Ouwe Koek: ‘P-tekort’.

Met veel tam-tam introduceerde MANPOWER gisteren haar Witboek ‘Het Kritieke Tekort’. (uiteraard) Vanuit haar expertise besteedt MANPOWER in dit Witboek aandacht aan de schreeuwende tekorten op de arbeidsmarkt. De introductie ging gepaard met een overdaad aan media aandacht & dat was niet terecht want feitelijk vertelt MANPOWER ‘ouwe koek’!

Zelfs het feit dat voor relatief veel organisaties dit tekort op de arbeidsmarkt als een ‘bliksem uit de heldere hemel’ lijkt te komen, doet hier niets aan af. Volg de laatste 20 jaren de ontwikkeling van de bevolkingspyramide, de ontwikkeling én het perspectief van onze economie. & Met die ‘historische’ informatie sta je als organisatie nu niet voor verrassingen, nam je al je Strategisch HRM maatregelen en voegt dit Witboek weinig nieuws toe. Kijk dan liever nog een keer naar ‘Let’s Stick Together!’

& Toch, toch kan het zijn dat ik het Witboek ‘als geheel’ nu tekort doe, daarom toch wat interessante info uit het boek ‘voor het geval u het nu nog niet weet.’

Het Kritieke Tekort, is de titel van het Witboek en dat het personeelstekort kritiek wordt, da’s zeker. Al was het maar om ons welvaartsniveau vast te houden & aan onze zorginspanningen te kunnen voldoen. Ergo: laat staan aan ‘economische groei’ kunnen denken ……

Cijfers uit het Witboek die dit onderstrepen:

 • economische groei in 2007 3,5%

 • werkloosheid eerste kwartaal 2008 4,4 %

 • verwachte banengroei 2008 120.000 (+ 1,5%)

 • verwachte banengroei na 2008 2 70.000 per jaar

 • aantal vacatures in 2008 2 1,1 miljoen (het hoogste aantal ooit)

 • bevolkingsgroei tot 2030 toename tot 16.976.000, daarna afname (2007: 16.400.00)

 • aandeel ouderen (65 jaar of ouderen) 14,5% in 2007; 15,3% in 2010; 19,6% in 2020; 23,3% in 2030 op de totale beroepsbevolking

 • omvang potentiële beroepsbevolking 61,3% in in 2007; 53,2% in 2040 (20-65-jarigen)

 • groei beroepsbevolking tot 2011 is er alleen groei door stijging van de arbeidsparticipatie; (aantal mensen dat feitelijk werkt) de potentiële beroepsbevolking blijft redelijk stabiel.

Hoe zit het met uw organisatie?

Het Witboek noemt een aantal maatregelen die organisaties willen gaan nemen. Deze maatregelen, zo blijkt, richten zich vooral op het behoud van je werknemers. Terechte Strategie want weet: ook uw concurrent aast op nieuwe medewerkers én managers & verhip: uw concurrent kijkt over uw schutting en ziet bij u nog voldoende kandidaten…..

De inspanningen, van zéér Belangrijk & Urgent tot (ook) belangrijk maar minder urgent, zijn:

 • opleiding en training

 • werven en binden van jongeren

 • contacten met scholen

 • her- en omscholing

 • technologische vernieuwing

 • flexibilisering van werktijden

 • beloningsbeleid (primair en secundair)

 • werven en binden van ouderen

 • bedrijfsprocessen herontwerpen

 • groepen benaderen die nog niet tot de arbeidsmarkt zijn toegetreden

 • faciliteren van thuiswerken

 • werkzoekenden werven uit andere regio’s (binnen Nederland)

 • functies anders inrichten

 • samenwerken met publieke instanties

 • werven van ‘bijzondere doelgroepen’ (arbeidsgehandicapten, langdurig werklozen)

 • werven van medewerkers uit het buitenland

 • fulltime functies omzetten in parttime functies

 • outsourcing van HR-taken

 • verplaatsen van de productie naar het buitenland

 • verplaatsen van de productie binnen Nederland

Ik herken hierin een Rode Draad, u ook?

Hoever bent u nu met uw Talent Management? Ik hoop (veel) verder dan dat het Witboek u aan ‘nieuws’ vertelt. Anders bel me maar eens.

& Dat Talent Management momenteel ouwe koek is, dat wist zelfs Donald Duck ons 60 jaar geleden al te melden over het belang van: ‘Let’s Stick Together’!

{Talenten kunnen zich ook aanmelden bij de ManPro Group!}

2 thoughts on “Ouwe Koek: ‘P-tekort’.”

Omzet 12 mln, 300 medewerkers, 14 talen…… 14 jaar ago

[…] Terwijl sommigen zich hier ter plaatse druk maken over de rol van ‘minderheden’, zijn er organisaties die deze uitdaging al vér voorbij zijn. Zij maken zich al lang niet meer druk met welke achtergrond c.q. afkomst je de organisatie binnenkomt, als je maar dat Talent bent dat de organisatie juist nu HARD nodig heeft én dat je dus überhaupt binnenkomt! Zij weten dat alleen een divers scala aan talenten uiteindelijk de continuïteit van de organisatie kan waarborgen. Maar ja, zij zijn daarmee dan ook veel verder in hun Strategie dan onze Politici, deze organisaties lijken meer oog te hebben voor de toekomst. […]

Tekort aan Personeel of tekort aan CHRO’s? 13 jaar ago

[…] medewerkers te maken krijgen (‘hebben’ zelfs al), da’s al (veel) langer bekend; ‘Hele Ouwe Koek’ dus. Dat dit vervolgens ook nog eens leidt tot een dito ernstig tekort aan Kennis, is ook al geen […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *