Recensie “Bankieren voor een Betere Wereld”.

Om bij dat laatste te beginnen: Ondergetekende heeft zelf ook een mooie reis en zoektocht achter de rug en ziet nu pas een aantal verbanden. 15 jaar geleden kwam ik voor het eerst in aanraking met Servant-Leadership / Dienend Leiderschap van Robert K. Greenleaf. Eén van de 10 kenmerken van Servant Leadership is Stewardship / Rentmeesterschap. Dan is de koppeling met Natuur & Milieu, MVO, en NIEUW Leiderschap snel gemaakt.

Veel chefs, managers, directeuren, bestuurders en toezichthouders hebben de neiging om wat meewarig te kijken als het gaat over deze thema’s en de reactie is vaak “Soft, luchtfietserij, geitenwollen sokken, we zijn toch geen hippies. Ik moet een toko runnen en resultaten halen, etc”.

Deze houding en mindset gaat niet zorgen voor een betere wereld. Helaas komen deze mensen zelf in de problemen. Als je namelijk geen medewerk(st)ers kunt houden, komen daar ook geen anderen voor terug. Veel talenten, high potentials en “gewone” werknemers willen namelijk niet meer werken voor bedrijven en organisaties die zich niets gelegen laten liggen aan de hierboven beschreven kernwaarden. (Zie hiervoor het handvest Nieuw Leiderschap s.v.p.)

Als je geen (intrinsiek) gemotiveerde medewerk(st)ers hebt, sta je snel met legen handen. Het aantal (tevreden) klanten neemt af en het moment dat je financier onrustig gaat worden komt in zicht. In veel gevallen overleven de bedrijven en organisaties dit niet. Dit is kapitaalsvernietiging, zal leiden tot onvrede en persoonlijke problemen bij de ontslagen medewerk(st)ers en kan zelfs leiden tot een gang naar de ondernemingskamer. In het ergste geval komen verantwoordelijken in de gevangenis terecht.

Er moet ECHT wat gebeuren! We kunnen geen 25 jaar wachten; zie YT.

Als je in aanmerking neemt dat een substantieel deel van de wereldbevolking geen toegang heeft tot onderwijs, water, gezonde voeding en/ of medicijnen, dan kun je niet wegkijken. Het is 2 voor 12. We moeten aan de slag. De voorspellingen zijn dat we te maken krijgen met 200 miljoen vluchtelingen (Jan Rotmans) waarvan een groot deel te danken is aan de klimaatverandering en economische achterstand. We moeten beseffen dat we meer moeten doen en snel ook. Kleiterp heeft daar een duidelijke mening over. Ook over de aanpak: “Investeer in arme mensen, niet in arme landen”. Persoonlijk werd ik geraakt door het hoofdstuk “Bepalende momenten in mijn professionele leven”.

Ik heb “Bankieren voor een betere wereld” met veel plezier, maar ook met een dubbel gevoel gelezen. We zouden ons moeten schamen. Zet de Panamapapers maar eens af tegen het feit dat er kinderen en mensen sterven doordat ze niet te eten of te drinken krijgen of door gebrek aan medische verzorging en / of medicijnen.

Het boek is een verhaal over de wijze waarop we de SDG’s kunnen bereiken door Nieuwe Business Modellen te ontwikkelen via de private sector en de rol van (ontwikkelings)banken, waarbij ook het belang van (persoonlijk) leiderschap duidelijk voor het voetlicht komt.

  • Het boek is actueel, compleet, leerzaam, boeiend, inspirerend en nodig.
  • Het is een must-read voor de hierboven genoemde doelgroep, mensen uit de financiële sector en – last but not least– studenten. Verder is het een waardig en waarde(n)vol afscheidscadeau.

Mijn advies is dan ook: Van harte aanbevolen. Voor een paar euro koop je een boek met een schat aan informatie waarvan de R.O.I. eigenlijk onbetaalbaar is!

Tot slot, het boek maakt de aanbeveling van Herman Wijffels volledig waar!

Het boek inkijken of bestellen? https://goo.gl/GWJ7Nb Voor uw Engelstalige relaties: https://goo.gl/ATiJRk

Koos Groenewoud voor ManagementPRO. Lelystad 31 augustus 2017, met dank aan Jean Paul Groenewoud voor de puntjes op de I