen daarvoor onze Muziek terug.

http://www.youtube.com/watch?v=O6rgkCUstaE

Van de overbodige rommel die wij hier vanuit de EU naar de inwoners van Paraguay sturen maken de jonge Paraguayanen muziekinstrumenten & dat klinkt nog goed ook. Zo zie & beluister je in deze vid. Vraag is alleen of dat dit de bedoeling is van een ‘Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Beleid’?

Nee waarschijnlijk niet & omdat MVO c.q. CSR voor (te) veel organisaties niet veel meer dan een mooi uithangbord (b)lijkt te zijn, zijn ondernemers die voorop lopen v.w.b. sustainability, mannen & vrouwen die dus écht iets willen bijdragen aan de Grote begrip ‘Een Betere Wereld’, alweer een stap verder & wel met het principe van de Benefit Corporation“the idea of a benefit corporation is to weave some social responsibility into the DNA of the company itself through its charter.” (Bron. MIT Sloan)

Het Goede Doen als organisatie maar dan vanuit je Genen. Wie weet levert dat de talentvolle Paraguayaanse muzikanten ooit nog eens échte muziekinstrumenten op…..

A benefit corporation is a class of corporation required by law to create general benefit for society as well as for shareholders. Benefit corporations must create a material positive impact on society, and consider how their decisions affect their employees, community, and the environment. Moreover, they must publicly report on their social and environmental performances using established third-party standards.” (bron: Wikipedia)

Aan dit nu nog jonge begrip zie je al dat bij de wettelijke erkenning als ‘Benefit Corporation’ de vrijblijvendheid van MVO c.q. CSR er vanaf is. In de VS maakt men er dan ook serieus werk van. Verschillende gespecialiseerde juristen hebben een white paper voorbereid om de Benefit Corporation door Congres en Senaat te kunnen krijgen: “The Benefit Corporation, a corporate structure that formally commits a business to social goals and gives directors the legal cover to pursue them.”

De Benefit Corporation doet altijd ‘iets’ terug voor de maatschappij, dat hoeft niet eens ‘ver weg’ te zijn. Zo kan dat ook zijn het leveren van een bijdrage aan de directe omgeving van de organisatie; solidariteit is daarbij het uitgangspunt. Zo lijkt het op het principe achter het Inclusive Business Model met die aanvulling dat de benefit corporation ook een juridische verankering krijgt.

In het vorige maand verschenen artikel Virtue Inc. (what’s in a name….) citeert de auteur één van de initiatiefnemers Jay Coen Gilbert: “Though the structure is purely voluntary, Gilbert argues that as discontent with the business world spreads, and employees and investors seek companies with values beyond the bottom line, the benefit corporation will be able to out-compete traditional corporations for capital and talent. “You’re going to turn your companies into evangelists,” Gilbert said. “These companies are going to win, and everybody loves a winner. So people are going to emulate it.” De Benefit Corporation die uiteindelijk als grote winnaar uit de crisis komt…… Daarvoor is met het huidige sentiment zeker iets te zeggen.

Dat de transformatie naar een benefit corporation (nb; ‘voordeel’ of ‘goede doelen’ organisatie is geen goede vertaling  mogelijk wel ‘het goede doen’ organisatie; ik ben er nog niet uit dus als je tips hebt: graag) geen eenvoudige zal zijn, mag duidelijk zijn. Als je lange tijd de aandeelhouder als belangrijkste pion in je business model hebt geplaatst, zet die er dan maar eens naast…. Ik wens je veel suc6. Dit vraagt zéér waarschijnlijk om ander, mogelijk zelfs nieuw leiderschap.

Toch is er een noodzaak voor deze transformatie of zoals prof. Edward Lawler stelt in Why Boards Need to Change: “Sustainability is an increasingly important business issue. There is a growing recognition that the long-term viability of corporations depends on how they impact the environment and society. In response, many companies have initiated sustainability and corporate social responsibility programs. (….)

For organizations to perform well financially, socially and environmentally, they need more than just a program. They need a fundamental change in their goals and how they achieve them. Instead of a sustainability program, corporations need a DNA change that must begin at the top.” Die verandering in organisatie DNA is de transformatie naar het model van de Benefit Corporation; een mooie uitdaging. 😉

*VID: meer over de jonge Paraguayaanse muzikale talenten vind je op de Facebook pagina Landfill Harmonic.

2 thoughts on “De Wereld stuurt ons hun Rommel, wij geven hen daarvoor onze Muziek terug.”

Marinus Flohil 9 jaar ago

If Paraguay is able and capable of making music instruments, I would be interested to buy a guitar from the people who transform garbage into a useful music instrument.
I may interest other people to also purchase an instrument, thus helping to generate funds for the Paraguayan people.

Willem Scheepers 9 jaar ago

Marinus, I advise you to contact the Landfill Harmonic (follow the link in the post).
Good Luck!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *