67% heeft geen idee….

67% van organisaties heeft nog geen idee wat hen volgend jaar te wachten staat, wat nu hun Strategisch HR Plan is als in 2008 een aanzienlijk aantal Baby Boomers hun organisaties verlaten om te gaan genieten van hun welverdiend pensioen.

Ze weten het wel, organisaties zijn natuurlijk niet blind en doof, maar nu al maatregelen nemen omdat we óók een periode tegemoet kunnen gaan van economische groei en dus (nog) meer vraag naar medewerkers creëren, da’s voor veel organisaties een duidelijke 2e.

Er is 1 geluk: van de wereldbevolking is ca. 50% inzetbaar in de wereldeconomie, hebben een leeftijd geschikt om te kunnen werken en da’s toch zo’n 3.300.000.000 mensen. In dat licht bezien is er dus ruim voldoende aanbod van potentiële werknemers!
Volgens the Center on Aging and Work heeft ‘slechts’ 33% van de organisaties in de Verenigde Staten maatregelen genomen, Plannen gemaakt met het oog op het vertrek dit jaar maar vooral vanaf volgend jaar van een aanzienlijk deel van hun beroepsbevolking, hun medewerkers. Een kleiner deel van deze organisaties houdt zelfs al rekening met een tekort op de Amerikaanse (VS) arbeidsmarkt in de komende 10 jaar van enkele miljoenen werknemers.

De percentages organisaties die rekening houden met deze ernstige verschuivingen op de arbeidsmarkt zullen in de EU, in Nederland niet veel anders zijn. Wat zeker is voor ons land: dit jaar zijn ca. 174.000 mensen 61 jaar oud en in 2008 is dat zelfs ca. 241.000. 61 jaar is de gemiddelde leeftijd waarop de Nederlandse werknemer zijn/haar arbeidszame leven achter zich laat, met pensioen gaat.

Sluiten de meeste organisaties, de meest managers dan hun ogen voor deze ontwikkelingen? Houden zij er geen rekening mee dat dit ernstige gevolgen kan hebben voor hun groeiplannen? Ik kan het me nauwelijks voorstellen, succesvolle ondernemers / managers lopen vaak met Plannen rond alleen bestaat nog niet altijd de mogelijkheid om het uit te spreken, om te klankborden. Toch is actie nodig, op een moment dat wij in Nederland nu al een personeelstekort kennen dat het grootste is sinds 1970. Na alle doorbroken records op klimaatniveau zullen we dit record uit 1970, in 2008 zeker doorbreken.

‘Uitwijken naar het buitenland.’ dan maar? Kan, besef wel dat de vraag naar arbeidskrachten in Oost-Europa en in Azië de komende periode eenzelfde hausse kent. U bent daar niet de enige. U zal dus snel dienen te zijn, met die vestiging in Bombay, in Shanghai, in…. zegt u het maar. Zorg er dan wel voor dat u een preferred employer bent / wordt!

Overigens, volgens de doorgaans goed geïnformeerde CIA beschikken we over 3,3 miljard mensen die inzetbaar (kunnen) zijn in de Wereldeconomie, een belangrijk deel van hen wordt hiervoor nog onvoldoende gebruikt. Het is ook één van de redenen waarom China nu al zo actief is in Afrika. Maar ook voor uw organisatie zijn er kansen, meer dan genoeg zelfs. Al is het maar voor het nu al opmaken van uw Strategisch (HR) Plan…….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *