Rendement op Sociale Innovatie I: processen verbeteren en duurzame inzetbaarheid.

In tijden van financiële en economische crises toch nog subsidie (kunnen) ontvangen op een investering die je doet, welke organisatie wil dat niet? Nu, dat kan & wel dankzij een (nieuwe) ESF subsidie: “Bedrijven kunnen in 2011 en 2012 € 18.000 subsidie ontvangen voor sociale innovatie.”  In dit ‘subsidiekader’ is ‘sociale innovatie’ gedefinieerd als:

  • “Procesverbetering: dit is het binnen de arbeidsorganisatie(s) het verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen.”
  • “Duurzame inzetbaarheid: ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer.”

Conclusie: “Door te innoveren op deze thema’s vergroten werkgevers de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf.” Nix mis mee met deze conclusie, toch?

Mits je dat investeren Goed doet natuurlijk(!). Ergo: subsidie kunnen ontvangen ‘is 1’, mooi, maar daar mag het natuurlijk niet bij blijven. Wat is dan ‘2’ c.q. de beste manier om je investering in sociale innovatie vervolgens in je organisatie ook daadwerkelijk tot rendement te laten komen?

Oplossing? Er zijn natuurlijk ‘meerdere wegen die tot sociale innovatie leiden’, maar in dit geval is er één oplossing die hier prima op aansluit….

en dan prima aansluit op de randvoorwaarden van de subsidie t.w. procesverbetering en duurzame inzetbaarheid.

Laten we eerst kijken naar de definitie van sociale innovatie. Da’s relatief eenvoudig. Allereerst vinden we hier in onze eigen “Kennisbank” een scala aan SI artikelen. Kijken we dan ook nog eens naar een site zoals die van de Tilburg Social Innovation Lab dan zien we dat de meesten terecht komen bij deze Wiki-definitie: “Social innovation refers to new strategies, concepts, ideas and organizations that meet social needs of all kinds – from working conditions and education to community development and health – and that extend and strengthen civil society.

‘Urguru’ Peter Drucker maakt e.e.a. nog concreter. Hij beschreef het belang van sociale innovatie (SI) voor organisaties in 1992 (artikel The New Society of Organizations) alsvolgt: “Social Innovation is equally important and often more important than scientific innovation.”

Drucker koppelde SI aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: “Every organization must assume full responsibility for its impact on employees, the environment, customers, and whomever and whatever it touches. That is its social responsibility.”; vandaar ‘duurzame inzetbaarheid’.

Drucker verbond SI aan Kennis Management: “The organization’s function is to put knowledge to work—on tools, products, and processes; on the design of work; on knowledge itself. It is the nature of knowledge that it changes fast and that today’s certainties always become tomorrow’s absurdities.”; vandaar ‘procesverbetering’.

& Beiden kan. Zo ziet e.e.a. er dan uit in een schema:

Procesverbetering en duurzame inzetbaarheid kunnen worden gerealiseerd m.b.v. de nieuwe aanpak van het Investors in People Model: ‘Investors in People is de meest succesvolle aanpak van organisatieverbetering gebaseerd op het actief betrekken van medewerkers. De methode is praktisch in gebruik, flexibel en gericht op resultaat.’ (Bron: brochure IiP.)

M.n. dat ‘actief betrekken van je medewerkers (nb; en je managers)’ bij het IiP-proces van je organisatie (dus geen ‘hebbeding’ van een slechts een paar ‘gelukkigen’), maakt vervolgens de IiP-accreditatie van je organisatie hier tot het ideale instrument. Het ideale instrument niet alleen voor de implementatie van sociale innovatie in je organisatie maar ook om in aanmerking te kunnen komen voor deze unieke ESF-subsidie!

Dit is de 1e entry in de serie ‘Rendement op Sociale Innovatie’, volgende week volgt de 2e met meer rendement. Maar ben je nu al geïnteresseerd? Lees dan voor info & een verdere toelichting op subsidie & op Investors in People ook ‘Nieuwe subsidie: sociale innovatie, vitale bedrijven.’ Ook voor het Investors in People traject.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *