Lezers van Management Team zijn héél lief.

De lezers van het blad van het Management Team zijn heel lief, vooral voor & over zichzelf, en ook nog eens zéér tevreden over hun managementcapaciteiten! Zo blijkt uit de resultaten van een een MT onderzoek onder hun lezers, managers dus. Zij, deze managers, geven zichzelf een 7,4 als hen wordt gevraagd of zij ‘een Goede Baas zijn?’. Sterker nog: deze managers besteden 10′ – 30′ per dag aan persoonlijke gesprekken met hun medewerkers! Compliment. Maar: hoort uw baas daar ook bij?
Hét blad van managend Nederland namelijk ‘Management Team’ meldt vandaag enkele cijfers uit een onderzoek dat men deed met de titel ‘Vindt u zichzelf een goede baas?’. Nou, de resultaten liegen er niet om. Je krijgt er een warm gevoel bij en ook nog eens zoveel vertrouwen dat er nu weinig meer mis kan gaan met het economisch perspektief van Nederland!

Een enkel citaat.

“Aardig zijn zit ’m in alledaagse situaties. We legden het MT-lezerspanel er een paar voor, om eens te kijken in welke categorie baas zij vallen. Bijvoorbeeld: een medewerker is zojuist van haar vierde kind bevallen. Wat doet u? De grootste groep (54 procent) kiest de betrokken aanpak: ze gaan langs met een knuffel voor de baby. Vrouwen geven dit antwoord significant vaker (69 procent) dan mannen (53 procent). Veel mannen (34 procent) houden het bij een felicitatie per telefoon, een optie die de voorkeur geniet van 21 procent van de vrouwen.”

Nog één: 

“Op de vraag ‘van welke medewerkers weet u of ze getrouwd zijn en hoeveel kinderen ze hebben’ antwoordt 83 procent dat ze dat van alle medewerkers weten. Het zal niemand verbazen dat de ondervraagde vrouwen met 92 procent oververtegenwoordigd zijn in deze keuze. Mannen leggen een duidelijke voorkeur aan de dag voor het antwoord ‘van degenen die belangrijk zijn’ (17 procent versus 8 procent van de vrouwen). Toch nog 1 procent van de respondenten weet alleen of zijn secretaresse getrouwd is of niet.” Dat laatste, dat is al iets minder. 

Nog maar één:

“Iets meer dan 60 procent van de managers wil graag weten wat zijn medewerkers bezighoudt. Ze stellen zich daarom open op, en laten zelf blijken wat hen bezighoudt. Ruim 32 procent wacht tot medewerkers iets persoonlijks vertellen alvorens ze zelf iets over hun persoonlijke leven vertellen. Toch nog 8 procent geeft zich zo min mogelijk bloot en onderschrijft de stelling ‘mijn privéleven gaat medewerkers niets aan’.” Wordt toch weer wat minder want in de psychologie en de coaching is het inmiddels voldoende bekend dat het ontvangen, zeker op dit vlak, voorafgegaan wordt door zenden.

Misschien had MT, in het verlengde van het laatste, nog 1 vraag kunnen stellen: ‘Hoe goed bent u in de overdracht van uw kennis aan uw medewerkers, aan uw opvolger?’ Deze vraag blijkt namelijk, uit onderzoek van Harvard (zie januari uitgave) dé laatste en Ultieme Leiderschapstest te zijn. 

& als het u, beste MT lezer, al moeite kost om ‘iets’ te melden over dat wat u persoonlijke drijft, waarom zou u dan wel uw kennis en kunde los willen laten?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *