Wat nam (en kreeg) ik mee van het GROOTSTE kennisfestival van NL en van de FM parade Saxion

Wat nam (en kreeg) ik mee van 2 achtereenvolgende dagen in het havenkwartier in Deventer. (Het GROOTSTE kennisfestival van Nederland en de FM parade van het jubileum event t.g.v. het 40 jarig bestaan van de Opleiding Facility Management van Rollecate / Saxion respectievelijk op 25 en 26 mei 2016.

In zijn algemeenheid een goed gevoel, feest der (h)erkenning, bevestiging, inspiratie, kennis en kennissen, leermomenten en “food for thought”. Ik beleefde ook veel plezier aan de ontmoetingen met een aantal mensen die ik lang niet had gesproken, bewondering voor het talent van Engbert Breuker en natuurlijk genoten van het optreden van Dolf Jansen (op dag 2). “Ik kom uit een Rooms Katholiek gezin. Toen ik misdienaar werd ben ik ook begonnen met hardlopen” 😉

Verder nam ik mee:


• Een onwankelbaar vertrouwen in (de visie van) Jan Rotmans, Ruud Koornstra en Maurits Groen
• Dat er echt sprake is van “een verandering van tijdperk in plaats van een tijdperk van verandering”, met dank aan Jan Rotmans. Leestip: https://www.managementboek.nl/boek/9789461040350/verandering-van-tijdperk-jan-rotmans#recensies
• De overtuiging dat beide events goed inspeelden op de huidige trends en ontwikkelingen
• Dat deze trends en ontwikkelingen onomkeerbaar zijn
• Dat managers, bestuurders en toezichthouder die vinden dat deze trends een hype zijn hun langste tijd hebben gehad
• Dat het NU gaat om mensen en niet meer over Processen, Prince 2 en Projecten
• Zorg over de toekomst van managers, bestuurders en toezichthouders, die in het oude (MBA) denken blijven hangen. Dat gaat uiteindelijk ten koste van hun eigen positie, hun bedrijf of organisatie en ten koste van hun medewerk(st)ers klanten, leveranciers, financiers en in een aantal gevallen ten koste van de belastingbetaler
• Het inzicht dat “Het jaar van de ontmaskering” nog jaren zal doorgaan
• Dat veel mensen niet in de gaten hebben dat er wereldwijd meer dan 140.000.000 mensen (AVAAZ en CHANCE) in actie komen tegen onrecht (Denk maar aan Monsanto), Die mensen zouden tijd moeten nemen om het boek “In het oog van de orkaan”van Jan Rotmans te lezen. https://www.managementboek.nl/boek/9789461040268/in-het-oog-van-de-orkaan-jan-rotmans#recensies
• Dat veel mensen niet weten dat in de US prominente investeerders meer dan 1.600.000.000 US$ hebben teruggetrokken uit fossiele brandstoffen en dat ze zich niet realiseren dat de marktwaarde van Unilever op dit moment hoger is dan die van Shell
• Dat veel managers, bestuurders en toezicht houders geen feedback krijgen (of accepteren)
• Dat die het boek “Tegenspraak” van eens zouden moeten lezen https://goo.gl/dVqgb7
• Dat de voorspelling van Leen Zevenbergen dat bestuurders in de bak terecht zullen komen uitgaat komen
• Dat bezoekers van een kennisfestival in een aantal gevallen niet weten wat voor kennis ze mee naar huis willen nemen en –last but not least-
• Dat je nooit te oud bent om te leren

Ik nam het boek “het zijn net mensen” Van Joris Luyendijk mee. Verder kreeg ik het boek Appreciative Inquiries van Cees Hoogendijk cadeau. Geen copyright, maar right to copy. Please try this @home and @work.

Ik wil 1 spreker met name noemen. Dat is Gijs van Wulfen. Voor de marketeers en R& D mensen, maar ook voor “gewone mensen” (met dank aan Marja Ruijterman) die de weg kwijt zijn. De 4 routes door zijn Innovatie doolhof kunnen je goed helpen om de juiste weg naar innovatie te vinden. GijsGijs (in plaats van TomTom;-) Hij geeft 4 routes aan. Verder een pleidooi om te stoppen met zuil denken. MOOI!

Tot slot: Alle mensen die betrokken zijn bij het bedenken van het concept, het programma, de fantastische line-up, de organisatie van de events, de operationele invulling, de sprekers, mensen van de ondersteuning (Techniek, Facility Management, Catering, Beveiliging etc.)

CHAPEAU EN BEDANKT!

Voor herhaling vatbaar!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *