Begroting vs Kenniseconomie => 1 : 0

‘Begroting in Evenwicht’, ‘Nederland koploper EU’, ‘Overschot 0,2%!’ en meer euforische uitingen vandaag in de media over een, zeker voor Balkenende II/III, zéér geslaagde Prinsjesdag! Compliment zou je zeggen, nou ik niet en ik niet alleen. Voorafgaand aan Prinsjesdag werden door Het FD een Nobelprijswinnaar, een commissaris en 2 ondernemers gevraagd naar het falen van dit kabinet en alle 4 legden de nadruk op het gemis aan Overheids initiatieven op het gebied van onderwijs in het algemeen en op dat van de kennisontwikkeling van werknemers en hun ondernemingen in het bijzonder. Einduitslag is dan ook Begroting 1 : Kenniseconomie 0.
Dat deze Prinsjesdag de historie in zal gaan als een moment waarop Balkenende c.s. het strategisch belang van communicatie in zijn essentie begreep, da’s een feit. De oppositie werd op een briljante manier iedere mogelijkheid ontnomen om in de tegenaanval te gaan, ze zijn zo gezegd buitenspel gezet, en dit alles nog binnen De Wet ook. Voor deze actie dan ook & toch mijn compliment!

Ook de Oranje’s deelden mee in de communicatieve feestvreugde, niet alleen door hun majestueuze uitstraling maar ook door de manier waarop de Troonrede werd voorgedragen én was opgesteld(!). De (inter)nationale populariteit van onze Oranje’s is in ca. 450 jaar nog nooit zo hoog geweest. Dit biedt enorme marketingmogelijkheden voor ons land en daarom neig ik naar nog een compliment, maar dan ga ik mee in de euforie en dan schiet ik hier zeer zeker mijn doel voorbij.

Het is namelijk niet allemaal even mooi & goed dat wat Balkenende II/III gepresteerd heeft of: juist niet gepresteerd heeft. Zo is het cruciale Innovatieplatform, met JPB als voorzitter, in deze kabinetsperiode nauwelijks uit de startblokken gekomen en zo is het belang van het ‘een Leven Lang Leren project’ nooit goed / volledig benut en gecommuniceerd c.q. LLL heeft nimmer aan de 1e verwachtingen voldaan. Sterker nog: met de voor onze economie noodzakelijke(!!) ontwikkeling van onze beroepsbevolking lopen we internationaal hopeloos achter. (nb: lees eventueel ook nog eens: ‘Een Leven Lang Leren, Kort & Krachtig’) Er dreigt dan ook een economische brand te ontstaan…..

Vooruitkijken is beter dan terugkijken dus: wat wil deze regering nu voor de komende Kabinetsperiode, wat toch de feitelijke betekenis is van deze Troonrede? (nb: & komt er geen Balkenende IV dan was deze Prinsjesdag een leuke vertoning maar meer ook niet). We lezen in de Troonrede over of m.b.t. de Kenniseconomie o.m. het volgende:

  • => meer mensen aan het werk en minder uitkeringen; betekenis: dankzij economische groei in 2007 komen er ca. 104.000 banen bij.
  • => investeren in mensen; betekenis: er komt een aantal nieuwe wetten waaronder Arbo, Arbeidstijden en Pensioen.
  • => scholing, scholing, scholing; betekenis: o.m. door € 35 miljoen beschikbaar te stellen voor MBO stageplaatsen.
  • => arbeid en zorg; betekenis: dan gaat het hier vooral om de combinatie van beiden, o.m. door € 125 miljoen extra beschikbaar te stellen voor kinderopvang zodat er meer tijd ontstaat om te werken én te leren (het laatste is mijn aanvulling).
  • => belastingplan 2007; betekenis: een focus op arbeidsmarkt en inkomen, voordelen voor de belastingbetaler.
  • => (& daar is ie weer of nog) een Leven Lang Leren; betekenis: in 2007 & 2008 komt er totaal € 229 miljoen beschikbaar voor projecten die leren en werken combineren.

(Mede met dank aan de Nieuwsbrief van de Human Capital Group) 

Ziet er allemaal redelijk goed uit, die plannen voor 2007, maar ook deze kabinetsperiode toont nog eens aan dat het voor ieder Kabinet zeer lastig is om aan de eerder uitgesproken Troonrede-ideeën te blijven voldoen.

Hoe dan ook & wie er na 22/11 a.s. ook op het regeringspluche plaatsneemt, dat het voor onze Kenniseconomie cruciaal is dat er nu eens op het onderdeel Kennis & Kunde Hard wordt opgetreden, ik hoop dat dat de politici duidelijk is en dat hoopt menig ondernemer, wetenschapper, student, werknemer, etc.etc. ook.

2 thoughts on “Begroting vs Kenniseconomie => 1 : 0”

Norman 17 jaar ago

Dit kabinet doet dus te weinig aan een leven lang leren. Ik vraag me af wie daar eigenlijk voor moet zorgen? Ik neem toch aan, dat toch vooral degene die er het meeste voordeel van heeft, moet kiezen voor een opzet rond LLL. Het lijkt met toch wat vreemd, want waarom vragen ondernemers dan ook niet een garantie voor een leven lang klanten? Of waarom krijgen ondernemers dan niet ook een overheidsgarantie voor een leven lang produceren?

Het punt is alleen, dat in Nederland opleidingen niet gezien worden als investeringen. En zolang opleiden als een kostenpost wordt opgevoerd, zullen ondernemers ook niet gaan investeren in een leven lang leren.

Misschien kan de overheid hier wel iets doen. Niet in de vorm van kortingen op belasting, maar voorlichting en het betalen van onderzoek naar het effect van investeren in opleidingen. Onderzoek naar manieren om levenslang leren interessant te maken. Onderzoek naar manieren om een leven lang leren in te voeren binnen organisaties.

Maar uiteindelijk moeten ondernemers inzien, dat een leven lang leren een investering is en hoe ze daar geld mee kunnen verdienen.

Willem Scheepers 17 jaar ago

Terecht Norman, & misschien is het toeval (of juist niet 🙂 ) maar juist vandaag brengt de Overheid een nieuwe site in de lucht, ‘Opleiding & Beroep’, met als toelichting:

“Investeren in uw medewerkers is investeren in uw bedrijf. En dat is een investering die zich zeker terugbetaalt. Het hele bedrijf wordt hiermee namelijk naar een hoger niveau getild en zo bent u in staat een beter product te leveren aan uw klanten.
En het werkt motiverend voor uw werknemers, waardoor de productiviteit omhooggaat terwijl het ziekteverzuim terugloopt. Investeren in kennis getuigt van visie. Maar investeren in kennis is eigenlijk ook gewoon pure noodzaak. De wereld om ons heen is immers constant in ontwikkeling, daarin kan een bedrijf niet stil blijven staan. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op, de automatisering zet steeds verder door en werkzaamheden veranderen. Voor het behoud van uw concurrentiepositie is het dus uitermate belangrijk hierin mee te gaan. Een bedrijf dat blijft leren, blijft vooroplopen en is daarmee de concurrentie een stap voor. ”

& zo is het maar net.
O ja de site vind je op: http://www.opleidingenberoep.nl/ts/ob/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *