Fiscaal gunstige overdracht familiebedrijf negatieve invloed op continuïteit.

Er zijn fiscaal gunstige regels, t.w. schenkings-/successierecht & overdrachtsbelasting, om een familiebedrijf in de familie te kunnen houden zodra (o)pa en (o)ma daartoe besluiten. Eenvoudig gezegd: je bespaart (veel) geld als je je bedrijf overdraagt aan je kinderen i.p.v. aan derden. Mooi, de vraag is dan alleen nog of dat dit een handige is zet voor de continuïteit van het familiebedrijf? Antwoord: nee dat is het niet (nb; dat leren we vandaag ook van het vertrek van het laatste familielid uit de RvB van Anheuser Busch)

Onderzoek door het World Management Survey naar het antwoord op de vraag ‘Wat is de oorzaak van Verschillen in Managementpraktijken?’ (nb; goed/slecht) levert ook op:

“One interesting group are the family firms, defined in our research as firms owned by the descendants of the founder (so sons, daughters, grandsons, etc). Those that are family owned and also family managed (“Family, family CEO”) have a large tail of badly managed firms, while the family owned but externally managed (“Family, external CEO”) look very similar to dispersed shareholders. The reason appears to be that many family-owned firms adopt a rule of primogeniture, so the eldest son becomes the chief executive officer, regardless of talent considerations.”

Bloedband is belangrijker dan talent bij het bepalen van je opvolging, daar is natuurlijk iets voor te zeggen. Gevolg is wel dat het, vooruit ‘gemiddelde’ er zijn uitzonderingen, familiebedrijf slechter presteert dan bedrijven met externe aandeelhouders. Aandeelhouders die geen familieband hebben met de bestuurders.

Wat nu te doen? Wellicht helpt hier Code Buysse II.

Wat het er allemaal niet beter opmaakt dat is de fiscale ondersteuning die verschillende overheden de familiebedrijven bieden.  WMS: “Many governments around the world also provide strong tax subsidies for family firms; for example, the United Kingdom has many more family-run and -owned firms than the United States and Germany, which is likely to be related to the estate tax exemption for inherited business assets in the United Kingdom.” Nederland is er daar ook één van.

Deze fiscale voorbeelden belemmeren (nb; vaak) het besluit te kiezen voor de meest geschikte/best gekwalificeerde opvolger. Dit kan, uiteraard, een (oudste) zoon/dochter zijn. Maar het kan ook zijn dan een externe partner ‘meer gewicht c.q. talent in de schaal legt’ & zo de continuïteit (beter) waarborgt, in het belang van de familie dus ook in die van de beoogd opvolgende zoon/dochter.

Dat zoon/dochter het nog zo lang volhoudt in de top van de van pa/ma verworven onderneming is ook al een gevolg van die fiscaal gunstige overname. Zo heb je minder financiering nodig & wat je nodig hebt dat leen je (ook fiscaal) vriendelijk weer van je familie .

(ook) Mooi maar het vertoebeld het beeld van écht presteren: “Since family firms typically have less debt, product market competition may not be as effective in driving them out of business if they are badly managed. Without d ebt, firms only have to cover operating costs (like salaries and wages) but not capital costs like the rent on property or equipment because these were typically bought outright many years ago. Hence, family firms can continue to generate positive cash-flow while generating economic losses, because their family owners are subsidizing them through cheap capital.” M.a.w.: achteraf kun je (eventueel) constateren dat er toch (veel) meer in had gezeten, in het uitoefenen van het bedrijfsproces van dit familiebedrijf, jammer……

Nu is het niet noodzakelijk dat je je kinderen helemaal buiten de opvolging zet, de hiervoor aangehaalde August Busch IV is een minder geslaagd voorbeeld. Wat je wel kan doen dat is hen laten ondersteunen door ervaren ondernemers/managers/leiders. Dat kan door iemand-van-buiten aan te stellen als CEO. Dat kan ook door een Raad van Advies in te stellen.

Baron Buysse daarover in de 2e versie van zijn CODE BUYSSE: “De oprichting van de Raad van Advies heeft als voordeel dat

  • de ondernemer over een klankbord beschikt
  • er meer systematisch aandacht wordt besteed aan de langetermijnvisie en de strategie van de onderneming
  • de transparantie en de continuïteit van de besluitvorming wordt bevorderd
  • het evenwicht tussen het belang van de onderneming en het belang van de ondernemer, de familie en andere aandeelhouders bewaakt wordt.”

Inderdaad, na het lezen van het World Management Survey kan je niet anders dan concluderen dat de fiscaal gunstige overdracht van het familiebedrijf lang niet altijd zinvol is voor de continuïteit van datzelfde familiebedrijf & dus uiteindelijk ook niet voor de economie….

Lees event. ook Trouble at the family mill? Call in the Chief Emotional Officer.

2 thoughts on “Fiscaal gunstige overdracht familiebedrijf negatieve invloed op continuïteit.”

Pieter 9 jaar ago

Is dit een pleidooi om de fiscale regels aan te passen? Dat zou wel vanuit een erg beperkte blik op de familiebedrijven in het algemeen zijn. Immers, uit onderzoeken blijkt dat de familiebedrijven een veel grotere continuiteit kennen dan de niet-familiebedrijven. Van de laatste bestaan na 30 jaar nog slechts 37%, van de familiebedrijven is dit 61%. Daarnaast moet in ogenschouw worden genomen dat meer dan de helft van de medewerkers bij een familiebedrijf werkzaam zijn. Alle redenen dus om het hierin geinvesteerde kapitaal niet uit te hollen als gevolg van successieproblemen. Een pleidooi voor beter management kan nooit kwaad, al past ook hierin enige bescheidenheid jegens de familiebedrijven; gezien alle perikelen als gevolg van het korte termijndenken van de niet-familiebedrijven in het recente verleden past ook hierin wellicht een herorientatie.

Willem Scheepers 9 jaar ago

Inderdaad Pieter valt het overgrote deel van de bij de KvK ingeschreven organisaties onder de noemer ‘familiebedrijf’; slechts een deel daarvan behoort tot het Midden en Groot bedrijf.

Vanuit hun historie hebben die familiebedrijven (vaak) een grote sociale betrokkenheid bij hun omgeving. Zo vertelden de gebroeders Van Bommel enkele maanden geleden op tv dat zij bij hun besluiten rekening houden met de gezinnen van hun 300 medewerkers. Zoiets is niet alle bedrijven ingegeven.

In deze entry verwijs ik naar een onderzoek gericht op managementvaardigheden. Door de vraagstelling die de onderzoekers hanteerden & de verbanden die zij legden constateerden ze ook dat het management van (veel) familiebedrijven effectiever zou kunnen functioneren. Met die conclusie ga ik mee.

Vervelend is nu dat de gunstige fiscale faciliteit op managementvaardigheden een minder goede invloed heeft, je concurrentiepositie als familiebedrijf wordt mede daardoor een geheel andere dan die van een bedrijf met aandeelhouders, toch komt dat voordeel niet altijd uit de verf.

Dat je bewust zijn is al een belangrijke verdienste, maar om daarvoor nu de fiscaliteit af te schaffen dat gaat wellicht wat ver.     

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *