Wat is de rol van een Bestuur? Is die rol anders voor een Onderwijsinstelling dan voor een voetbalclub?

De crises van de laatste tijd, zelfs de laatste jaren, laten de kwetsbaarheid van veel besturen zien. De rol van een bestuurder is die van een professional, nu meer dan ooit. Een plek in een ruimte waar je vroeger onder de zware rook van sigaren, met de smaak van goede cognac, in gezwollen taal het Beleid voor velen kon bepalen, tevens wachtend op je persoonlijke eindigheid, is voorbij, écht voorbij. Hoewel niet iedere bestuurder dat in de gaten lijkt te hebben….

De rol van een Bestuur, bestaande uit niet-uitvoerende directieleden, kan alsvolgt worden samengevat. Allereerst: door hun afstand van de dagelijkse gang van zaken kunnen zij het Grote Geheel bewaken. Ten tweede: zij worden niet meegezogen in de cultuur van de organisatie dus kunnen zij de door de leden van de organisatie geaccepteerde gedachtengangen kritisch blijven benaderen. Ten derde: hun ervaring en hun netwerk dragen er aan bij dat zij externe trends eerder onderkennen dan degenen die zij besturen. Ten vierde: hun focus op de continuïteit van de organisatie verleidt hen niet tot het ingaan op vlugge winst e/o persoonlijk gewin. (Bron: London Business School)

Zo eenvoudig is ‘t, dat besturen. Mooi, maar je vraagt je dan toch af waarom Goed Besturen zo weinig gebeurt?

Over the last decade, great efforts have been made to improve the corporate governance of publicly quoted corporations in the UK and US as well as those in France, Germany, Switzerland and elsewhere. Nonetheless, as the financial crisis has shown (at least in the case of banks and insurance companies), adequate corporate governance is not yet assured. Boards are still not working as they should.” zo opent de London Business School deze week een artikel met de titel ‘The real job of boards’. (nb; op verzoek van de London Business School voeg ik er deze link aan toe: LBS Executive Education.)

Saillant genoeg verschijnt het artikel op hetzelfde moment dat het op diverse manieren beloonde professionele Bestuur van een onderwijsinstelling opzichtig faalt in de controle op ‘hun’ organisatie en dat het goedwillende amateur bestuur van een voetbalclub de leden daarvan zich ondanks alles niet conform de regels kan laten gedragen.

Lange tijd legden we de focus op corporate governance: “Binnen de bedrijfskunde gebruikt men de term corporate governance voor het aanduiden van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden alsmede het afleggen van verantwoording over het gevoerde beleid richting belanghebbenden waaronder de eigenaren (aandeelhouders), werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.” Een focus met weinig resultaat, zo lijkt.

Maar maak je corporate governance, of vergelijkbaar begrip, nu tot het uitgangspunt van je Bestuur, dan is de volgende vraag: hoe zit het dan eigenlijk met verantwoordelijkheid? Wie spreek je er op aan als de leden van de organisatie, onderwijsinstelling, voetbalclub of ‘wat dan ook’, opzichtig falen?

In 1967 schreef Peter Drucker in zijn boek The Effective Executive: “It is the duty of the executive to remove ruthlessly anyone—and especially any manager—who consistently fails to perform with high distinction. To let such a man stay on corrupts the others. It is grossly unfair to the whole organization.

It is grossly unfair to his subordinates who are deprived by their superior’s inadequacy of opportunities for achievement and recognition. Above all, it is senseless cruelty to the man himself. He knows that he is inadequate whether he admits it to himself or not.”

“Er uit!” als zowel meest eenvoudige als meest bepalende oplossing maar wel één die te begrijpen is toch? Want welke bestuurder stelt zich nu persoonlijk verantwoordelijk voor het falen, acteur in het drama of niet, & levert direct zijn functie in???….

Los van het falen van de ‘professionals’ mag je jezelf in de huidige omstandigheden/maatschappij afvragen of je het besturen van een organisatie, in welke vorm dan ook, nog in handen kan geven van goedwillende amateurs, zelfs van onvoldoende op hun taak voorbereide professionals? Kunnen zij de gevolgen op de organisatie en op de omgeving van de organisatie van hun bewust én onbewust handelen voldoende inschatten en beoordelen?

Als dat de ‘professionals’ al nauwelijks lukt, dan is dat voor de amateurs onder de bestuurders al helemaal zéér twijfelachtig…..

==========

061212

“Het onderzoek laat zien dat er regelmatig sprake is geweest van besluitvorming in strijd met de statuten en interne regels, gebrekkige verslaggeving en onvoldoende toezicht van toenmalige commissarissen.” lezen we vandaag in het Het FD artikel ‘Vestia vordert miljoenen van ex-bestuurder Staal’.

Voor deze entry is dat ‘gebrekkig toezicht’ relevant, het is vooral jammer dat dit gebrek ten koste gaat van niet alleen de samenleving maar ook van de bewoners/cliënten van VESTIA…..

2 thoughts on “Wat is de rol van een Bestuur? Is die rol anders voor een Onderwijsinstelling dan voor een voetbalclub?”

Simon de Wit 8 jaar ago

Dat onderwerp is inderdaad hoogst actueel. Evenals de bemensing van organisaties met vrijwilligers. In veel organisaties met vrijwilligers maken ze m.i. ten minste twee denkfouten. (1) Ze vinden dat ze als vrijwilliger hun best doen en dat anderen daarom geen hoge eisen mogen stellen. (2) Ze vergeten dat de mensen waarvoor zij zich inzetten, mensen zijn die dagelijks gewoon hoge eisen stellen. Ook aan een organisatie met vrijwilligers. Voldoet een organisatie daar niet aan, dan neemt hun contact, client of lid ze minder serieus.
Organisaties die dit niet onderkennen, belanden in een neerwaartse spiraal.

Over Vuurgevechten op het Schoolplein en Gele Kaarten bij Protest. – ManagementPro 8 jaar ago

[…] scheidsrechterlijke besliossing, dan ontvang je direct een Gele Kaart!’ Stel nu eens dat die goedbedoelende amateur leidsman op zijn vrije dag een inschattingsfout maakt & spelers zijn vervolgens terecht […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *