De mens centraal in ieder organisatie

In mijn vorige blogentry heb ik stilgestaan bij de ontwikkeling in de markt die zich vooral richt op het veel meer centraal stellen van de mens binnen de organisatie. Dit in tegenstelling tot veel modellen die uitgaan van het proces en de structuur. Ik ben van mening dat het anders kan en anders moet, willen we de komende jaren de slag om de arbeidsproductiviteit winnen. Vandaar de titel: Organisaties Nieuwe Stijl

Perspectives
Zonder nou meteen de vlag voor Perspectives uit te steken, ben ik van mening dat de insteek van dit meetinstrument voor medewerkermotivatie, hier een bijdrage aan kan leveren. Vooral de filosofie erachter geeft inzicht in: Kunnen, Willen en VOELEN. Want je kunt het meetbaar maken bij mensen, teams en organisaties – en daarmee ook verklaren – waarom het ene bedrijf vele malen succesvoller is dan het andere bedrijf.

Ontwikkeling arbeidsmarkt

Als je kijkt naar de drijfveren van oudere collega’s, de nieuwe hoogopgeleide collega’s en de ZZP’ers is er in mijn optiek één gemene deler die ze allemaal verbindt. En dat is dat ze niet langer in traditioneel ingerichte organisaties willen werken waar geen ruimte is voor eigen inbreng, in zowel werk inrichting, als tijd en plaats van werken. Ik ben een fervent aanhanger van ‘Het weekeinde van 7 dagen’ van Ricardo Semler en voorzie een ontwikkeling waarin de genoemde groepen dit als eis aan hun werkomgeving gaan stellen. Hier ontstaat een gigantische uitdaging voor de komende tien jaar!

Hoe gaan wij onze organisaties zo inrichten dat wij dit kunnen faciliteren zonder onstuurbaar te worden en geen output meer te leveren? Ik geloof sterk in vrijheid en verantwoordelijkheid voor mensen. Maar hoe ga je bijvoorbeeld als gemeente invulling geven aan deze nieuwe vorm, waarbij er daadwerkelijk ook nog paspoorten moeten worden uitgegeven en de wegen onderhouden moeten worden. Dit proces is niet alleen gaande binnen gemeentes, maar bij alle organisaties waar men grote moeite heeft voldoende gekwalificeerd personeel te vinden en vast te houden. Ik ben van mening dat de oplossing zit in het centraal stellen van mensen en hun rol, gestoeld op de filosofie van Ricardo Semler.

Ook in ons eigen bedrijf zag ik me voor diezelfde uitdaging gesteld en we zijn er inmiddels achter wat het van ons vraagt. Wij kunnen inmiddels onze klanten (die veelal dienstverlenend zijn) helpen met het inrichten van hun organisatie op een zodanige manier dat de mens in de organisatie centraal staat. Daarin is belangrijk te letten op:

 •  het vastleggen van rollen die binnen de organisatiekaders een bijdrage leveren en die je kunt sturen op output.
 • het mensen zelf keuzes laten maken op basis van hun eigen inbreng , medewerkers die dat niet kunnen of willen moeten vertrekken.
 • het gebruik van modellen die hun werking hebben bewezen, zoals
  o het Regiemodel
  o Standaard Besturingsmodel
  o Security Risk Management
  o Perspectives
  o Management Drives

De mens die centraal staat in de organisatie. Het is nieuw voor velen, maar geloof me: het is het meest natuurlijk dat er bestaat.

1 thought on “De mens centraal in ieder organisatie”

Management drives 9 jaar ago

Goed stuk.

Wij werken ook veel met management drives. Zijn we heel erg tevreden over

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *