Bij een record van 643.000 werklozen is de vraag inderdaad terecht: Is er nog Hoop? Wat zeggen de Trends voor 2020?

“Nederland telde in maart 643.000 werklozen. Dat zijn er 30.000 meer dan een maand eerder. Sinds het CBS in de jaren 80 begon met de metingen zaten niet eerder zoveel mensen zonder werk.” meldt het CBS vandaag. Met name in de groep van 25 tot 44 jaar, dus jonge mensen en gezinnen, stijgt de werkloosheid. “Dat is best zorgelijk”, zegt CBS-econoom Peter Hein van Mulligen “Dit zijn kostwinners en mensen met kinderen die zo’n beetje de ruggengraat van de arbeidsmarkt vormen.” Dat kun je inderdaad niet gebruiken.

Het einde lijkt ook nog niet in zicht. De komende maanden komen de schoolverlaters ook nog op de arbeidsmarkt. De verwachting is, helaas, niet dat zij allemaal direct een baan zullen vinden. Op korte termijn 700.000+ werklozen is dan ook geen utopie….

‘Is er nog Hoop?’ vraagt het CPB zich af in de gelijknamige brochure: “De economische vooruitzichten zijn somber en onzeker. Zorgen over de double dip zijn inmiddels vervangen door de realiteit van de triple dip en de vrees voor een permanente dip.”

In het rapport wordt m.n. de zorg uitgesproken over de lage arbeidsproductiviteit. De laatste jaren blijkt die in EU en m.n. in NL sterk te zijn gedaald. Binnen de EU is een ‘prettige uitzondering’ het Verenigd Koninkrijk (Toch ‘Investors in People‘?). Volgens het rapport zal de arbeidsproductiviteit de komende jaren echter vooral (kunnen) toenemen dankzij kunstmatige intelligentie en robotica (nb; dat er hieraan ook nadelen verbonden zijn zoals een ‘autonome machinale dominantie over de mens’, wordt niet onderschat).

Wat zijn de Trends voor 2020? Als voorbeelden van bedrijfstakken die de komende tijd (ingrijpend) kunnen veranderen, worden gegeven:

  • “Er is steeds meer empirie die erop duidt dat vooral het huidige werk van mensen met een gemiddelde kantoorbaan vervangen gaat worden door computers. Hier komt het idee van de ‘smart machines’ weer tevoorschijn. Als een computer sneller, beter en goedkoper kan lezen, schrijven, communiceren, en natuurlijk  rekenen dan mensen, heeft die grote kansen in de huidige kantoortuinen.”
  • “Er werken nog veel mensen in de detailhandel en als die grotendeels vervangen zouden worden, betekent dat een grote productiviteitswinst in de dienstensector. Megastores zijn in Nederland controversieel,maar schaalvergroting via een ander kanaal is wel degelijk mogelijk en aan de gang.  We doelen daarbij op webshops, die steeds meer de regulier fysieke detailhandel verdringen.”
  • “Een sector waar de werkgelegenheid zeker zal groeien is de Zorg. In een van de vier scenario’s in het recente CPB rapport Toekomst van de zorg21 wordt in 2040 een kwart van het bbp in Nederland besteed aan collectief gefinancierde zorg en werken  drie op de tien Nederlanders in de zorgsector.”
  • “Een ‘baan’ is eigenlijk een verzameling van taken. Sommige van die taken kunnen en zullen door computers worden overgenomen, andere niet, of minder snel. De inhoud van een baan, d.w.z. het takenpakket dat door mensen in die baan wordt uitgevoerd, verandert daarmee voortdurend. Dit maakt het begrip baan, en de vaardigheden die voor die baan nodig zijn, vloeibaar en vanuit economische analyse minder nuttig.”

Kortom: je baan gaat de komende jaren sterk veranderen….. De ‘Hoop’ uit het rapport komt dan ook voornamelijk uit de nieuwe technologieën: “Slimme machines en robots, zouden onze economie een dramatische nieuwe impuls kunnen geven, vergelijkbaar met de opkomst van de industrie in de 18e en de 19e eeuw en van de dienstensector in de 2oe eeuw.”

In dezelfde week komt het EU orgaan CEDEFOP met het (ook) interessante rapport Cedefop 2013 skill supply and demand forecasts, de data die men verzamelde staan online en kunnen we ook vertalen naar NL. dat levert o.m. het volgende op.

Bron: CEDEFOP.eu

Dit overzicht laat de samenstelling van de beroepsbevolking zien voor o.m. 2010 en 2020. Dit bevestigt o.m. één van de aannames van het CBS: ouderen werken langer door & houden zo jongeren ‘van het werk’. Je ziet ook dat we onze ouderen nog hard nodig zullen hebben….

Bron: CEDEFOP.eu

Hoe ziet de samenstelling van die beroepsbevolking er dan uit in 2020? Over welk kennisniveau dienen zij te beschikken? Wat te verwachten is: het kennisniveau mag aanmerkelijk omhoog. Het om kunnen gaan met de technologieën zoals het CPB die aandraagt spelen hierin zeker een rol. Maar ook voor medewerkers met een MBO kwalificatie blijft er nog voldoende werk: in de Zorg bijv.

Het inmiddels beruchte sociaal akkoord lijkt met veel zaken rekening te houden maar gaat voorbij aan het feit dat banen vanaf nu nooit meer hetzelfde zullen zijn en je daarvoor continue dient te investeren in je mensen wil de arbeidsproductiviteit zich kunnen verhogen. De vraag is dan toch: is er nog een sprankje Hoop is, een ‘héél klein beetje misschien om i.i.g. de Trends voor 2020 aan te kunnen gaan? (nb; waarschijnlijk wel!, want verhoogt de arbeidsproductiviteit niet via de vaardigheden van jou & je medewerkers, dan neemt de robot ’t wel over).

2 thoughts on “Bij een record van 643.000 werklozen is de vraag inderdaad terecht: Is er nog Hoop? Wat zeggen de Trends voor 2020?”

Hoe krijg je 17 miljoen mensen binnen 9 dagen aan het zingen? Het Koningslied als metafoor voor organisatieverandering. – ManagementPro 9 jaar ago

[…] duidelijk neem ik aan: ieder van ons bekijkt het met een andere, gekleurde, bril. Zo hebben 643.000 werklozen & hun gezinnen wellicht iets anders voor ogen dan samen […]

In de nasleep van de aanslag in Boston wordt de invloed van nieuwe media op onze maatschappij meer dan duidelijk. – ManagementPro 9 jaar ago

[…] Werkgevers hebben nauwelijks in de gaten dat de arbeidsproductiviteit in hun organisaties aanmerkelijk omhoog kan m.b.v. nieuwe media “Nee, hier kun je je pda en je tablet niet gebruiken, dat leidt alleen maar af!”. Zelfs Robotica lijkt al een ‘gepasseerd station’; hoewel zelfs veel werkgevers nog geen idee hebben over de mogelijkheden die diezelfde robotisering/automatisering hun organisaties kan brengen; voor veel werknemers wellicht maar goed ook…… […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *