RWI, een onderdeel van MinDef?

RWI, de ‘Raad voor Werk en Inkomen’ het ‘officiële en onafhankelijke overlegorgaan van vertegenwoordigers voor werkgevers, werknemers en gemeenten’, dient dat momenteel niet een onderdeel te zijn van het Ministerie van Defensie? Vragen de ontwikkelingen op de Nederlandse Arbeidsmarkt niet om een meer Strategische benadering? Als je de Arbeidsmarktanalyse leest dan zou je tot die conclusie kunnen komen….
In mijn 1e entry begin ik maar eens met een ‘terugblik’. Verstandig? Zegt u het me straaks maar. Mijn ‘terugblik’  heeft impact op de Nederlandse economie; in de nabije toekomst, dat wel. Ik ‘blik terug’ op het Rapport van het RWI: ‘Arbeidsmarktanalyse 2005’ dat rapport verscheen (al) in maart van dit jaar. Nu is het mijn indruk dat de inhoud aan de aandacht van veel beslissers is ontsnapt en da’s jammer en misschien zelfs: niet verstandig.

Het RWI schetst in haar rapport de Nederlandse Arbeidsmarkt in de komende jaren en de, mogelijke, nadelige gevolgen voor onze economie: een tekort op de Markt niet alleen aan kwantiteit maar ook aan kwaliteit; leest u het rapport eens. Men komt tot een 3-tal aanbevelingen die zich focussen op: ‘competentieverhoging beroepsbevolking’, ‘schaars talent aan het werk’ en ‘laag geschoolde arbeid, wat er mee te doen?’.

De aanbevelingen in het rapport vormen een goede basis voor de sociale partners en de overheid (‘om …..’), maar het onderzoek en de bevindingen hebben m.i. een diepere impact. Dit concentreert zich op de Kenniscomponent in Arbeid en dat is inmiddels een kapitaalgoed geworden. Van dat component hebben we dus straks een essentieel tekort….. 

Het herstellen van en/of het rendement behalen op kapitaalgoederen (hier Kennis) vraagt om een strategische benadering. Strategie kent haar oorsprong in de militaire historie. Wat sommigen hierbij vaak vergeten is dat strategie niet gebasseerd is op ‘beeïndigen’ maar op overleven!

Het is dan ook tijd om de waarnemingen in het RWI rapport op te pakken want ‘de toekomst is nu’ (en wie weet kunnen we daarvoor (ook) onze defensiespecialisten gebruiken……).

1 thought on “RWI, een onderdeel van MinDef?”

Mateen Siddiqui 15 jaar ago

RWI, een onderdeel van MinDef?

Strategie kent niet alleen haar oorsprong in de militaire historie maar is m.i. een gerationaliseerde overlevingswijze.

Of de Raad voor Werk en Inkomen op zijn plaats is bij het Ministerie van Defensie betwijfel ik…ik vind de stelling wel van originaliteit getuigen maar….

Topdown structuren en machtsstructuren zijn m.i. erg verspillend. Ook zijn ze nauwelijks tot enige verandering te bewegen. En niet in staat details te managen. Het zijn weinig fijnzinnige systemen.

Arbeidsmarkt- en inkomensvraagstukken vragen m.i. juist om flexibele benadering met oog voor detail en persoon.

Ik denk dat het geen goed plan is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *