Het Beste Vestigingsland voor een Familiebedrijf is:

Ook al is het onderzoek naar het beste ‘Standort’ uitgevoerd door een Duitse organisatie, het beste land om uw familiebedrijf te vestigen is (toch) niet Duitsland maar: Groot Brittannië.

Die Stifting für Familienunternehmen in Deutschland und Europa deed recent een onderzoek naar de Beste Vestigingsplaats voor Familiebedrijven in Europa. Dit is niet onbelangrijk nu we met z’n allen steeds meer Europees worden en het vestigen in andere Europese landen, van het hoofdkantoor bijvoorbeeld, steeds eenvoudiger wordt.

De Stiftung deed niet zo maar een onderzoek maar keek m.n. naar “Unternehmen, die (im industriellen Bereich) ein Umsatzvolumen von mindestens 100 Mio. Euro aufweisen.” Niet de minsten onder de Europese (familie)bedrijven dus en hoe goed, hoe positief scoorden nu de diverse Europese vestigingsplaatsen? Nu Nederland staat bij de 13 Europese (vestigings)landen, die aan dit onderzoek onderworpen zijn, op de 7e plaats……
Nu zal ik maar geen grapje maken dat de oorzaak waarom Groot Brittannië No. 1 is als vestigingsland voor een familiebedrijf komt door Investors in People, tenslotte is IiP ook van Britse oorsprong, dat grapje ligt hier teveel voor de hand. Nee, we nemen dit onderwerp wat serieuzer op (hoewel ik niet zal bestrijden dat het één met het ander te maken kán hebben….).

Serieus onderzoek, dat deed ook Die Stifting für Familienunternehmen in Deutschland und Europa. In het onderzoek keek men naar de volgende aspecten om te kunnen beoordelen hoe goed een land als vestigingsplaats voor familiebedrijven voldoet:

 • => Belastingwetgeving (Nederland scoort daar een 10e plaats…..)
 • => Arbeidskosten, Productiviteit en Menselijk Kapitaal (NL: 6e)
 • => Regel- en Wetgeving (NL: 11e)
 • => Financieringsmogelijkheden (NL: 2e!)

Korte toelichting op deze begrippen:

 • ‘familiebedrijf’ = “Unter dem Begriff des „Familienunternehmens“ werden hierbei Unternehmen verstanden, bei denen unabhängig von der Rechtsform die mehrheitliche Kontrolle durch eine Familie ausgeübt wird, wobei familienfremdes Management zulässig ist.”
 • ‘belastingen’ = “Die Steuerbelastung spielt bei der Beurteilung der Standortentscheidungen auch für Familienunternehmen eine große Rolle. Zudem weisen Familienunternehmen einige Besonderheiten

  bezüglich der Besteuerung auf.”

 • ‘arbeidskosten, HR’= “Arbeitskosten, Arbeitsproduktivitäten und die Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften sind wichtige Indikatoren für die internationale Wettbewerbsfähigkeit und die Standortattraktivität

  eines Landes.” (nb: voor mij is het toch niet opmerkelijk dat de IiP landen Ierland, Groot Brittannië en Zweden hier de Top 3 vormen)

 • ‘regel-, wetgeving’ = “Die Regulierungsdichte einer Volkswirtschaft ist besonders für mittelständische Unternehmen von erheblicher Bedeutung. Im Vergleich zu Großunternehmen fallen diesbezügliche Kosten stärker ins Gewicht.”

 • ‘financiering’ = “Die Finanzierung ist für Familienunternehmen häufig ein wesentliches Hemmnis für das

  Wachstum. Problematisch ist vor allem die Einlagen- bzw. Beteiligungsfinanzierung, da Informationen für potentielle Investoren häufig wenig transparent und die Aufnahme von Eigenkapital häufig auch mit einem Verlust an Unabhängigkeit verbunden sind.” (bekend ‘fenomeen’)

Nu is het niet mijn tip dat alle Nederlandse familiebedrijven hun hoofdkantoor dienen te verplaatsen naar andere landen, zoals Groot Brittannië (nb: en toch gefinancierd blijven in Nl, want dat kan ook), nee essentieel is het of m.n. onze Overheid het vestigingsklimaat voor familiebedrijven kan en wil verbeteren. Tenslotte zijn ca. 70% van de Nederlandse en de Europese organisaties eigendom van een familie. Hun economische belang is groot, zeer groot en niet alleen voor Nederland maar voor geheel Europa.

Niet voor niets heeft de Stiftung ook de USA in haar overzicht opgenomen ‘ter vergelijking’ en de USA scoort als vestigingsland voor familiebedrijven een mooie 2e plek…… (nb: de USA heb ik in de hiervoor genoemde rangordes ‘geëlimineerd’.)

Daar kun je wat mee. Het volledige rapport vindt u bij Die Stifting für Familienunternehmen in Deutschland und Europa.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *