Zijn wij wel bewust van ons eigen kunnen?

We denken ons zelf goed te kennen. U zou denken dat niemand u beter kent dan uzelf. Klinkt ook wel logisch toch? Maar is dit wel zo? Daarnaast denken wij ook keuzes te maken waar wij ons bewust van zijn, maar eigenlijk ook weer niet.

Een mooi voorbeeld is een jong echtpaar dat nog geen kinderen wil. Dit hebben ze besloten door middel van een geheel, bewust denkproces en een analyse van hun toekomstperspectief. Maar zoals het spreekwoord luidt zit een ‘ongelukje’ in een klein hoekje. Een onbewust ‘ongelukje’ veroorzaakt door gevoelens en emotionele aspecten van de mens. Nu is dit voor het stuk niet heel belangrijk, maar het geeft wel een goed beeld van ons brein en onze beslissingsprocessen, want precies zo zit het ook met het bewustzijn van ons kunnen. Als wij denken dat we iets niet kunnen dan is dit omdat ons ‘onbewuste brein’ dit ons verteld. Onze ‘bewuste brein’ wil het daarentegen wel. Wat als we gaan kijken naar coaching? Hoe kan coaching het bewuste brein dominanter maken, zodat we in staat zijn om onze grenzen te verleggen en onze aandachtspunten te verbeteren.

Coachen is eigenlijk niks anders dan het stimuleren van de verantwoordelijkheid van de eigen ontwikkeling. Uit het begrip stimuleren kunnen we opmaken dat er dus al iets aanwezig is. Coaching bevordert dus de bewustwording, verantwoordelijkheid en ontwikkeling. Net zoals in topsport werken coaches voortdurend aan de verbetering van de prestaties van hun sporters.

De coach speelt dus een zeer belangrijke rol in de ontwikkeling van de persoon die wordt gecoacht (coachee). Nu zou u kunnen denken dat een persoon dat proces van bewustwording en ontwikkeling zelf kan volbrengen. Maar hier zit juist de fout die veel mensen maken. Dit komt vooral, doordat het menselijk brein vaak niet objectief naar zichzelf kan kijken. En zeker in een maatschappij waarin u wordt meegenomen door de golven van de samenleving en waar er sprake is van rolmodellen. Hoe vaak hoort u wel niet dat mensen willen stoppen met roken, maar dit dan niet kunnen waarmaken. Er is een groot verschil tussen iets willen en doen. En ook dit wordt deels veroorzaakt door het ‘onbewuste brein.’

Een andere reden om niet te kiezen voor coachen is, dat mensen dit vaak als ongewoon zien. Integendeel, wij worden onze hele leven al in zekere mate gecoacht. Al vanaf de basisschool worden kinderen gestimuleerd om meer uit zichzelf te halen. Ook opvoeding kent kenmerken die overeenkomen met die van coaching. In onze familie- en vriendenkringen worden we zo nu en dan ook aangemoedigd (gecoacht) bij de dingen we doen. Waarom is coaching dan vaak een taboe? Coaching is de normaalste zaak van de wereld!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *