Intussen bij het Kadaster.

Het KADASTER is (ook) een belangrijk orgaan, een orgaan dat het Regerings Beleid mag uitvoeren. Een essentiële taak daarbij is de uitvoering van de Ruilverkaveling. ‘Iets’ wat al geruime tijd loopt en wat ook nog eens geruime tijd kan gaan duren. Tot ongenoegen van agrarisch Nederland.

‘Kan’ want in pricipe zou 2010 toch dé richtlijn dienen te zijn. Speciaal daarvoor heeft Minister Gerda Verburg € 11.000.000 beschikbaar gesteld; ook met het oog op haar achterban. Daar kun je ‘iets’ mee met zo’n bedrag, zou je zeggen. Op dit moment ligt dat bedrag nog steeds op de directietafel.

Er is namelijk 1 probleem: het tijdelijk personeelstekort! & Hoe is dat nu mogelijk? 😮

Het Kadaster is wat je noemt een preferred employer, zo 1-tje waar je als pas afgestudeerde graag wil gaan werken. Hoofdmotivatie: het Kadaster staat goed op je CV!  Menig ingenieursbureau zit te smachten om zo’n jong afgestudeerde (m/v) die zo pas ook nog eens enkele maanden (…..) werkzaam is geweest bij het Kadaster!

Eigenlijk hebben we daar het probleem in a nutshell: werven van nieuwe medewerkers is voor het Kadaster niet direct hét probleem, althans niet veel anders dan bij de gemiddelde Nl. organisatie (sterker nog: het Kadaster werft in de krappe markt beter). Voor dat werven heeft het Kadaster een speciale website, verkorte werktijden zijn mogelijk, ook de obligate lease auto zit nu in het pakket en het inwerk- c.q. opleidingsprogramma ziet er goed uit. (nb; vinden ook de ingenieursbureaus.)

Maar dan: hoe houdt het Kadaster deze jongeren vervolgens vast? Wat blijkt: veel van de nieuw aangestelden zijn binnen 2 jaar weer vertrokken, menigeen houdt het zelfs binnen enkele maanden al voor gezien om elders te beginnen aan al weer een nieuwe uitdaging. E.e.a. geheel conform de belevingswereld van Werknemer 2.0. Toch is dat niet waar het Kadaster nu op zit te wachten……

Het is interessant om eerst eens een blik te werpen op het Jaarverslag 2007 van het Kadaster, en dan m.n. de paragraaf Personeel. Wat zien we?

  • => eind 2007 zijn er 2.054 vaste en 127 tijdelijk medewerkers
  • => het aantal structurele arbeidsplaatsen is 1.951
  • => de gemiddelde leeftijd van de werknemer is 49,8 jaar (nb; in Nl is de gemiddelde werknemer 37,6 jaar)
  • => er wordt aandacht besteed aan Talent ontwikkeling
  • => van de riante VUT regeling is inmiddels afscheid genomen
  • => werknemerstevredenheid is (toch) goed
  • => &: conform het Strategisch Plan (nb; en dan m.n. de te verwachten afname in Ruilverkaveling werkzaamheden) zal in 2010 het aantal structurele arbeidsplaatsen nog 1.600 bedragen.

De getallen onderstrepen het probleem nog eens: je hebt voor de continuïteit nieuwe mensen nodig én je dient tegelijkertijd anderen af te laten vloeien. Met allerlei verworven rechten is dan last in, first out voor een jongere niet de meest interessante optie, toch?

Er is nog iets anders: duidelijk is inmiddels dat Werknemer 2.0 ‘meer dan ooit’ geinteresseerd is in flexibele mogelijkheden om zijn/haar werktijd in te vullen. De werk-site van het Kadaster speelt daarop in ‘Werken én Leven’ luidt de slogan. Prima! Toch blijkt dat in de praktijk tegen te vallen: 9 – 5 is meer praktijk dan uitzondering. & Daar verliezen ze het dus, het Kadaster.

De cultuur van de organisatie is hier nog te veel gericht op Werknemer 1.0, een gewaardeerde en essentiële medewerker uiteraard. Maar nieuwe tijden vragen om aandacht voor nieuwe potentials, dat impliceert hier een cultuurverandering, dus.

Er is iets dat het Kadaster daarbij kan helpen, 1x raden wat dat is…….

(Nb; of in plaats daar van toch maar 9 – 5, die zijn er namelijk ook nog genoeg, werknemers die dat willen; gelukkig maar 😉 )

{NB; Ook Kadaster managers & medewerkers kunnen met hun LINKEDIN account lid worden van de ManagementPro Group!!}

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *