Op Internationale Dag van het Meisje is Empowerment op de Werkvloer nog Ver te zoeken.

11 oktober 2017 is the International Day of the Girl Child. Doelstelling van deze dag, die de United Nations in 2012 introduceerde,: “#IDG2017, EmPOWER girls: emergency response and resilience planning.”

Definitie van Empowerment: “Het versterken van mensen en groepen zodat ze kunnen deelnemen aan de samenleving. Via empowerment krijgen individuen, organisaties en gemeenschappen greep op hun eigen situatie en hun omgeving. Ze verwerven controle en hun kritische bewustzijn scherpt aan.”

“Greep op de eigen situatie.”

Deze week verschijnt het rapport Women in the Workplace 2017. Het is een rapport gebaseerd op de uitkomsten uit een enquête waaraan 222 organisaties, met in totaal ruim 12 miljoen mensen in dienst, deelnamen gevolgd door een enquête waaraan 70.000 individuen deelnamen. Eén van de conclusies uit dit onderzoek: vrouwen hebben nog maar weinig greep op de eigen situatie als we kijken naar de werkvloer; hoezo empowerment?

Overigens, de situatie op de werkvloer v.w.b. het empowerment van andere minderheden is er niet veel beter op. Sterker nog: vrouwen afkomstig uit etnische minderheden komen het minst positief uit het onderzoek naar voren.

Het onderzoek dat aan de basis ligt van Women in the Workplace 2017 is uitgevoerd door McKinsey in opdracht van LEAN IN. LEAN IN, Our mission is to Empower Women to Achieve their Ambitions, is ontstaan n.a.v. het gelijknamige boek LEAN IN. Een boek dat Facebook’s COO Sheryl Sandberg publiceerde in 2013. Om de Missie te realiseren hanteert LEAN IN mediacampagnes, ondersteunt het onderzoek en onderwijs gerelateerd aan de empowerment van vrouwen en kent het een typisch Noord Amerikaans fenomeen: circles.

Hoewel de focus van dit onderzoek dat McKinsey deed m.n. ligt binnen ‘corporate America’, vertrouw ik er op dat de uitkomsten ook voor ‘corporate Nederland’ (ruim) voldoende interessant zijn. Lees event. ook “Is er een Oplossing om van je Diversiteit en Inclusiviteit Beleid een Succes te maken?”.

McK & LI: “Women remain underrepresented at every level in corporate America, despite earning more college degrees than men for thirty years and counting. There is a pressing need to do more, and most organizations realize this: company commitment to gender diversity is at an all-time high for the third year in a row.

Despite this commitment, progress continues to be too slow and may even be stalling. One of the most powerful reasons for this is a simple one: we have blind spots when it comes to diversity, and we can’t solve problems that we don’t see or understand clearly.”

Ook in ons land ontbreekt het bij werkgevers niet aan goede bedoelingen (NB: ‘Commitment’ wil ik het niet noemen omdat je je Beleid dan ‘met hart & ziel’ uitvoert), zie de ‘oplossing’ entry, maar (b)lijkt empowerment van vrouwen ook hier het bekende ‘ondergeschoven kindje’. V.w.b. de oorzaak van dat gebrek aan empowerment komen de onderzoekers tot een harde conclusie: “We’re comfortable with the status quo.” Wij, mannen & vrouwen, meerder- & minderheden, zijn tevreden met de situatie zoals die nu is op de werkvloer dus “Why bother?”.

Many employees think women are well represented in leadership when they see only a few. Because they’ve gotten comfortable with the status quo, they don’t feel any urgency for change. Further, many men don’t fully grasp the state of women in the workplace, and some worry that gender diversity efforts disadvantage them. As a result, men are less committed to the issue, and we can’t get to equality without them.” NB: ‘many employees’ is dus zowel mannen als vrouwen.

Tekenend voor deze conclusie is de volgende bevinding: “Als het gaat om hoe vrouwen en mannen de status van vrouwen en genderdiversiteit inspanningen door hun gezamenlijke werkgever zien, zijn er opvallende verschillen. Mannen vinden over het algemeen dat de werkplek op dit aspect voldoet. Vrouwen daarentegen zien een werkplek die minder eerlijk is en minder ondersteuning biedt. Mannen denken dat hun organisaties behoorlijk goed werk doen om diversiteit op de werkvloer te ondersteunen; vrouwen zien meer ruimte voor verbetering.” 

Werk aan de winkel dus, tenminste als je als werkgever én werknemer diversiteit, gelijkheid, inclusiviteit van belang vindt voor en in je organisatie. De adviezen in Women in the Workplace 2017, om empowerment tot een issue te maken, zijn:

  • Make a compelling case for gender diversity: when managers and employees think gender diversity leads to business results, they are more likely to be personally committed;
  • Invest in more employee training:  bias training raises awareness of the stereotypes that disadvantage women, people of color, and other minorities and gives employees steps they can take to counteract these biases;
  • Give managers the means to drive change: organizations need to give managers visibility into the scope of the problem and the tools they need to be part of the solution;
  • Ensure that hiring, promotions, and reviews are fair: companies need to review their hiring and review processes to make sure there aren’t gaps or inconsistencies;
  • Give employees the flexibility to fit work into their lives: companies need to look for more ways to help employees balance work and family;
  • Focus on accountability and results: companies need to place more emphasis on tracking, targets, and transparency— the building blocks of accountability.

Ik wil er nog één aan toevoegen: communiceer met elkaar. Leer elkaar kennen, heb begrip voor elkaar, ga (echt) samenwerken. Empowerment zou ‘zo maar’ kunnen opbloeien, en dat niet alleen op de Internationale Dag van het Meisje.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *