Recensie Uit het Transformatie Moeras

Menno Lanting is een bekend spreker en auteur van managementboeken over technologie, leiderschap en innovatie. In zijn nieuwste boek richt hij zich op digitale transformatie, een onderwerp waar al veel over is gepubliceerd. Lanting kiest daarbij voor een interessante insteek waarbij hij zich niet richt op de succesfactoren maar op faalfactoren.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel biedt Lanting een overzicht. Op basis van research en interviews komt Lanting tot de conclusie dat digitale transformatie over het algemeen nergens soepel verloopt. Hij beschouwt verschillende managementtheorieën voor innovatie en benoemt het verschil tussen incrementele (“digitale optimalisatie”) en radicale (“digitale transformatie”) innovatie. Digitale transformatie heeft volgens Lanting vooral als doel als lerende organisatie meer wendbaar te worden om sneller te kunnen inspelen op de vierde industriële revolutie: Artificial Intelligence (AI), nanotechnologie en gentechnologie, Machine Learning en geavanceerde gezichtsherkeninning. Lanting benadrukt daarbij het belang van het ecosysteem en het hebben van een gemeenschappelijke visie en een bewuste strategie voor een succesvolle digitale transformatie.

In het tweede deel presenteert Lanting uitgebreid de 5 faalfactoren waarbij hij gelukkig ook bijpassende oplossingen presenteert. Lanting start daarbij met de kernvraag: kunnen we het tempo waarin de organisatie leert (drastisch) verhogen? Hij gaat vervolgens uitgebreid in op de uitdagingen die organisaties ondervinden als het gaat om het herkennen en erkennen van kerncompetenties, het op de juiste waarde schatten van technologie, het doorleven van de strategie, omgaan met bedrijfscultuur en het belang van het ecosysteem.

In het derde deel gaat Lanting in op bestaande organisaties die hij “olietankers” noemt. Lanting ziet juiste deze organisaties als de uiteindelijke winnaars in digitale transformatie maar dit gaat niet zonder intensieve samenwerking met de “speedboats”. Hij gaat hierbij in op thema’s als leiderschap, organisatieontwikkeling en de samenwerking met start-ups.
Lanting geeft een gedegen onderbouwing van zijn betoog door een indrukwekkende lijst referenties. Voor een verdere verdieping is dit zeer prettig, maar op sommige momenten vond ik al die theorieën die Lanting aanhaalt soms ook enigszins overweldigend. Lanting weet echter met een luchtige toon de aandacht van de lezer vast te houden. Wat ik daarbij sterk vind zijn de talloze quotes van C-level managers van multinationals en Nederlandse grootbedrijven uit de interviews met Lanting die de onderwerpen praktisch en concreet maken. Ook de mooi gevisualiseerde en krachtige samenvattingen bij elke hoofstuk helpen om ook voor de ongeduldiger lezer de inhoud behapbaar te houden.
Dit boek is niet bedoeld als tekstboek maar biedt inspiratie en inzichten voor de senior manager om meer grip te krijgen op digitale transformatie. Het is ook weer geen handboek want zoals Lanting zelf aangeeft: digitale transformatie is geen lineair proces waarvoor een allesomvattende aanpak bestaat. Ik heb veel opgestoken van dit boek en ik kan het absoluut aanraden!

Ir. Raymond Groenewoud, Enterprise Architect. Amsterdam 25 augustus 2021. Met dank aan Koos Groenewoud die mij op het spoor zette van dit boek.

+ biedt goede inzichten en veel informatie
+ zowel theoretisch als praktisch onderbouwd
+ zeer leesbaar en inspirerend
+ goede structuur met prettige samenvattigen
– soms overweldigend in hoeveelheid theoretische verwijzingen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *