OXFORD Univ.: nagenoeg de helft van alle banen kan worden uitgeoefend door computers c.q. robotica.

We naderen het moment dat relatief veel kantoor- en administratieve functies, die nu nog worden uitgeoefend door mensen, ook gedaan kunnen worden door computers c.q. robotica; vandaar die ‘helft’: “While computerization has been historically confined to routine tasks involving explicit rule-based activities, algorithms for big data are now rapidly entering domains reliant upon pattern recognition and can readily substitute for labor in a wide range of non-routine cognitive tasks.”

V.w.b. de (r)evolutionaire ontwikkeling van robotica in het werkproces gaat het daarbij deze keer dan ook om de niet-routinematige cognitieve functies. Functies waarvan door het specifieke opnemen en verwerken van informatie tot voor kort nog werd gedacht dat alleen een mens dit zou kunnen doen…..

De onderzoekers, jonge* wetenschappers aan de Oxford Universiteit in het Verenigd Koninkrijk, Carl Benedikt Frey en Michael A. Osborne (*vergeet niet naar hun beider foto’s te kijken ;-)) zijn zelf zeker zo verbaasd over hun bevindingen als dat menig ondernemer, manager, politicus e.a. dat zullen zijn.

In de conclusies op hun onderzoek houden ze dan ook de nodige slagen om de arm: “The authors do not claim 47 percent of total US employment will be lost as a result of computerization. They only argue that 47 percent of US employees are in occupations that are at risk as a result of computerization.” Ook veronderstellen zij dat dit proces nog wel 2 decennia kan gaan duren.

Wat mij betreft is het niet nodig dat ze zo terughoudend zijn. Zo wordt het ‘tempo’ van 20 jaar schromelijk overschat, kijk alleen maar naar de recente (r)evolutie**.

We hebben het hier over trends & robotica vormt daarbinnen een intrigerend proces. Waren het eerst nog de routinematige taken die werden ‘uitbesteed’ aan computers, ga eens kijken bij een autoproducent. O.i.v. Big Data komen nu ook andere functies ”binnen het schootsveld” van de robot, functies zoals die waarbij of waarover de mens nog enigszins dient na te denken. (ook) Da’s dus niet meer nodig. 😮

Frey & Osborne publiceren deze week hun rapport THE FUTURE OF EMPLOYMENT: HOW SUSCEPTIBLE ARE JOBS TO COMPUTERISATION? (susceptible => gevoelig) Ze onderzochten 702 verschillende functies. Functies die m.n. gerelateerd zijn aan de arbeidsmarkt in de VS, maar die even goed van toepassing zijn op de dito markt in de EU. (‘Waarom de VS?’ De VS blijkt meer ‘vatbaar’ te zijn voor de trend van robotica dan die in de EU. Dat maakt vaak de ontvangst van je onderzoek ook eenvoudiger.)

“The study, based on 702 detailed job listings, found that computers could already replace many workers in transportation and logistics, production labor and administrative support.

But computers, armed with the ability to find patterns in big data sets, are also increasingly qualified to perform “non-routine cognitive tasks.” Het eerste wisten we al, of hadden we kunnen weten. Het tweede is een interessante aanvulling, een ‘aanvulling’ die inderdaad de opzet van de arbeidsmarkt aanmerkelijk zal veranderen. Dit plaatje geeft de ontwikkeling ‘mooi’ weer:

Bron: Frey & Osborne, Oxford University

Bron: Frey & Osborne, Oxford University

(Nb; vervelend voor de ManagementPro wellicht: maar zoals je ziet hebben computers & robotica over het algemeen weinig aansturing nodig……)

Dienen we nu bang te zijn dat binnen afzienbare tijd de 1/2 van de beroepsbevolking ‘op de bank ligt te vegeteren?’. ‘Nee, da’s niet nodig.’ aldus Frey & Osborne. Zij refereren daarbij aan de Industriële Revolutie e.a. (r)evolutionaire ontwikkelingen in het arbeidsproces: zo bood de mechanisering van de landbouw kansen c.q. werkgelegenheid in de fabrieken, fabrieken die overigens nu als één van de eersten robotiseerden….

Los daarvan: “We note that this finding implies a discontinuity between the nineteenth, twentieth and the twenty-first century, in the impact of capital deepening on the relative demand for skilled labour.

While nineteenth century manufacturing technologies largely substituted for skilled labour through the simplification of tasks, the Computer Revolution of the twentieth century caused a hollowing-out of middle-income jobs.

Our model predicts a truncation in the current trend towards labour market polarisation, with computerisation being principally confined to low-skill and low-wage occupations. Our findings thus imply that as technology races ahead, low-skill workers will reallocate to tasks that are non-susceptible to computerisation – i.e., tasks requiring creative and social intelligence.

For workers to win the race, however, they will have to acquire creative and social skills.” Daarmee zijn we dan weer terug bij die o-zo broodnodige continue ontwikkeling. Vergeet niet: collega-robot ontvangt ook met regelmaat een update. 😉

Bron: Nearly Half of U.S. Jobs Could Be Done by Computers, Study Says.

*VID: viel je nu nog voor de secretaresse c.q. secretaris, strax ‘val’ je als een blok voor die knappe robot…… 😮

** Zo komt het CBS deze week met het bericht ‘Opnieuw minder banen’ & dat is niet alleen o.i.v. de crisis….

3 thoughts on “OXFORD Univ.: nagenoeg de helft van alle banen kan worden uitgeoefend door computers c.q. robotica.”

NicoW 9 jaar ago

Ik las in 1969 het spraakmakende boek “Buitenaardse beschaving”, van Stefan Denaerde, pseudoniem van Ad C.M. Beers. Het is een toekomstbeeld in verhaalvorm. De schrijver noemt het zelf een utopisch boek. Maar hij schetst een beeld, dat heel consistent is.
En dat werkelijk alles geautomatiseerd is, komt inderdaad voor. Hij voorzag het.
Dit heeft sociale en psychosociale consequenties. Het is belangrijk, dat wij daar mee leren omgaan.

Onderzoek: slechts 9% van de Nederlandse werknemers voelt zich Betrokken. 11% gedraagt zich zelfs Actief Niet Betrokken! – ManagementPro 8 jaar ago

[…] Wordt het nu dan toch tijd voor Robot?…… […]

Interessante Dominante HR Thema’s | Willem E.A.J. Scheepers MBA, Author, Tutor, Investors in people Practitioner & Edut®ainer @ VirtualBusinessConsultant.eu 7 jaar ago

[…] Robotica als alternatief van menselijke arbeid; lees o.m. de entry ‘Het is zo goed gegaan met de economie dat zowel de mensen als bedrijven onzorgvuldig omsprongen met investeren in opleiding en ontwikkeling’. Lees ook het meer recente (0913) OXFORD Univ.: nagenoeg de helft van alle banen kan worden uitgeoefend door computers c.q. robotica. […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *