Is alle Hosanna rondom ASML/INTEL en NEDCAR/VDL/BMW terecht?

Among the important factors that could cause future events or results to vary from those addressed in the forward-looking statements are risks and uncertainties arising from, among other things, the ability of Intel and ASML to retain key employees and customer and supplier relationships.” lezen we in het Investors News van INTEL rondom de deal met ASML. Eenvoudig gezegd: na alle superlatieven van gisteren, rondom deze deal, zijn we weer voor even terug op Aarde….

Over de (mogelijke!) deal van NEDCAR/VDL met BMW lezen we in het Press Release van BMW GROUP n.a.v. deze contacten: “Just  as Munich is the centre of the BMW world, Oxford is and will remain  the home and the heart of MINI.” Even, héél even, bestond in ons land de indruk dat Born het ‘MINI Centre of the World‘ zou worden maar na alle investeringen die BMW de afgelopen jaren deed in Oxford, was die kans ook wel héél klein…

De crux in de beleving bij beide wereldspelers is: is de regio Eindhoven in staat om voldoende talenten aan te leveren zodat optimale productiviteit voor de jaren die komen, is gewaarborgd? Die vraag is terecht als je beseft dat één van de andere Zuid-Nederlandse ‘Parels’, VanderLande Industries ook al naarstig op zoek is naar technische talenten….

Stel dat zij gedrieën daarin slagen, wat blijft er dan aan ‘talent’ nog over voor, bijv., de regionale toeleveranciers?

Voor 2011 werd de Regio Eindhoven uitverkoren tot de voor dat jaar ’s Werelds Slimste Regio! Wie had kunnen bedenken dat deze titel zich zo snel zou verzilveren? Binnen no-time strijden nu enkele ‘pareltjes’ om schaars talent & dan hebben we het hier niet over enkele tientallen, ook niet over enkele honderden maar over enkele duizenden talentvolle kandidaten….. De TU/E kan deze vraag voorlopig i.i.g. niet aan.

Nu is de internationalisering van arbeid in de regio Eindhoven al enige tijd ‘toegeslagen’. ‘Denktanks’, gevestigd op het lokale Brainport, die ieder samengesteld zijn uit 100+ whizzkids afkomstig uit 15+ verschillende landen, vormen daar geen uitzondering: een divers samengesteld team staat dan ook (altijd) aan de basis van innovatie. Maar vraag is dan of daarvoor INTEL, BMW c.s. zich naar NL dienen te verplaatsen? Maar ook of ASML, VDL, VanderLande daarvoor in NL dienen te blijven? Infrastructuur, zoals kantoor- en productielocaties zijn binnen (dezelfde) no-time afgeschreven, zeker nu. Ergo: een succesvol bedrijf is ‘zo’ verplaatst, zeker als talent zich niet geroepen voelt om zich in NL te vestigen. Je kan hierbij ook handig gebruik maken van de inzichten van Lynda Gratton.

In het hiervoor genoemde rijtje komen andere succesvolle bedrijven/werkgevers nog niet voor, zoals PHILIPS bijv., een multinational die zeker niet lijdzaam zal toezien hoe waardevol talent overstapt naar de concurrentie. & Wat te denken van het aantal succesvolle (m.n. familie-)bedrijven in de regio? Zij kunnen zich vaak een verlies aan kostbaar talent niet veroorloven, laat staan een tekort daarvan op de arbeidsmarkt om de continuïteit van hun bedrijven te waarborgen.

Willen deze innovatieve bedrijven behouden blijven voor ons land, en voor de economische mogelijkheden van ons land(!), dan vraagt dat om een tour de force. Maar feitelijk is het na alle oproepen die er al jaren worden gedaan voor de NL. kenniseconomie al te laat. We (b)lijken nu ten onder te gaan aan ons eigen suc6 & nog rap ook.

Het is dan ook terecht dat INTEL een “Strategisch HRM” voorbehoud heeft ingebouwd in de ASML INTEL overeenkomst. Het zal niet voor het laatst zijn dat dit gebeurt.

Wordt het nu dan toch écht de hoogste tijd dat je jezelf als preferred employer onderscheidt?

===================

120712

Maar dat geldt dan m.n. voor de hiervoor genoemde, in het buitenland aansprekende, werkgevers. Wat te doen ‘met de rest’ in Slimste Regio?

Overigens ook vandaag dit bericht:

OPEL’s Britse ‘zus’ “Vauxhall Motors recently achieved the prestigious Investors in People Standard across all UK sites demonstrating true commitment to its 5.000 employees as well as a solid foundation of excellent practice across the organisation.”

Phil Millward, Human Resources Director Vauxhall Motors, in het persbericht: “I am delighted to see Vauxhall recognised as a high performing organisation across all of its UK operations. The award recognises our continued focus on people engagement and our objective to be a workplace of choice for all employees. The Investors in People framework has easily run alongside our internal programmes and we look forward to building upon our award in the future.”

Wellicht ook een idee voor NEDCAR c.s. 😉

1 thought on “Is alle Hosanna rondom ASML/INTEL en NEDCAR/VDL/BMW terecht?”

Leon Mullers 9 jaar ago

Beste Willem,

ik denk dat de technici bij NedCar wel weten hoe ze een kwalitatieve auto moeten bouwen met een lean geoptimaliseerd proces! en er is geen Duitser die ze dat kan voordoen!

tevens denk ik dat er ook geen gebrek is aan goed opgeleiden krachten die hier als aanvulling voor nodig zijn. kijk eens om je heen hoeveel mensen er vechten voor een goede en passende baan.

Het gaat goed komen met VDL en NedCar

Leon Mullers

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *