Verandermanagement: Verander je management

Van oudsher kijkt iedereen op tegen de leider in/van de groep. Zijn gedrag geldt als norm voor succes (status), dus wordt dat gedrag gekopieerd. Iedereen wil immers succesvol zijn?? En als je (ver) afwijkt van de leider, dan zet die dat recht. Of, jij zelf wordt de nieuwe leider!

Leiderschap dus. Ook in het hedendaagse werkende leven is volgen en volgzaamheid een item, maar niet zomaar vanzelfsprekend. Veranderen komt dus niet zomaar doordat “de leider” wordt gevolgd (en dat heeft ook hele goede kanten!!).

Bij veel veranderingen (reorganisaties) wordt per decreet een verandering afgekondigd, zonder dat het gedrag van “de top” (de leiding dus) wijzigt. Terwijl er verderop in de organisatie wel concrete gedragswijzigingen noodzakelijk zijn!

Hedendaagse verandering wordt digitaal aangekondigd en afgehandeld. Het bijhorende gedrag moet door het voltallige management worden geraden, zonder dat hiervoor ondersteuning of training beschikbaar is. ICT is een hulpmiddel in het efficiënt uitwisselen van informatie en communiceren met elkaar. ICT verandert geen natuurwetten: mensen volgen nog steeds voorbeeldgedrag!

Verander dus je management. Niet door er zomaar, bot, nieuwe mensen neer te zetten en de oude weg te sluizen (of ontslaan), maar door nieuw gedrag van je management te verlangen en te faciliteren. Concreet, door training. En, door hulp op de werkvloer (coaching) om in bestaande, alledaagse situaties “te overleven” en het nieuw geleerde gedrag toe te blijven passen.

Veranderen is dus een taak van het (voltallige) lijnmanagement. Projectmanagement gaat om het omvormen van de leiding, faciliteren bij het leren voor de nieuwe situatie. Vormgeving dus, als trainer en coach. Geen inhoud aanpassen.

Dit lijkt een lange weg, maar is wel de énige weg. En daarmee dús meteen ook de kortste route naar effectief, blijvend veranderen.

1 thought on “Verandermanagement: Verander je management”

Frank van Elsdingen 14 jaar ago

Maarten

Prima stelling. Hoewel je nu projectmanagement bijna neerzet als ‘verandermanagement’ en daar zit volgens mij nog wel een verschil in. Maar je punt is duidelijk.

Nog een belangrijke kanttekening: Leiderschap is niet hetzelfde als management. Was het maar zo dat iedere manager een leider was. Dan waren er heel wat minder problemen en was veranderen een stuk eenvoudiger.

Je stelling past trouwens uitstekend binnen Slow ChangeMgt

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *