Onderzoek: Millennials voelen zich met 28,9% het Minst Betrokken bij hun Organisatie…..

De belangrijkste reden voor dit gebrek aan betrokkenheid is voor de Millennials het gegeven dat zij in hun huidige baan niet dat kunnen doen waar zij goed in zijn; aldus zojuist gepubliceerde onderzoek van GALLUP.com.

Er wordt dus, in de ogen van de Millennials, door werkgevers nauwelijks gebruik gemaakt van de talenten waarover deze jongeren beschikken; een gemiste kans. Da’s niet verwonderlijk als blijkt dat op z’n minst 1/3e van de jongeren een baan heeft onder het niveau van of niet voldoende aansluitend op het niveau van de gevolgde opleiding.

Veel werkgevers lijken weinig problemen te hebben met de disbalans van benodigde en beschikbare kwaliteiten: in de huidige arbeidsmarkt een HBO-er voor het geld van een MBO-er, wie wil dat niet? Nu ik wil dat niet, om maar iemand te noemen…..

“Wat kunnen jonge talenten toevoegen aan onze organisatie?” Da’s een vraag die zich veel werkgevers mogen stellen voordat zij een werving- en selectietraject ingaan. Het antwoord op deze vraag kan dan zijn:

“Jongeren werpen een licht op de huidige trends, wat er leeft binnen hun doelgroep, de potentiële klanten van je organisatie. Dat inzicht helpt hun werkgevers om bij te blijven met de nieuwste technologie of werkmethoden binnen de sector. Investeren in Jongeren geeft je vervolgens niet alleen hun inzet maar ook hun betrokkenheid en loyaliteit. Door te investeren in jonge mensen verminder je de risico’s die gepaard gaan met ongeplande pensioneringen van oudere medewerkershet opvangen van (tijdelijk) personeelstekort en het verminderen van de kans dat je organisatie beschikt over een gebrek aan vaardigheden om de markt, de klanten optimaal te kunnen bedienen. Investeren in jong talent legt dan ook de basis voor continuïteit!” Bron: #IiYP: Investors in Young People.

Jongeren zijn van levensbelang voor je organisatie, crisis of niet. Ga je als werkgever voor lijfsbehoud of ga je voor continuïteit? Overigens, die vraag mogen zich Millennials ook stellen. Duidelijk is dat ook zij een toekomst voor zichzelf willen opbouwen maar de vraag is dan of dat je gaat lukken in een baan waar niet alleen je talenten nauwelijks tot hun recht komen maar waar die talenten zich ook nog eens niet meer kunnen ontwikkelen! Wordt dat het vroegtijdig einde van iets dat ooit een glanzende carrière leek te worden? Ik hoop het niet.

 “Millennials are the least engaged group, at 28.9%. Although the economy is improving, workers in this generation may not be getting the jobs they had hoped for coming out of college. Gallup’s employee engagement data reveal that millennials are particularly less likely than other generations to say they “have the opportunity to do what they do best” at work. This finding suggests that millennials may not be working in jobs that allow them to use their talents and strengths, thus creating disengagement.” aldus GALLUP. Het onderzoek betreft de arbeidsmarkt in de VS maar eerdere vergelijkingen lieten zien dat er in de beleving van betrokkenheid weinig verschillen zijn tussen Millennials in de VS en die in de EU c.q. NL.

Nauwelijks betrokkenheid leidt tot een vroegtijdig vertrek van medewerkers, zelfs los van de ketenregeling. ‘Je mist het pas als je het niet meer hebt.’, zeggen we dan. Het is op z’n minst handig als je Strategisch HRM ‘los laat op je P-beleid’, dan krijg je mogelijk inzicht in de kwaliteiten die je organisatie op termijn nodig heeft. Wie weet buig je jezelf dan ook over de thema’s betrokkenheid en behoud van talenten.

Giving people the opportunities to succeed is at the heart of our ethos and we recognise the value Young People can bring. One of the biggest challenges businesses face is finding the right people to help them grow.  We’ve learned from the best that recruiting and developing Young People is a great way to build a dynamic and productive workforce.” lezen we op de site van Investors in People International. #IiYP is de jongste loot aan de IiP-stam.

Op die site vind je ook een Quick Scan. De resultaten van die QS geven je met een verhelderend rapport direct en, wellicht ook niet onbelangrijk, gratis inzicht in de thema’s:

  • Attracting and Recruiting Young People;
  • Supporting, Guiding and Developing Young People;
  • Retaining Young People.

Wie weet levert het resultaat je inspiratie op om Millennials, en niet alleen zij (….), meer betrokken te krijgen bij en te behouden voor je organisatie. Je kan al dat Talent nog Hard nodig hebben…..

Willem E.A.J. Scheepers is auteur, universitair docent en Investors in People Registered Specialist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *