Leidinggeven aan je Opa c.q. Oma, een verstoring van de natuurlijke orde?

Als jonge manager, ‘jong’ als < 45jr. (nb; in 2011 is 45 zo ongeveer de gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer), leidinggeven aan oudere werknemers, ‘oud’ als > 45jr., is dat een verstoring van de natuurlijke orde zoals Charles Darwin c.s. die voor ogen stond?

Zoals je ziet aan de ontwikkeling van de gemiddelde leeftijd van de Nederlandse/Europese werknemer wordt het leidinggeven aan ‘oudere’ werknemers een vast gegeven voor ‘jongere’ managers. Ook omdat de AOW-gerechtigde leeftijd verder zal toenemen, blijven ouderen langer in dienst (nb; zeker als je pensioentje ook nog eens in waarde afneemt….).

Je gaf al leiding aan medewerkers in de leeftijdsklasse van je ouders. Het is nog maar even & jij geeft leiding aan iemand die je opa c.q. oma had kunnen zijn….

Maar voordat het zover is, mag er nog wel ‘iets’ gebeuren op de werkvloer. Zo laat onderzoek van de Universiteit van Kent zien dat 29% van de werknemers zich gediscrimineerd voelt op basis van hun (hogere) leeftijd. Dit % is hoger dan discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, sexuele voorkeur…..

Je kan niet meer leidinggeven op een manier van ‘ik ben ouder, dus ik weet hier meer meer dan jij!’, de kans is groot dat nu op de werkvloer juist het omgekeerde het geval is….. Op autoriteit aansturen werkt dus niet meer. Oudere werknemers weten zo langzamerhand wel wat er speelt, zowel binnen als buiten de organisatie, dus zij stellen het op prijs als ze worden geconsulteerd.

De oudere, meer ervaren werknemer beschikt over kennis, kunde & ervaring. Met de levensstijl van veel jongeren tegenwoordig, is de kans dat de oudere zichzelf ook nog eens minder vaak ziek meldt gestegen. Dit zijn feiten die zo langzamerhand bekend zijn, toch?

Oudere werknemers willen niet worden genegeerd. De kans is groot dat je hen dan feitelijk niet meer managet. Maar het betekent niet dat je geen verantwoordelijkheid meer delegeert aan hen, het betekent ook niet dat er geen resultaat meer van hen wordt verwacht, het betekent niet dat zij niet meer worden beoordeeld op basis van hun resultaten.

Omgekeerd betekent het niet dat jij als hun jonge manager niet meer voor hun bijdragen verantwoordelijk bent. Je stelt samen nog steeds doelen vast, je geeft hen nog steeds feedback, je werkt samen nog steeds aan hun ontwikkeling. Kortom: jij hebt nog steeds de leiding!

Promotie is dan voor de oudere misschien(!) geen issue meer, dat geldt ook voor de angst om ontslagen te worden. Met de kinderen (al) het huis uit, is de liquiditeitsspanning (ook)afgenomen.

Zinvol werk & sociale relaties, dat zijn over het algemeen de verwachtingen van de oudere werknemer. & Met Het ‘Nieuwe’ Werken, hoef je hen ook al niet lastig te vallen. 😉

Een interessant onderwerp, dat leidinggeven aan voor jou oudere werknemers. WHARTON prof. Robert Capelli schreef er een boek over ‘Managing the Older Worker: How to Prepare for the New Organizational Order’; een aanrader.

Bookmark and Share

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *