Er is hoop voor de ZP-er!

Er is hoop voor de ZP-er, de Zelfstandige Professional! Dat blijkt uit het vorige week door ABN AMRO gepubliceerde rapport: Update Human Capital in de 21e Eeuw.

M.n. de flexibiliteit van de ZP-er, de wijze waarop de ZP-er zijn-haar kennis up-to-date houdt & het Commitment aan het werk wat logischerwijs aan de ZP-er verbonden lijkt, blijken unieke KPI’s te zijn voor de organisaties die hen (kunnen) inhuren 

“Individuele kennis wordt steeds belangrijker voor de productiviteit van organisaties en deze kennisintensieve arbeid wordt door de vergrijzing schaarser. Dit betekent dat het individu machtiger wordt binnen het geheel van de organisatie.” het rapport citeert hier onderzoeker Arjen van den Born.

Het rapport breekt een lans voor de ZP-er, de zelfstandige professional. Het blijkt dat m.n. het hebben van een flexibele schil relatief veel organisaties door de huidige ‘CRISIS’ helpt; overigens, lang niet altijd  in het voordeel c.q. het belang van de ZP-er….. 

De onderzoekers vragen zich dan ook af: “‘Wat is een bedrijf?’ Misschien is het beter te vragen: ‘Wat is het verschil tussen een project en een bedrijf?’” Ja, wat is c.q. wat wordt het verschil?

Het rapport stelt dat we met de ZP-er, feitelijk met de free-agent, teruggaan naar de Middeleeuwen: “De Middeleeuwen waren eigenlijk de bloeiperiode van de ‘free agents’. Beroepsgroepen waren duidelijk gedefinieerd (looiers,kuipers, timmerlieden, metselaars, chirurgijns, enzovoort) en hadden ieder hun eigen opleidingsprogramma, carrièreperspectieven (leerling, gezel, meester), kwaliteitswaarborgen en ‘codes of conduct’. De markt was dominant in de organisatie van goederen en diensten en geen enkele specialist ontkwam aan de tucht van de markt. (….) Wat de ZP’er betreft, hebben we te maken met een 21ste eeuw-variant van de middeleeuwse meesters.”

Het rapport noemt de ZP-er een ‘Zelfbewuste Professional’: “We leven in een veranderende samenleving. Medewerkers worden zelfbewuster en vragen van de werkgever om aandacht te geven voor andere levensdomeinen (woon- en leefomgeving, arbeid, vrijetijdsbesteding, lichamelijke en geestelijke gezondheid, sociale contacten, inkomen, persoonlijke levensstijl en zingeving.
De ‘negen tot vijf- mentaliteit’ is voorbij, mensen willen werk en privé beter combineren. Zeker in tijden van schaarste zullen veel werkgevers aan deze balans tussen werk en privé tegemoet willen komen. En de ‘generatie Y’, is opgevoed met het hebben van een eigen mening en houdt een baan zolang ze het leuk vinden. Meer mensen willen onafhankelijkheid en flexibiliteit en kiezen daarom voor een bestaan als Z(Z)P’er.” Mee eens, toch zal het m.i. nog een generatie duren voordat dit free agent fenomeen echt een (grote) vlucht gaat nemen.

Het rapport biedt meer zoals de ‘4 Wereldbeelden’ of toekomstscenario’s. Opmerkelijk daarbij is wel dat er een sterke overeenkomst is met de 4 Scenario’s die McKinsey een jaar geleden ‘het licht deed zien’: 4 Scenario’s na 2008. Maar da’s voor deze keer, met de positieve boodschap voor de ZP-er, niet erg.

2 thoughts on “Er is hoop voor de ZP-er!”

Casper van der Kolk 14 jaar ago

Wat de ZP’er al lang weet, wordt hier bevestigd :-).
Interessante discussie in dit verhaal is “wat is een bedrijf?”. Hoe gaan de toekomstige organisaties er uit zien? Naar mijn menig gaan we meer richting ‘communities’ dan organisaties. Een flexibele vorm van netwerken die met elkaar verweven zijn. Hierin kan iedereen zijn talenten en passies optimaal tot zijn recht laten komen. Dit rapport geeft aan dat we de eerste stappen al genomen hebben…

Alfred Griffioen 14 jaar ago

Nu de ZP’er zijn positie heeft verworven, zijn we klaar voor de volgende stap: samenwerkingsverbanden tussen ZP’ers om grotere klussen te kunnen doen dan dat ze alleen aankunnen. Ik heb recentelijk onderzoek gedaan naar samenwerkingsvormen tussen ZP’ers en kleinere ondernemingen en hieruit blijkt dat de cooperatievorm in veel gevallen ideaal is. Lees het whitepaper hierover op http://www.allianceexperts.com/nl/kennisbank/zzpers.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *