Een ZZP-er die zichzelf niet meer ontwikkelt is de nagel aan de doodskist van de economie…..

http://www.youtube.com/watch?v=ICuJaUOvrCo

“Het financiële voordeel van al snel 30% doet werkgevers vergeten dat ZZP-ers minder productief zijn, dat ze geen cultuurdragers zijn en een zwakke schakel vormen in het collectieve geheugen van de onderneming. De plicht om ook ­ZZP-ers bij te scholen wordt minder gevoeld en er is meer management nodig om telkens wisselende werknemers bij te staan. Het grote kostenvoordeel verdampt snel, want deze bedrijven blijken geen snellere omzetgroei te boeken.”

Dat is, volgens commentaar in Het Financieele Dagblad vanochtend, de basis voor de Regeringscoalitie om de financiële prikkel die er nu (nog) is voor werkgevers, om vast personeel te vervangen door zelfstandigen zonder personeel (ZZP-er), aan te pakken; deels bij de ZZP-ers zelf.

Paul Schnabel, v/h directeur SCP, meldde gisteravond bij KvdB (vid.) dat er momenteel 750.000 ZZP-ers zijn. 40% van hen zou niet meer dan 15u/week werkzaam zijn en dan ook nog eens tegen een vergoeding waarvan het nog maar de vraag is of het een ‘beloning’ is voor de inzet(?). De getallen van het CBS over de ZZP-er zijn zelfs nog schrikbarender maar Schnabel zet i.i.g. ‘de toon’….

Het zijn ‘mooie’ getallen (sic.) maar de grootste adder onder het gras, zeg maar Boa Constrictor, zit ‘m in het zinnetje ‘de plicht om ook ­ZZP-ers bij te scholen wordt minder gevoeld’. Als je jezelf niet meer kan ontwikkelen, wat is je toegevoegde waarde dan nog?

Eén van de commentaren vandaag op de artikelen over de ZZP-er in Het FD is: “Wordt het geen tijd de aanduiding ZZP-er (iemand die iets niet heeft) alleen te gebruiken voor schijnzelfstandigen en andere ‘zelfstandigen’ weer gewoon ondernemer met een eenmanszaak te noemen? Dan hoeven traditionele eenmansbedrijven niet de dupe te worden van antimisbruik regelingen.” Is ‘iets’ voor te zeggen, toch?

Trouwens, er zijn meer mensen met een flexibel of 0-uren contract dan ZZP-ers, dit zijn dan ook 2 verschillende ‘beroepsgroepen’ maar met vergelijkbare problematiek: zelden nog lijkt er te worden geïnvesteerd in medewerkers die toch nauwelijks aanwezig (kunnen) zijn.

O.i.v. (relatief) veel werkgevers is het fenomeen ZZP-er tot cruciale factor in de economie doorontwikkeld: ‘Je vaste contract wordt ontbonden maar ik neem je daarna graag weer aan als zefstandige! ;-)’ Allerlei zaken waarvoor de werkgever eens verantwoordelijk was of: behoorde te doen (…..), vervielen nu. Daarbij ondersteund door Minister Kamp c.s. …..

Eén van die ‘zaken’ is de continue investering in de ontwikkeling van je medewerkers ofwel: De aanjagers van de Economische Groei verschuiven van Financieel naar Menselijk kapitaal, zoals hier eerder is opgemerkt. Laat je na in die ‘aanjager’ te investeren dan is dat het bekende ‘begin van het einde’…..

Wat de feitelijke verdiensten zijn van de individuele ZZP-er is onduidelijk. Dat er momenteel ZZP-ers aan het werk zijn (ver) onder een tarief van € 10,-/uur zal niet uitzonderlijk zijn, zoals Schnabel veronderstelt. Recent hoorde ik dat een HBO-ZZP-docent wordt ingezet voor € 25,-/uur. Het is een bedrag waarvoor mijn tuinman door één van zijn medewerkers het groenafval laat opruimen. Als je alle reguliere verplichtingen, lasten, uitgaven e.d. aftrekt van genoemde bedragen dan houdt een ZZP-er niets meer over om te investeren in de eigen ontwikkeling . Vraag is dan wat “de ZZP-er” over enkele jaren nog waard is c.q. wat zijn/haar economische bijdrage nog is?

Mogelijk dat hier (gratis) MOOC’s iets kunnen betekenen maar dat geldt dan niet voor iedere ZZP-er. Feit is wel dat disruptieve technologieën op deze manier sneller dan verwacht een reëel alternatief zullen zijn voor de ZZP-er. Zoals Lynda Gratton al voorspelde is dat dan inderdaad een SH/FT.

Mijn tuinman investeert in zijn bedrijf, (dus) ook in de ontwikkeling van zijn vaste medewerkers en een enkele flex-medewerker. Mogelijk is het voor de regeringscoalitie een idee om op deze manier te kijken naar de ZZP-er: opties bieden om te (kunnen) investeren in continue persoonlijke ontwikkeling. Zo niet dan wordt de ZZP-er pas écht een probleem & niet alleen de ZZP-er……

(& op de één of andere manier investeer ik, via mijn tuinman & zijn mensen, in de continuïteit van onze tuin 😉 zie event. de achtergronden in mijn vids.)

1 thought on “Een ZZP-er die zichzelf niet meer ontwikkelt is de nagel aan de doodskist van de economie…..”

Ron de Wit 8 jaar ago

Weer zo’n vreselijk kortzichtig idee van deze regering. Het is ook in het belang van de ZZPer zelf dat hij zich blijft ontwikkelen, daar wordt hij zelf maar ook de opdrachtgever beter van. Ook wordt gesproken over de vele ‘voordelen’ die de ZZPer geniet. Men vergeet even dat hij allerlei verzekeringen zelf moet bekostigen, geen pensioenopbouw heeft, geen ww uitkering krijgt als het even wat minder gaat enz. Werkgevers dumpen hun personeel en vragen je dan terug voor peanuts. Iedereen die op de een of andere manier werkt draagt bij aan de economie en we zouden trots moeten op mensen die in deze tijd hun nek uitsteken om als ZZPer aan de slag te gaan. Het scheelt de schatkist weer een hoop geld aan uitkeringen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *