Stilstand is achteruitgang.

Het brein van mensen over en in de huidige wereld is vol tegenstellingen die rijmen met het vasthouden aan comfortzones die momenteel irreëel blijken.

Recent schreef ik een entry over “Comfortzones”. Uit één reactie bleek dat men (soms) een eigen interpretatie geeft aan wat geschreven staat en/of zelf in gaat vullen wat de schrijver zou ‘kunnen’ bedoelen en/of vanuit welke achtergrond de schrijver dit schrijft. Er werd namelijk in dit stuk één alinea geschreven over de bedreiging die de PVV vormt voor de regering en deze partij dus als het ware het comfort van voornoemde in de weg zit/zat.

Dit is inmiddels zo gebleken en dat kan acties teweegbrengen binnen de regering, die normaliter niet zouden worden overwogen. Hierbij wordt dus de bestaande regering uit hun comfortzone gehaald. Wat waarschijnlijk is te noemen als dit de ‘juiste’ acties teweegbrengt.

Eigen interpretaties geven aan geschreven zaken zorgen er dan ook voor dat deze een verkeerd inzicht krijgt en hierdoor het geschrevene scheef wordt getrokken.  Dit gebeurt dus ook tussen partijen die acteren vanuit een comfortzone. Is dit uit angst voor gezichtsverlies?

Of dit zo is, moeten we aan de personen in kwestie overlaten. In het bedrijfsleven echter gebeurd acteren vanuit een comfortzone echter ook. Een leiding die uit zijn comfortzone gehaald wordt, schaart samen en zorgt ervoor dat ze het gevoel hebben: “Samen staan we sterk”. Dit uit angst voor gezichtsverlies. Verschillende individuen binnen een bedrijf/organisatie (MT, management /medewerkers) die het daar niet mee eens zijn, distantiëren zich van deze leiding. Verdeeldheid is dan wat het bedrijf/organisatie ondervindt en je ervaart, voelt en ziet dit dan ook wanneer dit speelt. Meestal resulteert dit in een nog sterkere angst om gezicht te verliezen en de leiding knijpt de billen bij elkaar en wacht angstig de gebeurtenissen af. Men doet dus niets aan de oorzaak, noch zal men hulp zoeken.

Die verdeeldheid gaat dikwijls over normen en waarden ofwel de visie van het bedrijf/de organisatie. Deze zijn niet in overeenkomst met wat er leeft en kan dus niet meer gehandhaafd blijven. Zoals gezegd blijft de leiding angstig het verloop afwachten en dit is stilstand te noemen. Stilstand echter is achteruitgang en de comfortzone wordt op een natuurlijke wijze aangetast en zal zijn tol eisen. Wat te doen in een dergelijke situatie?

Welnu, waarschijnlijk is er al veel overleg geweest en kunnen partijen het niet eens worden. ‘Ten overstaan van elkaar’ is er niets meer wat besproken kan worden en houden partijen voet bij stuk. In deze afwachtende situatie zal er tussen deze partijen dus ‘niets’ veranderen.

Voornoemde kwesties vereisen een “Burst your Bubble” tactiek, iets wat ik zelf promoot zei het dan niet face to face maar online door afhandeling van zulke conflicten tewerk te stellen. Hierdoor zal er in ieder geval een doorbraak komen aan een afwachtende situatie. Als beide partijen stil staan omdat ‘ten overstaan van elkaar’ overleg niet meer ‘loont’ versterken dit hun angsten, waardoor achteruitgang wordt gewaarborgd.

Er is dus ECHT een andere aanpak nodig om de zaken weer draaiende/lopende te krijgen. Het is dus werkelijk zo dat partijen voet bij stuk houden elk vanuit verschillende visies en/of normen en waarden en een bedrijf/organisatie uiteen valt of ineen stort, m.a.w. het bloed dood. Vergelijkbaar met een dier dat gewond is en een grote wond heeft en geen hulp krijgt en/of angst daarvoor ervaart. Wat nu jet geval is met de huidige regering.

Online inhuren van een derde die de overeenkomsten bekijkt en de discrepanties aan de kant schuift en voorstellen levert is dus wenselijk in een dergelijk geval. Is dit Mediaton? Nee!! Want een Mediator bemiddelt partijen ten overstaan van elkaar vanuit een juridische functie. Dit geeft een (juridische) machtverhouding. Bvb wie er gelijk heeft en/of sterker is. Ik ben mezelf ervan bewust dat conflicterende partijen rust willen ervaren en het gevoel willen hebben dat er schot in de zaak zit of komt zonder zelf nog langer te strijden.  

Als reactie op mijn vorige column stelt iemand voor om te komen met waardevolle tips. Natuurlijk heb ik tips en geef ik indien gevraagd advies maar…., geen enkel conflict is hetzelfde. Pre-Mediation gaat over conflictafhandeling, voor eens en voor altijd, ongeacht de uitkomst. Dit is anders dan conflictbemiddeling zoals bij Mediation het geval is.

Bookmark and Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *