Kenmerken van een goede operationeel manager?

Al meerdere malen heb ik aan gegeven dat wil een organisatie productiviteitsverbeteringen bereiken, men de rol van operationeel management niet dient te onderschatten. Dit houdt in dat men de juiste persoon met de juiste eigenschappen op de juiste plek moet hebben. Dan ontstaat direct de vraag: wat is een goede operationeel manager eigenlijk? Onderstaande kenmerken zijn volgens mij van wezenlijk belang wil iemand een goede operationeel manager zijn. Een goede operationeel manager is iemand die:
•Kan denken in processen en inzicht heeft in het verloop van de operaties;
•Continu bewaakt wie wat doet, hoe groot de voorraden zijn en of het werk op tijd afkomt. Hierbij is acteren op stuurinformatie en pro-actief handelen zeer belangrijk;
•Aansturing doet door Management by Walking Around en niet alleen vanuit zijn kantoor zijn/haar afdeling aanstuurt;
•Gebruikt maak van een zogenaamde Morning call; ‘s ochtends (met een kop koffie in de hand) langs de afdeling(en) loopt en kort bespreekt wat er leeft, welke aandachtspunten er zijn voor de komende dag/week. Daarnaast zet hij/zij waar nodig direct acties uit;
•Niet gaat micromanagen. Sturen op de hoofdlijnen en als het nodig is inzoomen op bepaalde details en detail informatie;
•Interesse en betrokkenheid toont in de medewerkers en wat er leeft en speelt op de werkvloer. Zorgen dat de afdeling gedisciplineerd werkt en tegelijkertijd dat de sfeer goed blijft;
•Ervoor zorgt dat medewerkers ook voldoende verantwoordelijkheid krijgen om zaken zelf op te pakken en een bijdrage te leven;
•Zorgt dat er afstemming en communicatie plaatsvindt tussen de operatie aan de ene kant en sales aan de andere;
•Voldoende ruimte plant in zijn/haar agenda om te reageren op onverwachtse zaken wanneer noodzakelijk.

Mooie opsomming van zaken maar wat zorgt er nu voor dat een operationeel manager deze kenmerken ook als belangrijk ziet en ander gedrag gaat vertonen tijdens zijn werk…..

De vragen die blijven: wat verstaan we onder een goede operationeel manager? En is het iets dat iemand is of kan leren? Zijn het kenmerken, eigenschappen, competenties of iets anders die we operationeel managers toedichten?

Nog steeds veel vragen over een belangrijk en actueel thema…..wordt vervolgd!

Freek Hermkens is werkzaam als organisatieadviseur bij O&i (www.oi.nl) in Utrecht. Hij heeft jaren ervaring in het verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen bij grote dienstverlenende bedrijven.

1 thought on “Kenmerken van een goede operationeel manager?”

**** 1.500e ManPro entry! **** 11 jaar ago

[…] meest gelezen gastcolumn is Kenmerken van een goede operationeel manager? van gastcolumnist Freek […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *