Gelijke Beloning? Vergeet het maar!

‘Moeders verliezen recht op gelijke betaling.’ lazen we op 04/10 jl., ‘Mannen van 45+ kunnen maar het best ambtenaar blijven of worden want zij ontvangen een salaris van 10%+ vergeleken met hun leeftijdsgenoten in andere sectoren.’ lazen we gisteren, ‘Top 10 bestuurders in de Psychische Zorg verdienen meer dan is overeengekomen in de Gedragscode.’, lezen we vandaag. En dan is het vandaag óók nog eens ‘De Dag van de Gelijke Beloning’, Schone Schijn waarschijnlijk, maar in ieder geval een utopie.
‘Wat is Gelijke Beloning?

  • -> U moet het loon op een inzichtelijke manier berekenen.
  • -> De criteria voor de berekening van het loon moeten voor alle werknemers hetzelfde zijn.
  • -> Gebruikt u criteria waardoor er wél een salarisverschil is tussen mannen en vrouwen, autochtonen en allochtonen, voltijders en deeltijders, mensen met en zonder handicap of chronische ziekte en werknemers met een vast en een tijdelijk contract? Dan moet u hier een goede reden voor hebben (objectieve rechtvaardiging).
  • -> Het gelijkheidsbeginsel geldt voor alle onderdelen van het loon. Dus voor het gewone salaris, maar ook voor de gratificaties en toeslagen en ook voor secundaire arbeidsvoorwaarden zoals kinderopvangvergoedingen of een auto van de zaak.’

Deze voorwaarden voor Gelijke Beloning lezen we op de site van het Ministerie van SZW, op het werkgeversgedeelte van deze pagina’s. (NB: er is ook een werknemersgedeelte.)

Op papier, of digitaal, klinkt het goed maar Gelijke Beloning is sowieso al in tegenspraak met de subjectieve waarneming waartoe een mens, en dus ook een beoordelend manager, veroordeeld is. ‘Objectiviteit’ is het toverwoord maar hoe je jezelf ook wendt e/o keert, het lukt je niet. U blijft (zeker als man) altijd een voorkeur houden voor die leuke, vrolijke, en toch ook niet onknappe juffrouw Chantalle en daarnaast blijft u een hekel houden aan Pieterse, de man die ooit tijdens uw inwerkperiode die strenge afdelingschef voor u was en die nu, door een speling van het lot, in zijn laatste (werk)dagen een chagarijnig onderdeel vormt van uw team. (‘En hij ruikt ook nog eens uit zijn mond!’) Blijft u dan maar eens in de komende beoordelingsperiode objectief én zorgt u er dan ook maar eens voor dat beiden, vrolijke & hupse Chantalle en norse en onwelriekende Pieterse, Gelijk Beloond worden. Vergeet het maar!

Sorry, ik kan het niet anders maken en dat ondanks het feit dat onze Overheid vandaag zo’n mooi campagne start, zelfs een speciale site in de lucht bracht: ’24 oktober 2006: Dag van de Gelijke Beloning’ met als subtitel ‘Gelijke Beloning, dat werkt!’. Ongetwijfeld werkt dat ook, maar wat is er mis met het maken van onderscheid? Waar zijn de goed bedoelde initiatieven gebleven om te komen tot Prestatie Beloning!? Worden beloond op uw unieke prestaties, net zoals de nieuwe Topman van VNU.

Neen de praktijk is zo dat Claes, uw uitstekende vertegenwoordiger, nu is ingeschaald in functiegroep 7. Hij vraagt u de komende week om een inschaling in functiegroep 8, i.v.m. zijn goede prestaties dit jaar! Maar helaas, dat is niet mogelijk, Claes’ collegae verblijven namelijk allemaal óók in 7. Wat er gebeurt? Het zal u niet verbazen: Claes vertrekt naar uw grootste concurrent. U, ‘leringhe trekkende’ uit dit verhaal plaatst direct een wervingsadvertentie. Vervolgens en tot zijn verbazing leest Claes in de zaterdag editie van zijn krant dat u deze nieuwe kandidaat functiegroep 8 aanbiedt!

Tot slot, dat Gelijke Beloning een utopie is, daarvoor bestaat er zelfs al jaren een Motivatie theorie en wel Adams ‘Equity Theory’, de theorie dat ‘een medewerker zijn/haar prestatie – beloningsratio vergelijkt met relevante anderen en dan alle ongelijkheden corrigeert’. NB: ‘corrigeert’ d.m.v. zijn/haar motivatie.

M.a.w.: als u eens wat meer verdient dan uw collegae dan wordt u daardoor positief gemotiveerd, toch?  Het zou dan jammer zijn als u nu, door eventuele wettelijke maatregelen, deze motivatie-kans wordt ontnomen.

2 thoughts on “Gelijke Beloning? Vergeet het maar!”

ABN AMRO: 1 miljoen, zou jij dat doen? 13 jaar ago

[…] het daarbij voor de Top nog eens lastig maakt, of juist uitdagend, dat is dat er nimmer sprake is van gelijke beloning. Maar zoals gezegd dat maakt de race voor betrokkenen wellicht nog interessanter, spannender. […]

De dag dat Italië Pink Quota invoert en de VS Gelijke Beloning m/v afschiet….. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Gelijke Beloning? Vergeet het maar! […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *