(hilarische) Argumenten waarom een vrouw toch geen Manager wordt….

In haar functie als directeur van McKinsey’s kantoor in New York, kwam Joanna Barsh de afgelopen tijd de volgende argumenten tegen waarom een CEO geen vrouw benoemde in een binnen zijn (nb; ‘haar’ kan overigens ook…) organisatie vacante managementpositie. Sorry, maar sommige ‘excuses’ zijn werkelijk hilarisch…..

“Ze is te agressief.” (of “te passief”.)

“Ik wil niet degene zijn die aan Bob vertelt dat hij de baan niet heeft gekregen.”

“Ik zou niet weten wat ik straks tegen haar kan zeggen, laat staan dat ik een mentor voor haar kan zijn.”

“Als ik een vrouw benoem in die functie en zij faalt in die positie, dan zet ik daarmee alle vrouwelijke medewerkers op een achterstand.”

“Een vrouw past niet in die positie.”

Momenteel is 53% van de nieuwe medewerkers die de arbeidsmarkt in de VS betreden een vrouw, een meerderheid dus. Toch vindt slechts 37% van hen vervolgens haar weg naar een middenkader positie. Dit % zal in ons land c.q. in de EU misschien niet eens zo heel veel anders zijn toch?

Barsh stelt: “Commitment alleen aan diversiteit in je organisatie is niet meer voldoende voor een CEO, nu meer dan ooit wordt het tijd voor actie.”

Voor de volledigheid nog even de volledige tekst van de argumenten:

  • “She’s too aggressive” (or “too passive”). Whether a woman is perceived as aggressive or passive, that’s different from the judgment a man would face, and she often doesn’t receive the coaching a man would to help her assimilate into the company’s culture.
  • “I don’t want to tell Bob he didn’t get that job.” There’s a limited pool of senior positions, and leaders are not comfortable telling protégés they have groomed for years that someone else is getting the spot.
  • “I don’t know how to talk to or mentor her.” Men tend to sponsor other men, find it harder to build relationships with people when they share fewer common interests, and sometimes are nervous about forging a close relationship that could seem inappropriate.
  • “If I put a woman in that role and she fails, it’ll set back all women.” Mind-sets like this one inadvertently treat men as individuals and women as representative of their whole gender.
  • “A woman isn’t right for that role.” Long-held stereotypes about the relative strengths of men and women survive, at least in vestigial form.”

Sommige aannames van deze CEO’s zijn zo hardnekkig dat het ook (bijna) onmogelijk is om daar van af te stappen. Het is voor hen niet eens bewuste onwil c.q. opzet. Barsh: “Leaders who are serious about getting more women into senior management need a hard-edged approach to overcome the invisible barriers holding them back.” Mij lijkt het er op dat dit meer is dan ‘wat werk aan de winkel’.

Een ‘Diversiteitbeleid’ is niet zo maar ‘iets’. Het is al lang geen window dressing meer. Bewezen is inmiddels dat een divers samengesteld team aan de basis staat van (broodnodige) innovatie. (nb; waarbij ‘diversiteit’ dan verder gaat dan uitsluitend M/V, het is ook jong/oud, allochtoon/autochtoon etc. juist die verschillende achtergronden, belevingen, weltanschauungen etc. zorgen voor nieuwe ideeën, voor innovatie!).

Joanna Barsch schrijft, samen met collega Lareina Yee, een leesbaar artikel Changing Companies’ minds about Women maar misschien is het gedachtengoed binnen organisaties over diversiteit pas écht veranderd met de komst van een nieuw (nb; divers?) Management c.q. Directie Team. Maar ja, poneer dat maar eens als één van de invloedrijkste boardroom advisors….

*VID: no words…..

2 thoughts on “(hilarische) Argumenten waarom een vrouw toch geen Manager wordt….”

Jessica Smits 11 jaar ago

Hoi Willem

Misschien moet het niet zijn “changing companies’ minds about women”, aangezien dat blijkbaar zo’n drempel is, maar “changing companies’ minds about men” worden. Het onaangeroerde misschien eens onder de loep zetten, aangezien we ons nu blind staren op ‘mijn groep’ als ik mezelf even als vertegenwoordiging mag wegzetten, om even lekker mee te doen in het ‘bekende’.

Voorzetje wat wellicht te gebruiken is als opstart:
– “He’s too bias”, treating only is own gender as a possibility for certain jobs
– “He thinks he’s too charming” te really be able to help another
– “Keeping a man in that position, isn’t good for him” we have to help him protect himself
– ……

Gechargeerd natuurlijk, maar maakt het hele idee zoals geschetst hoe er tegen vrouwen wordt gekeken wellicht wat voelbaarder, want zeg nou zelf…………………….mannen die het lezen zullen vast denken dat het geschreven is door een vrouw.

WereldBank: Wat betreft Diversiteit en Discriminatie staat Nederland op 1 lijn met de Filippijnen. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] niet alleen door de burelen van armere landen rondzweeft maar ook in de Westerse directiekamers, bleek recent nog eens. V.w.b. de wetten: je kan streven naar positieve discriminatie maar is het niet beter te kiezen […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *