Een Familiebedrijf, daar kun je wat mee!

Het Familiebedrijf, vaak door buitenstaanders beschouwd als een fenomeen dat nauwelijks grijpbaar is, in hun ogen ondoorzichtig en geleid door Senior, ‘soms zelfs nog vanuit het bejaardenhuis’. Niets is minder waar zo verscheen midden in de laatste, zeker voor familiebedrijven cruciale, feestdagen het bericht dat  familiebedrijven belangrijk zijn voor hun regio! En da’s mooi.


Er is een nieuwe rubriek  ‘Familiebedrijf’ dan ook maar direct aandacht aan dit ‘fenomeen’ besteden. De Majesteit deed, terecht, de 1e aftrap, tenslotte leidt zij niet alleen een ‘familiebedrijf’ maar een complete Dynastie, daarnaast is het vaak nog een feit dat het Hoofd van de Familie lang in het zadel blijft, zoals de Majesteit.

Familiebedrijven hebben de volledige aandacht van banken, accountants en notarissen omdat er naar verwachting in de komende jaren ca. 100.000 van deze specifieke bedrijven ‘in de verkoop gaan’. Oorzaak daavan: er ontbreekt opvolging. Diverse Ministeries, zoals SZW, EZ en Financiën, laten ook hun al dan niet zorgelijke oog vallen op deze trend bij de familiebedrijven want zij leveren een aanzienlijke bijdrage aan onze economie. Let op: familiebedrijven zijn niet uitsluitend ‘pappa-mamma winkels’, er opereren succesvol meer dan voldoende Middel Grote Familiebedrijven in Nederland. Veel aandacht dus van en voor familie- en bedrijfsbelangen.

Om de familiebedrijven nu ook voor de buitenwacht wat inzichtelijker te maken begin ik hier maar eens met de resultaten van een onderzoek uitgevoerd door ruimtelijk econoom Maikel Gijzen. Hij signaleert het maatschappelijke belang van familiebedrijven. Gijzen stelt: “Familiebedrijven zijn zowel in ruimtelijk als in sociaal-economisch opzicht bovengemiddeld met hun omgeving verweven.” en:  “Familiebedrijven zorgen voor cohesie van de gemeenschap. Wanneer rekening wordt gehouden met de inbedding van bedrijven kan niet alleen hun levensvatbaarheid beter worden gewaarborgd, maar kunnen ook de bestaande omgeving en economie structureel worden versterkt. Zeker door de familiebedrijven, die een belangrijke economische en maatschappelijke functie vervullen.” De verantwoordelijkheid van familiebedrijven voor hun directe omgeving is groot, dit is namelijk ook van invloed op hun (klein)kinderen.  Het Financieel Dagblad besteedde o.m. aandacht aan Gijzens onderzoek; het geeft u misschien een andere kijk op de lokale familiebedrijven in uw omgeving.

Betekent dit nu dat u (al) op de stoep dient te gaan staan voor overname van zo’n familiebedrijf? Da’s te snel door de bocht zeker omdat ik nog geen aandacht heb besteed aan emoties, de specifieke cultuur etc. maar dat komt nog. Tot dat moment kan ook de familie er over nadenken of opvolging, al dan niet door verkoop, toch écht is wat ze willen…..

5 thoughts on “Een Familiebedrijf, daar kun je wat mee!”

Maikel Gijzen 16 jaar ago

Uiteraard ben ik als auteur van dit onderzoek volledig mee eens. Familiebedrijven dienen hoger op de agenda te worden geplaatst, zeker in het kader van regionaal-economische ontwikkeling. Het onderzoek toont ook aan dat het koesteren van het familiebedrijf zowel in sociaal als in economisch opzicht zijn vruchten kan afwerken. D

Maikel Gijzen 16 jaar ago

Vervolg:

De problematiek van het familiebedrijf geschetst in dit onderzoek is te verklaren middels het ontbreken van sociaal-economische toetsingscriteria in onze ruimtelijke ordening. Op nationaal niveau wordt het economisch belang wel uitgesproken, maar in bestemmingsplannen is nog geen economische paragraaf te vinden. Het erkennen van deze vitale componenten, leidt tot een evenwichtigere afweging van belangen en creert meer mogelijkheden voor functiemenging en ontplooiing op de bestaande vestigingslocaties, waar familiebedrijven vaak een sterke band mee onderhouden

Harry Hansens 16 jaar ago

Een zeer interessant artikel.
Wat ik me afvroeg, staan de uitkomsten van het onderzoek van Maikel Gijzen ook op internet?

Willem Scheepers 16 jaar ago

Beste Harry,

Ik weet het niet zeker, mijn info heb ik uit mediaberichten. Maar: omdat Maikel, als auteur zelf, op deze entry ook reageerde zou het mij niet verbazen als hij dit nu weer doet; als reactie op je vraag…..

Maikel Gijzen 16 jaar ago

Geachte heer Hansens,

De url: http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=45331 Mocht het niet lukken, stuur dan even een mailtje.
Mag ik trouwens weten in welke hoedanigheid/functie u interesse heeft in het onderzoek/artikel?
email: maikelgijzen@hotmail.com

Groet,

Maikel

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *