Enthousiasme voor Het Nieuwe Werken is in 2013 sterk afgenomen: van 50% in 2012 naar 39%.

Als je ‘daarbij optelt’ recente berichten als ‘opnieuw massaontslag bij RABOBANK‘,  ‘massaontslag bij MSD’ en zelfs vandaag nog ‘KPN schrapt nog eens 1500 tot 2000 banen’, allemaal werkgevers die in een nog niet zo ver verleden het thema Het Nieuwe Werken (HNW) omarmd hadden, dan mag je er van uitgaan dat het enthousiasme voor HNW ook dit jaar verder zal afnemen. Overigens, het gaat me nu te ver om een causaal verband te leggen tussen Het Nieuwe Werken en de aangehaalde ontslagen. De oorzaak daarvan zal dan eerder gezocht dienen te worden bij ‘iets’ als disruptieve technologieën en globalisering…..

ERASMUS@WORK publiceert de Nationale Het Nieuwe Werken Barometer 2013, het jaarlijks onderzoek naar de effecten van Het Nieuwe Werken. De overall conclusie is (toch) opvallend: “Terwijl HNW steeds vaker wordt ingevoerd en de definitie steeds herkenbaarder wordt, groeit de weerstand en neemt het enthousiasme af.”

De motivatie dat HNW door organisaties steeds vaker wordt ingevoerd is helder: ‘momenteel is het reduceren van kosten de belangrijkste ambitie van werkgevers’. Als daarbij dan een tool als HNW je organisatie van dienst kan zijn, waarom zou je dat dan niet proberen? Vervelend is nu alleen dat je medewerkers juist dat motief in de gaten hebben.

“De voornaamste obstakels voor een succesvolle implementatie van HNW waren in 2013 de angst onder werknemers om de eigen (vaste) werkplek te verliezen, weerstand van managers tegen het concept, de angst om onderling contact te verliezen met collega’s, en een mismatch van HNW met de bestaande organisatiecultuur.” aldus de onderzoekers van ERASMUS@WORK.

Conclusie kan zijn: HNW wordt door werkgevers niet ingezet om de motivatie van de werknemers te verbeteren maar juist om hen meer effectief in te zetten, dat zou inderdaad kunnen. Maar als dan ook nog eens je manager (toch) tegen dit tool is, waarom zou jij dan wel gecommitteerd zijn? Je afwezigheid omdat je thuiswerkt zou thuis in your mind weleens versneld kunnen bijdragen aan je ontslag. Da’s niet productief.  😮

ERASMUS@WORK verzamelde informatie van 68 HNW organisaties. Dit levert vervolgens o.m. dit op.

bron: erim.eur.nl

bron: erim.eur.nl

Andere interessante info is:

  • (slechts) 1/4 van de oorspronkelijke verwachtingen wordt waargemaakt (NB; daarbij is het relevant te weten dat maar in 1/5e  van de ‘HNW gevallen’ effecten worden gemeten…..);
  • Kans No. 1 voor HNW: besparing op de huisvestingskosten;
  • Obstakel No. 1 voor HNW: de angst om de vaste werkplek te verliezen (NB; staat ‘werkplek’ dan misschien synoniem voor ‘baan’?);

Ook niet onbelangrijke obstakels zijn No. 2 ‘Managementstijl past niet bij HNW’ en No. 3 ‘Hoge Weerstand van Managers tegen Verandering’. Mogelijk kunnen deze leidinggevenden kennis nemen van het gedachtegoed van Gary Hamel: Managen is de minst efficiënte activiteit in je organisatie. Je kan je daadwerkelijk afvragen wat de rol nog is van de manager als de medewerkers op een alternatieve wijze het werk (kunnen) uitvoeren…..

Als Randvoorwaarde No. 1 voor een succesvolle implementatie van HNW, stellen de onderzochte organisaties voor: ‘Aanpassing van ARBO Wet- en Regelgeving’. Mooi (sic.) maar de vraag is of ‘iets’ als regels daadwerkelijk effect heeft? Dit lijkt juist met HNW-principes in tegenspraak te zijn.

Hoe dan ook: mocht je nu als werkgever toch nog Het Nieuwe Werken willen implementeren, lees dan ook deze HNW Barometer 2013. (NB; je kan zelfs nog eens kijken naar de serie ‘Het Nieuwe Werken is Uit, High Performance Working is In’, een populaire serie…..). Het kan een mooie basis zijn voor de implementatie van alternatieve vormen van werken. 😉

1 thought on “Enthousiasme voor Het Nieuwe Werken is in 2013 sterk afgenomen: van 50% in 2012 naar 39%.”

‘Muitende Middenklasse Dreigt’, zijn we er dan toch niet in geslaagd te Investeren in Mensen? | Willem Scheepers, Investors in People Registered Specialist, MOOC tutor & Virtual Business Consultant. 6 jaar ago

[…] door de Utrecht University School of Economics. Op zich weinig nieuws, helaas. Zie bijv. de recente aankondigingen van ontslagrondes bij werkgevers als RABOBANK, MSD, KPN. Dat m.n. de banen in de Middenklasse of middelbare beroepsgroepen wegvallen gebeurt o.i.v. de […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *