EHBO bij CRISIS: Mediation!

“Dagelijks zitten er bestuurders bij mij aan tafel die met veel pijn en moeite hebben moeten concluderen dat zij van een deel van het personeel afscheid moeten nemen. Niet zelden zitten directieleden met tranen in hun ogen bij mij aan tafel.” meldt mediator Yvonne Sorensen op HR Base.

Het is wat met die managers. Dienen ze een keer stringente maatregelen te nemen, staat het huilen hen nader dan het lachen. Toeval of niet maar juist nu verschijnen er resultaten uit een onderzoek waaruit blijkt dat 60% van de managers niet uit eigen beweging heeft gekozen voor al dat managen van mensen!

Nu, voor de 40% onder u die het managen van mensen tóch tot hun takenpakket vindt behoren maar ondanks (of juist dankzij….) dat nu wordt geconfronteerd met het nemen van harde maatregelen, is er een ‘EHBO kist’ namelijk mediation!

Nog even los van het feit of een manager, die met tranen in de ogen zijn (‘haar’ zou zelfs ook kunnen) medewerkers meldt dat het nu voor hen ‘einde oefening’ is (‘dat hij er ook niets aan kan doen’, ‘dat hij dit ook erg vindt voor het gezin van de ontslagene zo vlak voor de feestdagen’, snik/snik etc.), wordt geloofd & vertrouwd, op mededogen van zijn medewerkers hoeft hij in ieder geval niet te rekenen. De ontslagen hebben nu wel ‘iets anders’ aan hun hoofd. Tranen in de ogen zouden dan zo maar kunnen worden uitgelegd als krokodillentranen. & Wie wil dat op zijn conto krijgen?

Sommige managers tonen gelukkig zelfinzicht, zo blijkt ook uit het onderzoek dat ik aanhaal, want: 25% van de managers twijfelt aan de eigen capaciteiten! Dan kan ik me voorstellen dat ‘ontslag regelen & melden’ aan je (nu ‘ex-‘)medewerkers ook niet je sterke punt is…..

De kans, bij al die ontslagen of op zijn minst negatieve berichtgeving, is groot dat er nu conflicten ontstaan tussen management en medewerkers. Conflicten die opgelost dienen te worden om de afvloeiing toch zo redelijk & rustig mogelijk te laten verlopen of om een uitbreiding van de conflicten naar de medewerkers die ‘achter blijven’ (nb; ‘goed voorbeeld doet goed volgen’ of olievlek, zie Griekenland) te voorkomen.

Als u nu toch met een conflict wordt geconfronteerd, als u nu toch in de problemen komt (‘conflict’ bijv.) & u wil deze uitdaging (want dat is het ook) niet uit de weg gaan maar, om meerdere redenen, op pakken; wat dan te doen? Mediation is dan een reële optie.

Toeval of niet, laat nu net deze maand in de Kluwer uitgave Management Tools een artikel verschijnen van de hand van mediator & mijn collega Hetty Lemmens & mijzelf. De titel: ‘Conflicthantering met Mediation’.

“Mediation: is een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt vanuit hun werkelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten’.”

Nu kan je wachten tot het conflict zich in alle hevigheid voordoet, je kan ook eerder maatregelen nemen. De mediator al vast in de gang hebben staan, zo gezegd; net als die EHBO kist daar aan de muur.

Tot die tijd hebt u wellicht al iets aan de Do’s & Dont’s bij ‘Conflicthantering met Mediation’:

Do’s:

■ Probeer problemen in company op te lossen.

■ Gebruik alle mogelijkheden van persoonlijke communicatie.

■ Blijf zoveel mogelijk objectief

Dont’s:

■ Trek geen partij c.q. wordt niet partijdig.

■ Beperk uw en andermans emoties.

■ Vermijd iedere vorm van discussie.

Succes, u zal het nodig hebben! (nb; ook uit genoemd onderzoek: 34% van de managers vindt het meest ‘uitdagende’ element van hun werk de STRESS die het vak met zich meebrengt.)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *