Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna…..

 http://www.youtube.com/watch?v=VhO3d7c9fIU

‘De oplossing is een combinatie van er meer geld in stoppen, langer te gaan werken en korten op de pensioenuitkeringen.’ tot die conclusie komt de Wharton University in Pennsylvania, US n.a.v. onderzoek naar oplossingen voor de pensioenproblematiek in de VS, de EU en Japan.

Een al decennia eerder ingezette trend van afname in het aantal geboortes naast een toename in ouderdom van de pensioengerechtigden, stookt het pensioenvuur van 2 kanten op. Die trend is de komende decennia niet snel om te keren. Oplossingen zullen dan ook niet de meest eenvoudige zijn.

Op zich vertellen ze bij Wharton niet veel nieuws over de pensioenproblematiek, toch is het goed dat zij dit nog eens doen want het ziet er naar uit dat wij dit Probleem (nb; een Uitdaging is het al niet meer, helaas) niet onder ogen willen zien…..

From Chicago to the Champs-Elysees and beyond, distressed retirement plans these days face a set of bleak options.” Inderdaad: voor een belabberd pensioensysteem resteren er slechts sombere opties als oplossing.

De entry van 18/08 jl. Hoe groot is de kans dat jij je pensioen ontvangt? e.a. tips. trok een scala aan lezers & kijkers. Met een gemiddelde leeftijd van de Nl. werknemer van 41,3 jr. “leeft” het pensioen-onderwerp, blijkbaar.

“Decisions that were made 30 years ago are now coming home to roost (nb; ‘op stok gaan’). Under rosy optimistic assumptions that were the reality of the 1980s and the 1990s, promises were made, risks were ignored and demographic shifts were downplayed or swept under the rug.” In 30 jaar is er veel, héél veel veranderd, zo veel zelfs dat wij er door zijn verrast; een Zwarte Zwaan dus.

The relentless aging of the world’s population creates a scissors-like phenomenon (nb; ‘je wordt van 2 kanten gepakt’). By 2050, developed countries will average just two people between the ages of 15 and 64 for each person 65 and older, according to the United Nations, down sharply from five younger persons for each older one in 1999.

With fewer people to finance their retirement, older individuals will have to settle for less generous benefits or spend more years on the job, or perhaps do both.”

Als je recent uit het arbeidsproces bent gestapt of je doet dat binnenkort samen met andere babyboomers (nb; vanaf 2012 verlaten er meer mensen de arbeidsmarkt dan dat er het volgende decennium natuurlijke aanwas is), dan zit je niet te wachten op dit advies: Blijf Werken! Zelf heb ik me daar al helemaal op ingesteld. (Nb; er van uitgaande natuurlijk dat je tot op hoge leeftijd mentaal & fysiek ‘fris & fruitig’ kan blijven)

Het 2e advies van Wharton is gericht aan werkgevers: blijf geld pompen in je pensioensysteem, zowel ten gunste van je oud- als (zeker) van je huidige werknemers & zorgt dat dit bedrag meer wordt. Men is zichzelf er van bewust dat (ook) dit advies economische gevolgen heeft. Eenvoudig gezegd: je producten/diensten kunnen er duurder door worden! (Nb; of je gaat natuurlijk efficiënter werken.)

Voor de Overheid is er het 3e advies: belast de uitkeringen meer dan dat nu het geval is. Dat geld zal nodig zijn om het systeem van Zorg & Welzijn in stand te kunnen houden én uit te breiden want de zorgvraag zal de komende decennia toenemen. (Nb; er zit, helaas, een wisselwerking tussen de toename in pensioenuitkeringen en de toename in de kosten van zorg & verpleging; 2x geld uitgeven is dan toch ‘teveel van het goede’ sic.)

Het pensioensysteem is ‘iets’ anders uitgepakt dan dat Willem Drees sr dit voor ogen had, vermoed ik. Maar ja, je kan tenslotte ook niet alles weten/voorspellen….

Dat laatste geldt ook voor het advies van Wharton: ik ga met hen mee, ons pensioensysteem dient ingrijpend te veranderen maar…… dat wil niet zeggen dat wij hier in NL/EU de komende jaren niet & plotseling tal van kansen voorbij kunnen zien komen, kansen waardoor onze economie tot Grote Bloei komt! Achteraf zullen we dan zeggen: ‘Waarover hebben we ons toch zo druk gemaakt?’

Ook dat behoort tot het gedachtengoed van de Zwarte Zwaan…….

Bron: Broken Promises: Can the World’s Stressed-out Pension Plans Be Rescued?. Knowledge@Wharton.

Bookmark and Share

4 thoughts on “Pensioenen: een hopeloze zaak, bijna…..”

Omscholing ambtenaren tot onderwijzer en verpleegkundige, goed idee? « Willem Scheepers over het Investeren in Mensen. 10 jaar ago

[…] Toch zijn er in het artikel nog enkele voorbehouden. Zo stelt hoogleraar arbeidsmarktbeleid Ton Wilthagen dat het met die uitstroom van ambtenaren wel mee zal vallen. In het verleden is er door voorgaande regeringen met regelmaat geroepen dat er ambtenaren dienden te verdwijnen maar echt goed is dat nooit van de grond gekomen (sic.). Daarnaast: iemand die decennialang een bepaalde functie deed, school je niet zo maar om (daarvoor is ook iets te zeggen) en de uitstroom zal ook voor een belangrijk deel worden bepaald door babyboomers die aan hun pensioen willen gaan beginnen. (nb; Wharton Univ.  stelt deze week voor om hen door te laten werken….) […]

Manon Waterreus 10 jaar ago

Mijn voorspellingen…

De pensioenen zullen naar mijn mening een uitstekend middel gaan worden om de schaarse babyboomer te binden aan een organisatie.

Verder voorspel ik een verdere privatisering danwel afschaffing van de AOW. De regels rond pensioengelden zullen aangescherpt worden, wat een taak wordt van een lik op stuk organisatie, bijvoorbeeld de belastingdienst.

Voor pensioengelden wordt een eigen micro economie gecreeerd, omdat het een basisvoorziening betreft voor de gehele samenleving. Dus een fonds dat onafhankelijk van de huidige economie aangevuld wordt, met een eigen belastingstelsel, waaraan pas over 30-40 jaar van uitgekeerd wordt. 

Door besef van minder sociale zekerheid ontstaat meer cohesie (ouders vallen terug op hun kinderen) en een besef over het belang van familiebanden, waardoor er weer een toename komt in geboortecijfers. Niets is statisch.

In de Verenigde Staten, is er op Californie na, weinig geregeld voor ouderen. Als je kijkt naar het natuurlijke gevolg daarvan, dan is dat: grotere armoede.
Dit zal wellicht leiden aan migratie van ouderen naar goedkope landen. Zeker van hen met een diverse culturele achtergrond. Of migratie naar warme landen waar nu de economie booming is, denk aan India.

Kortom demografische factoren veranderen het pensioenlandschap wat waarschijnlijk demografische gevolgen heeft.

Een mooie circelgang.

Ronald Weiss 10 jaar ago

Mijn visie is dat we ons meer ervan bewust worden dat we niet meer in die sociale verzorgingsstaat wonen. Dat we, anders dan voorheen, ons nu wel meer bewust met ons toekomstige inkomen gaan bezighouden. AOW wordt een minimale basis, pensioen via de werkgever een luxe, tezamen zal het de lading niet dekken. We zullen privé anders ‘reserveren’ voor later dan investeren in polissen en beleggingen. We zullen meer in de collectieve sfeer doen, bijvoorbeeld reserveren in natura. Ruilhandel, voedsel tegen voedsel, vakantie-adres tegen handwerk etcetera.
We zullen anders om moeten gaan met het aangaan van langdurige verplichtingen, hypotheekschulden bijvoorbeeld zullen meer een gegarandeerde aflossingsvorm krijgen dan aflossingsvrij. We zullen meer aandacht moeten besteden aan de uitgaven kant in plaats van ons vooral te concentreren op de inkomstenkant. Hoe minder kosten je hebt, des te minder inkomen je nodig hebt. Het gaat immers om je besteedbare inkomen niet waar.
De sociale verzorgingsstaat die wij hadden, bestond pas sinds de jaren 50 van de vorige eeuw. Dit geld eveneens voor de zekerheid in dienstverbanden voor onbepaalde tijd. Deze luxe hebben we misschien zo’n kleine 50 jaar vol kunnen houden. Het is bijna 2011, dus waar hebben we het over?, wanneer we ons willen vasthouden aan sociale zekerheid.
De boodschap is: zorg goed voor jezelf, voor nu en later en verdiep je er eens in. Het is best eenvoudig.

Max H 10 jaar ago

Gigantisch grote bedragen in miljardenhoogte bevinden zich nog bij de pensioenfondsen. Éérder zullen jongere mensen (en hun werkgevers) het besef moeten krijgen, om voortijds wat meer te denken aan hun pensioen en maandelijks iets van hun salaris aan de kant moeten leggen uit eigen middelen, zodat het pensioenfonds straks mogelijk nog maar 50% hoeft uit te keren en je zelf de rest aanvult. Dat blijft betaalbaar voor iedereen, terwijl er nauwelijks iets hoeft te veranderen. Het inlegbedrag hoeft geen 50% te zijn, dat kan veel lager, als je maar op tijd begint. Er verstrijken immers meer jaren van je 20e tot je 60e, dan vanaf je 67e tot je 82e. Zo blijf je niet langer geheel afhankelijk van maatregelen, die door de overheid worden bedacht en geldt de dekkingsgraad van 105% niet meer. Deze kan dan op den duur omlaag naar 105 % van een beduidend lager bedrag. De boodschap: zorg goed voor jezelf, voor nu en later en verdiep je er eens in blijft ook bij mij overeind…… 9 december door Max H

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *