Over 7.000.000.000 (ja, echt!) ZEVEN MILJARD euro, 70.000 mensen, de 64.000 $ question (and answer), aanzienlijk minder kosten voor training, coaching en opleidingen en Het Jaarcongres Leiderschap op 19 mei.

Ondergetekende had de eer om samen met Eugène van den Hemel een Co(lumn)-creatie te maken /schrijven: http://goo.gl/0QvY6g We gaan er van uit dat de helft van alle trainingen niet meer aansluit op de huidige arbeidsmarkt en niet (voldoende) inspeelt op de huidige trends en ontwikkelingen. Uitgaande van een besteding van 7 miljard euro per jaar kost dat 2.5 miljard. En dan hebben we het nog niet eens over de enorme geldverspilling als gevolg van verkeerde managementadviezen.

Waar geef jij je geld aan uit. Als je dat niet goed doet, dan ben je eigenlijk een van de 70.000 personen die 10.000 euro “in een gracht laat dwarrelen”.

Al het geld wat je stopt in “oud denken en oude business modellen” is weggegooid! Met oud denken kom je er niet meer tegenwoordig. Met management en MBA denken ook niet meer. Het is nu tijd voor nieuw leiderschap. Een manager kijkt naar de bottomline, een (nieuwe ) leider kijkt naar de horizon. Het is nu niet meer het tijdperk van verandering, maar verandering van tijdperk (Jan Rotmans) https://goo.gl/6x44Qz.

Als we in Nederland op een andere wijze, passend bij NIEUW leiderschap, Nieuwe Business Modellen en de NIEUWE economie met onze medewerk(st)ers klanten en leveranciers zouden omgaan zou dat echt miljarden schelen. We denken dan aan:

  • Minder ziekte verzuim, verloop en minder (advertentie) kosten voor werving & selectie
  • Veel minder herplaatsingskosten
  • Minder overuren
  • Minder kosten afvloeiing regelingen
  • Minder niet gerechtvaardigde bonussen
  • Minder kosten voor rechtszaken
  • Minder kosten voor training en coaching***
  • Minder faalkosten
  • Meer omzet
  • Hogere productiviteit

Eugène van den Hemel en ik zijn beiden van overtuigd dat John Elkington, toen hij de drie P’s benoemde, niet voor niets de volgorde People, Planet, Prosperity koos. Profit (winst), of zoals sinds de Wereldtop van 2002 te Johannesburg meer gangbaar is, Prosperity (Welvaart), is voor iedere organisatie en voor elke type bedrijfsvoering van wezenlijk belang. Neemt niet weg dat People (mensen) voor alles gaat. Het is niet de vraag of er Nieuwe Business Modellen ontstaan en of er nieuwe vormen van leiderschap de kop gaan opsteken, de vraag is hoe snel deze trend zich zal ontwikkelen en – veel belangrijker- in hoeverre jij besluit hierin proactief, actief of reactief te gaan acteren.

Naast een pleidooi voor De Nieuwe Economie en Nieuwe Business modellen en het recenseren van relevante boeken zal ondergetekende voortaan meer tijd besteden aan het PRomoten van events die er ECHT toe doen. De primeur is voor Het Jaarcongres Leiderschap op 19 mei. Het Congres heeft als thema ‘Betekenisvol leiderschap’. Er is een omslag gaande in het bedrijfsleven naar de betekeniseconomie.

Maar wat betekent dat voor de leidinggevenden? Wat is betekenisvol? Leiderschap, wat betekent dit voor de rol van de leidinggevende in de Organisatie en de samenwerking met collega’s, hoe kunnen ze zich hierin ontwikkelen? Daar gaat het over tijdens het Jaarcongres Leiderschap op 19 mei onder leiding van Jeroen Smit. Van harte aanbevolen!

Koos Groenewoud 26 april 2016 Met dank aan Eugène van den Hemel. Zie http://www.heavenly-thoughts.com/ voor de inspiratie!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *