Een Economie herstelt zich niet m.b.v. Bonussen maar met de Attractiviteit van een land voor Talenten; aldus INSEAD.

http://www.youtube.com/watch?v=uDeGGrtWMZs

Minister Dijsselbloem wil dat de bonussen bij banken vanaf 2015 max 20 procent van het vaste jaarsalaris bedragen; de LIBOR perikelen bij RABO hebben hierbij ongetwijfeld een rol gespeeld. De reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken liet niet lang op zich wachten: “Van de 90.000 bankmedewerkers in Nederland ontvangt ongeveer 2% een variabele beloning van 20% of meer.” Slechts 1.800 m/v binnen de financiële dienstverlening ontvangen een vorm van prestatiegericht belonen.

Laat nu op dezelfde dag INSEAD komen met de Global Talent Competitiveness Index. Eén van de indicatoren waarop de 103 door INSEAD onderzochte landen worden beoordeeld is de ‘Relationship of pay to productivity*’ ofwel ‘prestatiegericht belonen’. Wat blijkt: Nederland scoort in totaal een mooie 6e positie in de Global Talent Competitiveness Index GTCI. Toch scoren we op deze indicator een magere 56e plaats. (NB; alleen op de indicator deelname Female professionals and technical workers  aan het arbeidsproces scoren we nog lager: een 60e plek** …..).

Conclusie van de overall 6e plek in de GTCI kan dan ook niet anders zijn dan dat de Minister gelijk heeft: onze economie draait vrolijk verder zonder dat er ooit overmatig sprake is geweest van prestatiegericht belonen. De enige die nu nog roet in het eten kan gooien is Gordon….

Een aanvullende opmerking van de NVB is ook veelzeggend: “Het gaat hier vooral om schaarse specialisten die banken nodig hebben om het bedrijfsleven de beste financiële dienstverlening te kunnen bieden of bijvoorbeeld om het internetbankieren veilig te houden. Deze specialisten kunnen ook aan de slag bij andere bedrijven waarvoor de maximering niet geldt”

Feitelijk sluiten de onderzoekers van INSEAD zich in hun rapport daarbij aan: “The engine of this global and mobile world is talent. In all regions of the world, a growing number of countries have recognised the importance of talent competitiveness, focusing on educational reform, reducing gender and other gaps, and attracting qualified and entrepreneurial people from abroad.

Talent is schaars & voor een economie is het dan ook cruciaal dat men zich continue c.q. meer dan ooit focust op talent en talentontwikkeling. Dat goederen of zoals hier de kwaliteiten van een persoon schaars zijn, heeft een economie dan ook vooral aan zichzelf te danken. Je hebt er onvoldoende op geanticipeerd dat dit weleens schaars zou kunnen worden.

De discussie neigt er nu toe dat de Nederlandse economie ten onder gaat als er aan de bankiers, & mogelijk ook enkele anderen, geen bonussen meer worden uitgekeerd. INSEAD is echter een andere mening toegedaan over ons land: met een 6e plek na landen als Zwitserland, Denemarken en Zweden, staan wij er goed voor om wereldwijd talent aan te kunnen trekken.

INSEAD: “The Netherlands’ overall rank of 6th also results from a contrasted performance, in which the country’s Input performance (4th) is higher than its Output performance (10th). Compared to other top ten countries, the Netherlands is not remarkable for its Regulatory Landscape (9th), Market Landscape (18th) or Business Landscape (17th). Its labour market flexibility is low (45th).

However, these areas are largely compensated by a strong Attract pillar (6th), scoring high on Internal Openness (6th) that is also reflected in a high percentage of female parliamentarians (4th). Its performance is equally high on the Grow pillar (6th) and  on the Retain pillar (5th). On the Output Sub-Index, the LV pillar is slightly stronger than GK (10th vs. 14th), though neither are in the topmost league.”

Deze tekst ziet er samengevat in een schema zo uit:

Bron: knowledge.insead.edu

Bron: knowledge.insead.edu

M.n. die ‘Attract Pillar’ is voor het aantrekken van buitenlands talent interessant, meer nog dan een bonus: wat is je attractiviteit als vestigingsland (al is het maar tijdelijk) voor buitenlands talent & hun familieleden? Deze ‘pilaar’ is onderverdeeld in External Openness en Internal Openness; hoe ‘open’ ben je als land? Tot dat laatste aspect behoren indicatoren als ‘Tolerance of minorities’ en ‘Tolerance of immigrants’. “Zwarte Pieten discussie of niet”: op beide aspecten scoort ons land toch nog opmerkelijk hoog: resp. 15e en 11e. (NB; ’t is i.i.g. een betere score dan het aantal vrouwen op de technische werkplek….). Een minderheid zou zich dan ook thuis kunnen voelen in ons land. 🙂

Een (snelle) conclusie na het lezen van deze (ook al) interessante & uitgebreide Global Talent Competitiveness Index kan dan ook niet anders zijn dan: vergeet de bonussen maar houdt Gordon in toom! 😮

* “‘Relationship of pay to productivity: Answer to the question: To what extent is pay in your country related to productivity?”

** De belabberde score op de indicator Female professionals and technical workers schreeuwt om een entry & die komt er dan ook. (NB: wat te denken bijv. van het scherpe contrast met de hoge positie van NL bij de indicator female parliamentarians?!) Lees vooruitlopend daarop How aspiring female tech stars can succeed.

1 thought on “Een Economie herstelt zich niet m.b.v. Bonussen maar met de Attractiviteit van een land voor Talenten; aldus INSEAD.”

Niels van der Stappen 10 jaar ago

In dergelijke discussies prevaleren vaak onbewezen stellingen. Alleen vanuit simpelheid kun je volhouden, dat prestatie van creatief talent is gekoppeld aan hoge beloning. Dat het geldt voor eenvoudige stuks-productie (meer dozen in een vrachtwagen laden) zegt helemaal niets over presteren op hoog kennis/creatief niveau. De enige onderzoeker van faam op dit terrein (De Waal) zegt ook steeds dat er geen positief verband voor de organisatie is.
Bovendien bewijst de geschiedenis van de laatste 20 jaar nou net, dat mensen die voor financieel talent doorgingen en dan nog specifiek degenen met de hoogste bonussen de hele financiële sector en de economie te gronde hebben gericht.
Het enige dat je weet van mensen die hoge bonussen bedingen, is dat ze bereid zijn om hoge risico’s te nemen en dat ze wel goed voor zichzelf kunnen zorgen.
CASE GESLOTEN DUS, wat mij betreft.

Dat echt talent tot ontwikkeling komt in een omgeving waarin ze de ruimte krijgt, dat is veel logischer. Want iemand die echt slim en goed is, die wil toch niet geestelijk beperkt worden door mensen die dat in mindere mate zijn?
Daarom heeft Europa alle kansen op vernieuwend ondernemen in de toekomst. Als het tenminste de bekrompenheid van sommigen weet in te tomen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *