CBS: Prettige Werksfeer en Goede Leidinggevenden belangrijker voor medewerkers dan Thuiswerken.

Of deze uitslag uit het vandaag gepubliceerd CBS/TNO onderzoek ‘Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden’ ook het vroegtijdig einde betekent van ‘Het Nieuwe Werken’ is echter nog maar de vraag want: 72 % van de medewerkers is tevreden over de mogelijkheid die de werkgever hen biedt om thuis te kunnen werken.

CBS/TNO vroeg een steekproefpopulatie van 25.223 m/v ook of zij dit ‘thuis kunnen werken een belangrijk onderdeel vinden van hun werk, hun arbeidsomstandigheden?’ Toen was het antwoord dat slechts 38,9% van hen dit een belangrijk aspect vindt. ‘Mooi dat mijn werkgever dit aanbiedt maar eigenlijk is het voor mij niet nodig.’ Je kent dat wel …. 😮

Een prettige werksfeer naast goede leidinggevenden dat is wat medewerkers willen! Een causaal verband is in dit onderzoek niet aangetoond maar dat is er ongetwijfeld. Net zoals het feit dat een goede leidinggevende je goed beoordeelt; toch? Mogelijk helpt bij dit detail van de ‘prettige werksfeer’ Bob ‘Good Boss, Bad Boss’ Sutton!

Nog eerst even terugkomend op het fenomeen van het thuiswerken, de technologieën zijn er daarvoor zeker beschikbaar & worden daarvoor alleen maar beter. Daarnaast stelt Lynda ‘The SH/FT’ Gratton dat werkgevers maar beter kunnen wennen aan de virtuele arbeidskrachten. Wat dat betreft lijken de werkgevers in dit onderzoek hierop al een voorsprong te hebben genomen: ‘Ga maar fijn thuis werken.’

De uitkomsten uit het CBS/TNO onderzoek laten duidelijke verschillen in de beleving van het thuiswerken zien.

Bron: CBS.nl

Bron: CBS.nl

M.n. de oudere medewerkers en de hoogopgeleiden zijn (zeer) tevreden met de mogelijkheid om thuis te kunnen werken. Voor laag opgeleiden zullen de werkplek-gebonden arbeidsomstandigheden hierin een rol spelen. Kijken we naar degenen die het ‘thuis kunnen werken’ een belangrijk aspect vinden in hun werk dan zijn dat opnieuw de hoog opgeleiden en de m/v in de leeftijdscategorie 35 – 44 jaar; al (te?) snel denk je daarbij dan aan een jong gezin. Pas je diversiteit (& gelijkheid) toe in je P-Beleid dan kun je zeker ‘iets’ met deze data.

De verschillen over het onderzoekaspect ‘goede leidinggevenden’ zijn nog groter: 58,9% van de medewerkers vindt dit héél belangrijk (Nb; 98,4% vindt dit ‘belangrijk’, meerdere keuzes mogelijk). Daartegenover staat dat slechts 25% héél tevreden is over zijn/haar ‘goede’ leidinggevende…

Bron: CBS.nl

Bron: CBS.nl

In de literatuur van professor Bob Sutton vind je een combinatie terug van leidinggeven en het (kunnen) beoordelen c.q. waarderen van de inzet van medewerkers. & M.n. over dat laatste, beoordelen, is de prof ontevreden: ‘I am not opposed to all performance evaluations, only bad ones. — and unfortunately, they are done badly more often then they are done well.’ Dat stelt hij vandaag in zijn entry ‘Three Hallmarks of Good Performance Evaluations’

Slecht of zelfs onvoldoende uitgevoerde beoordelingen van medewerkers hebben een tegendraads effect: ze doen de organisatie meer kwaad dan goed (& Sutton is met deze mening niet de enige….). Laat staan dat dit bijdraagt aan die door medewerkers zo broodnodig gewenste ‘Prettige Werksfeer’!

Om na te gaan of een leidinggevende in staat is een beoordelingsgesprek te voeren, heeft Sutton een eenvoudige test:

  • If you are a boss, do people often seem surprised by the feedback you give them during annual reviews?
  • Does the review conversation seem uncomfortable and unnatural, something that bears no relationship between the feedback and coaching (or lack of it) that happens throughout the year?”

Antwoord je op beiden ‘ja’, dan kun je dit aspect van het leidinggeven beter aan een ander overlaten.

Sutton: “In the places that do them well, performance reviews are woven into the fabric of everyday life.” Het is een natuurlijk fenomeen dat beoordelen, dat waarderen, dat direct feedback geven op dat wat je als leidinggevende ziet, waarneemt. Géén verrassingen dus voor je medewerkers. Het biedt je als medewerker ook nog eens de mogelijkheid om je direct te kunnen verbeteren.

& Dat zoiets handig is als je als medewerker op je werkplek bent, dat mag duidelijk zijn; toch? Hoewel: Hiding From Managers Can Increase Your Productivity…….

*VID: in de VS is men van Grote Getallen, ook al geldt voor ons land hiervan maar een fractie dan nog is dat voldoende om de sfeer goed te verzieken….. 🙁

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *