Arbeidsmigranten uit Oost-Europa: Ja of Nee? (& wat te denken van Arbeidsmigranten uit Afrika?)

Het ALARM dat Minister Asscher dit weekeinde uitsprak over de nadelen van arbeidsmigratie, heeft ‘wat’ los gemaakt & terecht: decennia terug koos je voor een Economische Unie en nu per 01/01/14 de grenzen open gaan voor nog meer (Nb; goedkope) EU arbeidskrachten begin je opeens tegen te stribbelen. Dat is wat laat, toch?

Aan de andere kant zijn er politici die van mening zijn dat de grens maar beter op slot kan, voorzien van een Groot Hangslot! “Nederland opnieuw achter de dijken”, zo gezegd. Vraag is dan: voor wie hogen we de dijken op: voor alle arbeidsmigranten of alleen voor de laagopgeleiden? Welke invloed heeft de vergrijzing? Wat te denken van het tekort aan technisch personeel?

Het sentiment in NL is, zelfs los van excessen door malafide dienstverleners e/o Nederlanders nu wel of niet asperges willen steken, over het algemeen negatief: ‘arbeidsmigranten gaan ons veel geld kosten’. Kijk je daarentegen naar landen als het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten dan is men daar ook positief over de bijdragen die arbeidsmigranten, zowel hoog- als laagopgeleid, kunnen leveren aan de lokale economie… Wat is wijsheid?

“Immigratie van laagopgeleide werknemers kan bepaald werk voor Nederland behouden. Het is echter de vraag is of dat nuttig is. Een grote instroom van bijvoorbeeld laaggeschoolde werknemers die zich permanent in Nederland vestigen zet druk op het draagvlak van de welvaartsstaat.” merkt het Centraal Plan Bureau op in de notitie die (al) verscheen in 2011 met de titel ‘Arbeidsmigranten uit Oost-Europa’. Het thema ‘leeft’ dan ook al even. Mogelijk is het aan de aandacht van onze politici ontsnapt…

In een notitie die dit jaar verscheen met de titel “Economische analyse van korte en lange termijn knelpunten op de arbeidsmarkt” merkt het CPB op: “Vergrijzing van de bevolking heeft twee effecten op de arbeidsmarkt. Er ontstaat een toename van de vraag naar arbeid, voor zover de arbeidsvraag positief afhangt van het aantal ouderen. Dit zal het geval zijn in bijvoorbeeld de zorgsector. (…..)

Voor sommige bedrijven worden de lonen in deze wedloop te hoog, waardoor zij besluiten dat het niet meer aantrekkelijk is. Hierdoor neemt de vraag naar arbeid af. Uiteindelijk daalt de totale werkgelegenheid in personen in Nederland. Dit tweede aspect is relevant voor de arbeidsmarkt als geheel.” Het CPB stelt feitelijk: laat de werkgevers het maar uitzoeken de uitdagingen op de arbeidsmarkt. Het is een kwestie van vraag & aanbod. Is ‘iets’ voor te zeggen. Kun je zelfs lage lonen niet betalen, wat is dan nog je bestaansrecht?

Het Verenigd Koninkrijk is booming, we horen/lezen daarvan weinig omdat het VK niet tot de Eurozone behoort. Arbeidsmigranten, van alle niveaus, vormen generatieslang een vast onderdeel van de Britse samenleving. Ook daar vind je voor- & tegenstanders maar de voorstanders lijken het gelijk aan hun kant: arbeidsmigranten zorgen voor een economische impuls. Zie o.m. Immigration is a ‘boon’ for the UK economy, not a ‘burden’.

In de VS is er momenteel (misschien overdreven) veel aandacht voor de a.s. Immigration Reform. De Amerikaanse Overheid beroept zich op het feit dat de VS m.n. een land is dat opgebouwd werd & wordt door arbeidsmigranten! Illegale arbeid wordt gelegaliseerd en de restricties voor arbeidsmigranten worden aangepast. Motivatie: de voordelen van arbeidsmigratie wegen op tegen de nadelen.

Terwijl wij stoeien over de vraag of Roemenen & Bul-/Hongaren welkom zijn op de NL Arbeidsmarkt, komt de volgende generatie arbeidsmigranten er al aan: de bevolking van Afrika bestaat voor 60% uit jongeren onder 25 jaar!

Bron: One.org

Kleurrijk continent, dat Afrika. Bron: One.org

E.d. samenstelling van je bevolking geeft je een andere dynamiek dan vergrijzing….. Investeren in opleiding & ontwikkeling van deze jongeren vormt dan ook Topprioriteit No. 1. Organisaties als de Afrikaanse telecomprovider Mobile Telecommunications Network investeren dan ook nu al in hun medewerkers. Voordat je het beseft vertrekken deze talenten naar een vergrijzende VS, VK, EU…..

In zijn inleiding gisteren tijdens de 11th Nelson Mandela Annual Lecture merkte entrepreneur en filantroop Mo Ibrahim over de andere continenten op “They have stopped having babies for some reason.” Dat deden we, inderdaad. Mogelijk bieden meer kinderen een oplossing, niet alleen voor de arbeidsmarkt? 😉

Overigens, the Shocking Stats About Who’s Really Starting Companies In America: 1/3e van de jonge bedrijven die tussen 2006 en 2012 op Wall Street genoteerd werden, zijn opgericht door immigranten w.o. ook enkele Nederlandse talenten. (Nb; zeg nu niet te snel dat Oost-Europeanen geen ondernemers zijn, het waren tenslotte Roemenen die aan de basis stonden van een reorganisatie binnen de Kunsthal. :-o)*

VID: JPB had het over ‘Het VOC Gevoel!’. Wat we lijken te vergeten dat is dat de Gouden Eeuw tot stand kwam met legers & bootladingen arbeidsmigranten. Mogelijk hebben we hen voor de a.s. ‘Zilveren Eeuw’ (toch) opnieuw nodig….. “Strategisch Succes of Kapitale Blunder” is dan ook hiervoor een passende titel.

*In de VS & het VK zijn er hackers die vervolgens succesvol ondernemers werden…..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *