de Pil verdwijnt……

‘hebt u misschien een kennispilletje?’

Vorige maand meldde demissionair Minister Klink dat ‘de Pil’ m.i.v. 2011 uit het ziektekostenpakket verdwijnt. Met dit besluit liet Klink zien een visionair te zijn! Want wat blijkt: vandaag maakt MSD bekend dat ook de producent van ‘de Pil’ verdwijnt, althans uit ons land.

De bekende anticonceptiepil heeft een enorme invloed gehad op onze samenleving. Hoe groot die invloed feitelijk is zal nooit helemaal duidelijk worden maar dat jij & ik blij mogen zijn dat wij wél werden geconcipieerd, is i.i.g. een feit. 😉

Dat een organisatie als MSD herstructureert na een recente fusie, da’s een gegeven. Je wil hiermee synergie effecten bereiken & dat doe je niet middels 1 + 1 = 2. Liefst is het samengesteld resultaat na de fusie max. 1 1/2.

Wat opmerkelijk is dat is dat met deze herstructurering ook de R&D afdeling uit ons land verdwijnt. Dat vertrek doet geen goed aan ons streven naar het ‘zijn’ van een ‘Leidende Kenniseconomie’.

Voor de Gemeente Oss was de productie van de pil binnen haar gemeentegrenzen decennialang van groot economisch belang. Nu MSD bekend heeft gemaakt  te herstructureren lijkt het daarmee gedaan. Eind 2012 zijn 2.175 van de huidige 4.500 banen bij MSD verloren. Als daarmee ook de kern, wat R&D toch is, uit het bedrijf in Oss is verdwenen dan blijft nog  ‘slechts’ productie over.

Het is niet lastig te veronderstellen wat er nu vervolgens staat te gebeuren: verdergaande automatisering binnen de productie, een lokaal sterk vergrijzende beroepsbevolking en lage lonen elders op onze Globe dus voordat je het weet is MSD historie voor Oss.

Dit zou hiermee ‘zo maar’ een interessante casus kunnen zijn voor andere kennisintensieve industrieën in ons land. (NB; 23/07/10, Je kon er op wachten maar de volgende is INTERVET Boxmeer. Wat doet EZ? Nog eens ‘incidentenmanagement’? Het zou jammer zijn.)

Het laatste bericht (nu) is dat de Gemeente Oss samen met de Provincie Brabant & het Ministerie van Economische Zaken bekijkt of de kennis die nu verloren lijkt te gaan toch behouden kan worden voor deze regio, voor ons land.

Goed initiatief, te prijzen zelfs, het komt alleen wel wat laat dit initiatief. Het is hier al eerder opgemerkt: kennis, kennisontwikkeling én kennisbehoud vraagt om een Strategische aanpak, daarvoor bestaat geen ‘Pil’ zeker niet als je plots, & blijkbaar overwacht, ‘kennisziek’ wordt……..

Lees ook: De Europese Unie & Ontwikkelingen op de Arbeidsmarkt: ACTIE!!

Bookmark and Share

5 thoughts on “de Pil verdwijnt……”

Vertrek Organon Goed voor Economie. 11 jaar ago

[…] 2020 zullen wij met een goed gevoel terugkijken op het vertrek van de R&D afdeling van Organon/MSD uit ons land. Toen dat bericht van het vertrek naar buiten kwam beseften we dat het met onze […]

Uitzondering voor MSD/Organon niet de oplossing. 11 jaar ago

[…] onderzoekers er in Oss worden ontslagen is onduidelijk. Duidelijk is wel het getal van 2.175. Duidelijk is ook dat MSD/MERCK wereldwijd 14.000 banen schrapt.  De voorzitter van de Organon OR […]

RvC Organon, heilloze actie (spelregels met financiële gevolgen) 11 jaar ago

[…] & te prijzen. Voor de OR is het i.i.g. een mooie steun in de rug. Het is een volgende stap in de ORGANON-saga. Maar de actie is ook beroofd van alle realiteitszin. De kans van slagen is […]

Wat als ORGANON een Investor in People zou zijn? « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] maar eens een korte introductie: op 08 juli 2010 maakt MSD bekend dat ultimo 2012 de activiteiten van ORGANON voor een belangrijk deel zijn afgestoten. Gevolg is dat […]

De Tocht der Tochten voor NEDCAR gaat niet via Bartlehiem maar via Beijing. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Het lijkt er op dat niet alleen de marktontwikkelingen in de EU maar ook (het gebrek aan) ons innovatief vermogen c.q. een kenniseconomie ‘Born’ nu de das omdoet & da’s jammer, héél jammer. (nb; & da’s recent voor ons niet voor het eerst) […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *