Bonussen, kan de HR afdeling daarvoor Verantwoordelijk zijn?

Waarschijnlijk heb je het al gehoord onze bankiers zijn weer bezig om de eindejaarsbonussen vast te stellen, één ding is nu al duidelijk: ze gaan omhoog! De reden voor dit Nieuwe Beleid is eenvoudig de daling van de werkloosheid zet door dus ‘de crisis zal wel weer voorbij zijn’, denkt mening met-het-bonus-beleid-belast bestuurder nu. Dergelijk spontaan inzicht kan gebeuren, zeker als je alle beschikbare info onjuist interpreteert….

Helaas is de werkelijkheid anders: de krapte op de Arbeidsmarkt komt voort uit onze bevolkingsopbouw, iets dat decennia terug in gang is gezet, & niet omdat het ons economisch opeens ‘voor de wind gaat’.

Maar we zijn er weer helemaal: de bonusdiscussie is terug van weggeweest! Vraag is nu: wie bewaakt de bonustijgers zodat zij zich niet te veel toe eigenen?

Vrijdag verscheen in Het Financieele Dagblad het opiniestuk ‘Verander Bank van Binnenuit’ geschreven door Marline Stoffer en Lex Verweij. Beide schrijvers verwijzen in hun opinie naar de 1 jaar geleden verschenen notitie ‘Principes voor Beheerst Beloningsbeleid’  Dit stuk is opgemaakt door de Autoriteit Financiële Markten & De Nederlandsche Bank om de Financiële Dienstverlening tot bezinning te brengen; althans v.w.b. hun beloningsbeleid.

In dat stuk breken AFM & DNB een lans voor de Personeelsafdeling, dat zouden juist de mannen & vrouwen dienen te zijn die intern de hand op de (bonus)knip weten te houden!

In de 42 pagina’s die deze ‘Principes’ telt wordt de volgende zin 4x herhaald “De personeelsfunctie stelt een beloningsbeleid op voor alle functiegroepen binnen de onderneming, in opdracht van het management (nb; mijn accentuering; ws). De personeelsfunctie bewaakt tevens de consistente toepassing en evalueert de werking ervan.” De kracht zit ‘m (vaak) in de herhaling dus 1 jaar na dato zou deze zin nu Beleid dienen te zijn; toch?

In hun opiniestuk gaan Stoffer en Verweij hierop door. Zij constateren, terecht, dat zo’n (nieuwe) rol ‘nog al wat’ impliceert voor de vrouwen & mannen die nu verantwoordelijk zijn voor de HR functie. Hun rol wordt plots een héél andere!

Dave Ulrich introduceerde geruime tijd geleden zijn ‘4 Rollen voor HR’. Korte tijd na die publicatie constateerde hij dat deze 4 rollen zelden, beter gezegd nooit, in één-en-dezelfde man/vrouw te vinden zijn. M.a.w.: de Financiële Dienstverlening is toe aan nieuwe HR verantwoordelijken.

Deze HR verantwoordelijken dienen vervolgens stevig in hun schoenen te staan. Ook omdat Stoffer & Verweij voorstellen deze vrouwen/mannen op te nemen in de Raad van Bestuur, beter nog in regelmatig overleg te laten treden met de Raad van Commissarissen.

Dan komen er bij mij twijfels op: want binnen die setting deel jij ongetwijfeld ook mee in de bonuscultuur. De mond snoeren is vaak een goede (sic.) reden om criticasters op te nemen in ‘the inner crowd’. Opeens bezie je dan ‘De Zaak vanuit een heel andere Licht’! & Je komt dan tot bezinning. 😮

Ergo: hoe integer kun je dan, in die positie, nog zijn? Hoe trouw ben je dan aan jezelf?

Ben benieuwd. De mannen & vrouwen die in die nieuwe positie hun ‘(bonus)poot stijf weten te houden’, daarmee kom ik graag in contact; i.v.m. in onze rubriek ‘Leiderschap’ & de tag ‘ethiek’.

Bookmark and Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *