Moet het Familiebedrijf nu echt worden gered door de Overheid?

De ‘Expertgroep Familiebedrijven’ van de gezamenlijke Kamers van Koophandel komt met een op zich zeker interessant rapport: ‘Familiebedrijven; continuïteit en betrokkenheid in een dynamische Nederlandse economie’. Een rapport dat gistermiddag is overhandigd aan Minister van EZ mw. Maria van der Hoeven.

De reden dat dit rapport juist aan haar werd overhandigd wordt, als je het rapport leest, al snel duidelijk: de expertgroep adviseert onze Overheid om de Nederlandse familiebedrijven een handje te komen helpen, om de banden met de Nederlandse familie(bedrijven) te verstevigen. De Overheid als een Grote Broer zo gezegd.

Maar of de familiebedrijven ook écht op deze Big Brother zitten te wachten, dat vraag de Expertgroep zichzelf helaas niet af.
De Expertgroep Familiebedrijven laat zich zeker van haar goede, expert, kant zien, in haar rapport. Zo wordt het begrip ‘familiebedrijf’ nog eens toegelicht:

“Een bedrijf is een familiebedrijf als het aan minstens twee van de volgende drie criteria voldoet:

  • => Meer dan 50% van de eigendom is in handen van één familie;
  • => Eén familie heeft beslissende invloed op de bedrijfsstrategie of op opvolgingsbeslissingen;
  • => Ten minste twee leden van de ondernemingsleiding zijn afkomstig uit één familie;

Indien het bedrijf minder dan tien jaar geleden is opgericht, dient in het bedrijf ten minste één familielid van de directeur werkzaam te zijn of eigendom te hebben.” Zo weet u nu of uw organisatie ook een familiebedrijf is.

Met de volgende alinea in het rapport (pg. 6) gaan zij echter & helaas de mist in. De Expertgroep stelt namelijk dat er in 2005 in Nederland 330.100 bedrijven waren, waarvan er 183.100 voldeden aan het criterium ‘familiebedrijf’. Deze informatie haalden zij bij het CBS.

Opmerkelijk is het nu waarom de Expertgroep deze informatie niet uit de archieven van de KvK zelf haalde, toch hun opdrachtgever. Dan zou namelijk blijken dat er een veelvoud aan bedrijven staat ingeschreven bij de KvK en dat er (dus) ook een veelvoud aan familiebedrijven is in Nederland. (NB: en voor niet eens alle familiebedrijven is het nodig dat zij staan ingeschreven.). Eerder hield ik zelf een schatting aan van ca. 450.000 familiebedrijven in Nl., dit gebaseerd op eerder onderzoek, 09/06, door Het FD. (NB: alleen al de KvK Centraal Gelderland behaalde recent een record van 100.000 inschrijvingen) Maar wellicht betreft dit in het rapport een vergissing, dat kan natuurlijk.

Want, zoals ik al zei, met enkele constateringen in dit rapport is zeker niets mis. Constateringen ‘zoals daar zijn’ de adviezen om de continuïteit van het Familiebedrijf te waarborgen, stappen die de familie daarbij zelf kan nemen zijn:

  • => HET BEVORDEREN VAN MAATREGELEN DIE FAMILIEBEDRIJVEN ZELF DOORVOEREN

  • => VASTLEGGING VAN UITGANGSPUNTEN VOOR DE BEDRIJFSVOERING

  • => ANTICIPATIE OP NOODOPVOLGING

  • => TOEZICHT OP DE ONDERNEMINGSLEIDING / GOVERNANCE

  • => RISICOBEHEER EN TRANSPARANTIE

  • => OPVOLGINGSPLANNING

Prima voorstellen, voorstellen waarmee een familie zeker iets kan doen (zie anders event. ook eerdere berichten in de rubriek ‘familiebedrijven’). Zelfs de zéér interessante Code Buysse staat in het rapport vermeld, jammer genoeg ontbreekt echter de toelichting c.q. de link.

Andere voorstellen in het rapport betreffen de financiering van familiebedrijven, m.n. m.b.t. de opvolging, en de aandacht binnen het Onderwijs voor deze specifieke, niet te onderschatten, doelgroep. Ook goed.

Maar dan komt de Overheid aan bod in het rapport. Aan onze Overheid wordt door de Expertgroep gevraagd om een 10-tal stappen te zetten t.b.v. het Familiebedrijf. Op het 1e oog is daar niets mis mee, zoals bijv. de fiscale maatregelen. Andere verzoeken grijpen echter toch in op de essentie van het familiebedrijf: onze Overheid als borg voor uw financiering bijvoorbeeld. U beseft hopelijk dat de Overheid dan veel, zo niet alles, van u c.q. de debiteur wil weten. 

Dergelijke voorstellen grijpen dan ook in op het ‘het-blijft-toch-in-de-familie’-fenomeen, c.q. op ‘Het Familie Geheim’! Het Familie Geheim waar veel familiebedrijven al generaties lang bovenop zitten, zonder daarbij veel bemoeienis van onze Overheid te kunnen/willen gebruiken. Dus vraag ik me nu af of de Families écht op deze Grote Broer zitten te wachten?

(NB & ‘ter vergelijking’: de Code Buysse merkt in haar 50 pagina’s over de Overheid ‘slechts’ op: “De Code beveelt daarom aan dat de onderneming constante zorg besteedt aan een correcte en proactieve houding naar overheidsinstellingen toe.” Da’s voor een financieel gezond familiebedrijf vaak al meer dan genoeg Overheidsbemoeienis, toch?)

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *