Het GOUD ligt op straat, 48% van de bedrijven vernietigt datadragers niet vertrouwelijk, 39% van de etensresten verdwijnt bij het restafval en meer…….

Ondergetekende ontving op 27-11-2015 aan boord van de “GROENE TOP TREIN” het wAARDEvol NATIONAAL AFVALRAPPORT. –De andere kijk op afval-

Mijn eerste reactie: “Als het een scriptie was zou ik schrijven “Met genoegen gelezen” en CUM LUDE geslaagd! Het “glossy magazine” weegt meer dan 1100 gram en bevat 255 pagina’s. De samenstellers en redactieleden (Yvonne Nielen, Gilbert de Raad, Brecht Grieten en Estelle van Kemenade) hebben een fraai eindproduct afgeleverd, als het gaat om de vormgeving, maar ze zijn er ook in geslaagd om een groot aantal prominenten te (laten) interviewen. Om een paar te noemen: Helga van Leur, Stientje van Veldhoven, Dolf Jansen, Maurits Groen, Jan Jonker, Jan Douwe Kroeske en Andre Kuipers.

Het thema is: ”Het erfgoed van Wubbo Ockels”. Op de coverpage staat:  Informatie. Inspiratie. Beleid. Opinie. Praktijk. Deze aspecten komen allemaal aan de orde.
Het voorwoord is geschreven door Joos Ockels en gaat over de final speech van Wubbo Ockels https://watjemeegeeft.dela.nl/artikel/53/wat-wubbo-ockels-meegaf-aan-de-wereld-en-aan-zijn-dochter

Ondergetekende is erg onder de indruk van de informatie van Van Gansewinkel als het gaat om volumes. Je staat er niet zo vaak bij stil, maar het gaat om gigantische hoeveelheden. Het gaat om meer dan 6 miljoen TON afval, waaronder 1 miljoen TON glas, 600.000 TON bouw-en sloopafval en 800.000 stuks elektr(on)isch afval.

Verder gaat het magazine in op Grondstoffenschaarste, ook een onderwerp waar we niet vaak bij stilstaan, terwijl bepaalde grondstoffen (waaronder goud en zink) binnen 35 jaar als zijnde “Zeer schaars” zullen worden aangemerkt. Verder komt aan de orde:

• Plastic soup
• Klimaat
• MVO
• Afval en Recycling in cijfers (Europa, België en Nederland)
• Duurzaamheid
• Het Afval Prestatie Profiel
• Een groot aantal initiatieven en start-ups
• Voedselverspilling
• Transitie
• Ecologische winst
• Circulaire Economie
• (Veilig Drink)Water
• Energie

Er staan ook een aantal bedrijven in het magazine, waaronder de RABObank en IKEA. Wist u dat bij IKEA België slechts 9% van het afval bij het restafval terecht komt?
Het hoofdstuk Duurzaam leiderschap sprak mij erg aan, ook het hoofdstuk over Bewustwording.

Voor FacilityManagers is de Benchmark Afval Prestatie Profiel een MUST Read. Ook het artikel “Van Duurzaamheid naar MVO”van Het Hoofd facilitair Bedrijf en de Teamleiders Interne Dienstverlening van het Havenziekenhuis in Rotterdam is zeer lezenswaardig. Bij de resultaten van de Nationale Afvaltest 2015 ziet men, dat de wereldwijde berg afgedankte elektr(on)ische apparatuur maar liefst 300 ton goud bevat. Food for Thought!

Ik kan u het Nationaal Afval Rapport Van harte aanbevelen. U kunt de PFD versie gratis bestellen via: http://www.nationaalafvalrapport.nl/ . Er is ook een hardcopy beschikbaar. Dit kost 45,00 euro, inclusief BTW en verzending. Van elk verkocht exemplaar wordt 35 euro geschonken aan het wereld natuur Fonds.

Tot slot: Ondergetekende raad iedere FacilityManager aan om de afvaltest te maken. Het is niet alleen een mooie 0 meting, geeft mooie benchmarkinfo maar is ook een bron van inspiratie!

http://www.nationaleafvaltest.nl

Koos Groenewoud. Lelystad 30 november 2015

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *