Waarom Oranje vanavond niet won maar verloor; over Team Discipline met Tools & Trics.

Vanavond is was er weer zo één ‘de wedstrijd-der-wedstrijden’: Nederland Duitsland! Hoeveel hebben we die al niet gehad, de laatste decennia, en hoeveel gaan we die nog niet krijgen? Het is was i.i.g. iets om naar uit te zien (hoewel ik betwijfel dat dit voor alle lezers geldt….). Iets om naar uit te zien ook omdat er over/van het teamspel altijd ‘iets’ valt te (ana)l(ys)eren. 😉

Vooruitdenken, -plannen, scenario’s bedenken, helpt, dus & om maar met het meest onde(a)nkbare scenario te beginnen: wanneer gaat ging het vanavond mis? 1. als er vooraf geen winnende Strategie is bepaald; 2. als het team zich na het 1e fluitsignaal niet snel genoeg aanpast aan de omstandigheden op het speelveld; 3. als er tussen de spelers onderlinge synergie wordt verwacht die toch niet (snel genoeg) tot bloei komt; 4. denkwijzen c.q. speelwijzen die onderling, tussen spelers maar ook met de staf, sterk verschillen maar verschillen die pas tijdens het spel duidelijk worden, een zgn. AHA-Erlebniss (hoe toepasselijk in deze setting); 5. teveel leiders in het veld die ook nog eens niet bereid zijn om samen in de zandbak te spelen. (bron: “I Think of My Failures as a Gift”)

Maar het gaat niet mis……(dat was vanmiddag, dit is vanavond:) 🙁

Over teams, over het succes van teams, over het onderlinge samenspel, over het feit dat het ene kwalitatief wat mindere team (toch) beter presteert dan een stelletje individuele Topspelers, daarover zijn boeken volgeschreven & websites, zie o.m. in onze ‘eigen’ Kennisbank het onderwerp ‘Team Ontwikkeling’.

Het meest interessant zijn daarbij de vele technische analyses. In de VS worden alle sporten tot op het bot geanalyseerd, en niet alleen omdat er veel geld in omgaat. Ook de highschools teams gaan door de analytische molen om al vroegtijdig talent te kunnen ontdekken. De NBA is hierin nog wel het verst gevorderd. Wil je weten hoe? volg dan de ontwikkelingen tijdens The Finals die nu (ook) worden gespeeld.

Er zijn in ons land meer dan genoeg (technische) analytici ook daarom beperk ik me tot de meer ‘managerial side’ van teammanagement. Aan ‘gebrek aan talent’ binnen Oranje ligt het niet, discipline kan echter een punt van aandacht zijn. Alle talentvolle individuele neuzen één kant op & dat ’90 lang; da’s voor menig manager/coach een forse uitdaging.

In 2005 schreven Jon R. Katzenbach en Douglas K. Smith ‘The Discipline of Teams’ met daarin ‘5 Characteristics’:

1. “A meaningful common purpose that the team has helped shape (dat is er wel, dacht ik, het is zelfs sterker er is hier duidelijk ‘a sense of urgency’!). Most teams are responding to an initial mandate from outside the team. But to be successful, the team must “own” this purpose, develop its own spin on it. 

2. Specific performance goals that flow from the common purpose (wat dachten we van ‘de wedstrijd winnen’?). Compelling goals inspire and challenge a team, give it a sense of urgency. They also have a leveling effect, requiring members to focus on the collective effort necessary rather than any differences in title or status.

3. A mix of complementary skills (daarover verschillen de meningen, maar blijkbaar niet bij Van Marwijk). These include technical or functional expertise, problem-solving and decision-making skills, and interpersonal skills. Successful teams rarely have all the needed skills at the outset—they develop them as they learn what the challenge requires.

4. A strong commitment to how the work gets done (per wedstrijd lijkt het met dat ‘Commitment’ bij de spelers sterk te verschillen; vanavond maakt dat toch echt hét verschil). Teams must agree on who will do what jobs, how schedules will be established and honored, and how decisions will be made and modified. On a genuine team, each member does equivalent amounts of real work; all members, the leader included, contribute in concrete ways to the team’s collective work-products.

5. Mutual accountability (daarvoor zorgen de media, en de bevolking, na afloop wel ook daarom kan het goed zijn dat de betrokkenen dit vooraf inzien). Trust and commitment cannot be coerced. The process of agreeing upon appropriate goals serves as the crucible in which members forge their accountability to each other—not just to the leader.

Once the essential discipline has been established, a team is free to concentrate on the critical challenges it faces.” Nl. het winnen van EURO 2012!

Het wordt werd opnieuw een mooie of op zijn minst een interessante, wedstrijd-der-wedstrijden: Nederland Duitsland!

(Mmm. ben toch benieuwd of ik morgenochtend de titel van deze entry nog dien aan te passen; ja dus, vanavond al: de oorspronkelijke titel van deze entry was ‘Waarom Oranje vanavond Wint’……. :-o)

3 thoughts on “Waarom Oranje vanavond niet won maar verloor; over Team Discipline met Tools & Trics.”

Winfried 11 jaar ago

Heerlijk, nog meer van dat zelfde analytische gebral (excusé le mot…) over voetbal. Ik doe ook effe mee.

Het is allemaal veel simpeler. Die koppen van die jongens zitten zo vol met mentale modellen, mentale strategien en tactieken, dat ze niet meer aan voetbalSPEL toekomen. Al dat gebribbel en rondkijken toont aan dat ze continue zoeken of er ergens iets gebeurt dat ze kunnen associeren met één van die modellen of strategien. Ze kunnen immers alleen maar ‘zien’ wat ze hebben geleerd en afgesproken. Daardoor komen ze zelden IN het spel. Spelen is mentaal loslaten en gewoon lekker doen.

Hoe kunnen we er voor zorgen dat AMSTERDAM 2028 wél een TOP 10 succes wordt? 10 Tips. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] zich in de laatste Olympische week voort, dan bevestigt het de trend die eerder deze zomer door voetbal en wielersport werd […]

Tim Krul of de opkomst van de Super-Flexer! – ManagementPro 9 jaar ago

[…] Waarom Oranje vanavond niet won maar verloor; over Team Discipline met Tools & Trics. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *