The SHIFT c.q. De Verandering; the Third Wave of Virtual Work

Het positieve nieuws uit het meest recente boek van Lynda Gratton is dat we binnen enkele jaren meer dan genoeg talenten beschikbaar hebben op de arbeidsmarkt! Da’s al een prima binnenkomer, toch?

London Business School prof. en initiatiefnemer van het ‘Future of Work Research Consortium’ Lynda Gratton heeft een nieuw boek beschikbaar ‘The SH/FT, the future of work is already here.; een aanrader & dat niet alleen voor de HR-pro.

Gratton bouwt in haar boek verder op de uitkomsten uit het Consortium, een samenstelling van wetenschappers en organisatiepro’s, en ze hanteert SHELL’s energy scenarios to 2050. 2 scenario’s die op zich al interessante leesstof vormen. Zij gaat vervolgens uit van een 5-tal krachten waarmee wij zowel zakelijk als privé in de komende jaren worden geconfronteerd, Gratton heeft als richtjaar 2025:

  1. de (dringende) behoefte aan een Low-Carbon Economy, een schone maatschappij c.q. woon-, werk- & leefomgeving, zo zullen we een andere kijk krijgen op (de noodzaak tot) reizen;
  2. de versnelde ontwikkeling van technologie waarbij Gratton een duidelijke voorkeur heeft voor The Cloud: de digitale ‘atmosfeer’ van waaruit wij een schat aan gratis tot relatief goedkope just-in-time info beschikbaar hebben om ons werk zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren;
  3. ‘Wereld 3.0’ ofwel globalisatie, je kan je als organisatie maar ook als individu niet meer ‘achter de dijken verstoppen’ de wereld wordt één in handelen, doen & laten;
  4. ingrijpende verandering in de demografische samenstelling van onze planeet o.m. omdat we langer (kunnen) gaan leven; een gemiddelde leeftijd van 100 jaar voor de babies van vandaag, is geen utopie. Een economische bijdrage leveren tot (ver) in je 80e levensjaren wordt zo een uitdaging…..
  5. belangrijke maatschappelijke veranderingen waarbij Gratton m.n. wijst op de sterk veranderende gezinssamenstellingen: steeds meer kinderen die opgroeien met stiefbroers & -zussen, steeds meer ouders die elders verblijven. Ontwikkelingen die ook hun invloed hebben om de manier waarop we ons gaan verbinden met vrienden, met collegae.

Dit zijn krachten die de fundamentele aannames die we hebben over (ons) werk ingrijpend zullen veranderen; aldus Gratton & daarvoor is er zeker ‘iets’ te zeggen.

Nu doe ik het boek ernstig te kort door direct over te gaan naar de 3 Veranderingen die Gratton voor de nabije toekomst ziet, maar dit is dan ook een blogentry & het zal ook niet de laatste entry zijn die ik aan The SH/FT besteed.

  1. The First Shift: from Shallow Generalist to Serial Master. O.i.v. genoemde krachten volstaat het in de (nabije) toekomst niet meer om op de arbeidsmarkt een generalist te zijn. Meer dan nu zal er een beroep worden gedaan op Meesters (nb; Gratton hanteert als metafoor de Middeleeuwse gildenmeesters): mannen & vrouwen die hun (unieke) talenten blijven ontwikkelen, tot op hoge leeftijd, en zo inzetbaar blijven.
  2. The Second Shift: from Issolated Competitor to Innovative Connector. Relatief veel werk kan straks, m.b.v. technologie zoals The Cloud & o.i.v. de carbon footprint, vanuit thuis gebeuren (toch ‘Het Nieuwe Werken’?). ‘Zaak’ blijft wel dat je interessante/belangrijke contacten legt & weet te onderhouden, tot ver over de grenzen.
  3. The Third Shift: from Voracious Consumer to Impassioned Producer. Of zoals Gratton het stelt, niet: ‘I work … to be paid … Which I use … to consume stuff … Which makes me happy.’ maar: ‘I work … to gain productive experiences … that are the basis … of my happiness.’

Wellicht vormt dat laatste nog wel de meest ingrijpende verandering…..

Zoals gezegd, een aanrader voor ieder die zich afvraagt waarmee naar toe met haar/zijn organisatie maar ook met je werk(plezier). Het boek kan je aan het denken én tot actie aanzetten,

Ergo: voor werkgevers staat er op relatief korte termijn een global talent pool beschikaar. Voor werknemers wordt het nu al relevant om je gehele werkzame leven employable te blijven; persoonlijke ontwikkeling staat nooit meer stil. ‘Veranderingen’ die niet eens onlogisch zijn……. toch?

==================

130911

Lynda Gratton heeft een interview met (collega) Gary Hamel over The SH/FT Lynda Gratton: The micro-entrepreneur revolution.

200912

2 jaar na het verschijnen van The SH/FT realiseert Lynda Gratton zich dat de verandering die ze in haar boek  nog ‘de grootste verandering sinds de Industriële Revolutie’ noemt, de Grootste Verandering Ooit is. Meerdere, recent verschenen, onderzoeken ondersteunen haar aanname.

120413

Het nieuwe ‘sociaal akkoord’ lijkt haax te staan op de inhoud van The SH/FT. Je kan inderdaad stellen dat partijen die verdienen aan flexwerk zijn doorgeslagen, maar door daarmee vervolgens flexwerk ‘de kop in te drukken’, is een tegendraadse trend.

Over het afschaffen van het 0-urencontract in de Zorg merkte een verpleegkundige met 0-urencontract op ‘De kans dat ik ontslagen wordt is nu groter dan ooit.’ Daarvoor is ‘iets’ te zeggen…..

Wellicht hadden de sociale partners op een andere, betere manier kunnen investeren in mensen…. the shift.

010613

Harvard heeft een interessant webinar gepubliceerd over het gedachtegoed van Lynda Gratton: The Third Wave of Virtual Work; mooi overzicht.

290613

“Vroeg of laat zijn we allen ondernemer. De Arbeidsmarkt is volop in verandering en vaste banen zijn straks verleden tijd.” Inderdaad, ‘sociaal akkoord’ of niet (nb; waarbinnen we flexwerk juist wil verminderen, zelfs afschaffen….), de verandering of The SH/FT in de Arbeidsmarkt is toch een ‘iets’ andere……‘Help, ik word ZZP-er!

Bron: Het Financieele Dagblad.

Bron: Het Financieele Dagblad.

150813

Hoe ziet Werk er uit in 2030?

221113

Intermediair magazine komt met het bericht dat ‘Hoogopgeleiden steeds minder trek hebben in een vaste baan‘. De trend van flexibele schil naar crowdsourcerer zet zich voort…..

190514

‘Flexibilisering op Nederlandse werkvloer gaat steeds verder’ meldt Het Financieele Dagblad vanochtend. Het mooie nieuws is dat een flex-werkgever als ASML ook investeert in de ontwikkeling van de flexwerkers:  “Een voorbeeld van een werkgever die hoogwaardig flexwerk heeft ingebed is chipmachinemaker ASML: het bedrijf geeft jaarlijks € 225 mln uit aan 2500 flexibele kenniswerkers, overwegend wetenschappelijk opgeleid, die doorlopend trainingen en certificeringen doorlopen.”

Een nadeel is dat lang niet alle flex-werkgevers dit doen; een nadeel niet alleen voor de flexwerker, ook voor degene die hen inleent…..

240614

In het FORTUNE artikel Why The Future of Work Is All About Challenging Convention van Jacob Morgan vind je dit filmpje:

TFoW wordt mooi in beeld gebracht; toch?

091014

“The digital revolution is opening up a great divide between a skilled and wealthy few and the rest of society.” Meldt The Economist in het special report ‘The Third Great Wave’ Inderdaad, de Derde Grote Golf….

241115

O-Desk, de site waar je wereldwijd beschikbare ‘nieuwe werkers’ vindt, gaat na de recente fusie verder onder de naam UPWORK.

39 thoughts on “The SHIFT c.q. De Verandering; the Third Wave of Virtual Work”

Vrouw jouw loon is 80% van dat van mij, maar verdisconteren we mijn kwaliteiten dan wordt het 91%! – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Verantwoord Ondernemen’. Deels is dit natuurlijk reclame voor hen, zoals Lynda Gratton aangeeft wordt ‘sustainability an essential Strategic issue’, anderzijds compliment voor de […]

Diversiteit ≠ Gelijkheid ook niet bij 9% salarisverschil m/v. « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] c.q. ’Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen’. Deels is dit natuurlijk reclame voor hen, zoals Lynda Gratton aangeeft wordt ‘sustainability an essential Strategic issue’, anderzijds compliment voor de openheid van […]

TATA Hoogovens v.s. TATA Taj Mahal; kwestie van mentaliteit? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] in mentaliteit omdat we nu & in de toekomst meer & meer internationaal gaan samenwerken, een SH/FT inderdaad. Wat te denken bijv. van het v/m HOOGOVENS, onderdeel van de TATA GROUP een conglomeraat […]

Opnieuw de HR-Trend: Hyperspecialisatie. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Hun bevindingen komen in lijn met dat wat Lynda Gratton hierover recent publiceerde in haar boek The SH/FT. Over de Globe verspreidt bevindt zich een schat aan gespecialiseerd talent, je hebt ze alleen niet […]

Investeer in Hyperspecialisatie! (HR-Trend) « Willem Scheepers of het Rendement op Investeren in Mensen. 11 jaar ago

[…] Hun bevindingen komen in lijn met dat wat Lynda Gratton hierover recent publiceerde in haar boek The SH/FT. Over de Globe verspreidt bevindt zich een schat aan gespecialiseerd talent, je hebt ze alleen niet […]

Gewoon, omdat IK kan…..! (over Maatschappelijk Verantwoord Handelen) – ManagementPro 11 jaar ago

[…] entry die Lynda Gratton vanochtend plaatst in haar The Future of Work blog. Gratton is auteur van The SH/FT een boek waarin ze de noodzaak aantoont voor maatschappelijk verantwoord handelen in ons leven, in […]

Wat doen we: In or Out the Cloud? (vbc) – ManagementPro 11 jaar ago

[…] The SHIFT c.q. De Verandering. […]

Management Pro: Wat doen we: In or Out the Cloud? (vbc) | HAANTJES GEDRAG 11 jaar ago

[…] kun je de cloud-definitie veel ruimer interpreteren, ruimer zoals Lynda ‘The SH/FT’ Gratton dat doet: door de mogelijkheden van de virtuele wolk staan ons nu contacten open met […]

Onderzoek: EU HR Manager beschikt niet over een Toekomstbestendige Strategie. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] are expected to be considerably more important in the future than standard social networks. (nb; zie Gratton ws.) By contrast, the greatest risks identified by the surveyed managers are the disclosure of a […]

Management Pro: Onderzoek: EU HR Manager beschikt niet over een Toekomstbestendige Strategie. | HAANTJES GEDRAG 11 jaar ago

[…] are expected to be considerably more important in the future than standard social networks. (nb; zie Gratton ws.) By contrast, the greatest risks identified by the surveyed managers are the disclosure of a […]

Deze week kreeg ik 5 boeken…. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] boek gaat in op invloedrijke thema’s als globalisering en technologie, thema’s die ook auteurs als Gratton aanhalen. Daarnaast sluit het mooi aan op het boek van mijn zus & […]

(te) Weinig organisaties beschikken over een toekomstbestendige HR Strategie. « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 11 jaar ago

[…] are expected to be considerably more important in the future than standard social networks. (nb; zie Gratton ws.) By contrast, the greatest risks identified by the surveyed managers are the disclosure of a […]

Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] vindt deze trends ook terug in The SH/FT van Lynda Gratton etc. etc. Zo kwam in 2009 business school INSEAD met het rapport “Who Cares? […]

Management Pro: Het ‘Nieuwe’ Werken, wordt Nederland een Kenniseconomie of een Werkloze Economie? | HAANTJES GEDRAG 11 jaar ago

[…] vindt deze trends ook terug in The SH/FT van Lynda Gratton etc. etc. Zo kwam in 2009 business school INSEAD met het rapport “Who Cares? […]

Investeren we in de Kenniseconomie of wordt het een Werkloze Economie? « Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 11 jaar ago

[…] vindt deze trends ook terug in The SH/FT van Lynda Gratton etc. etc. Zo kwam in 2009 business school INSEAD met het rapport “Who Cares? […]

Synopsis van 2011 in 15 ManagementPro entries. – ManagementPro 11 jaar ago

[…] In juni kwam prof. Lynda Gratton met haar boek The SH/FT. Een boek dat zij samenstelde met haar ‘denktank’ over de veranderingen in arbeid op onze planeet in de komende decennia; opmerkelijk hoe weinig aandacht dit boek kreeg. Je kan nog altijd The SHIFT c.q. De Verandering lezen. […]

Management Pro: Het is eenzaam aan de Top, over het Successor’s Dilemma bij KPN. | HAANTJES GEDRAG 11 jaar ago

[…] al geruime tijd voordat Blok aan zijn opvolging begon schreven Lynda Gratton en Tamara J. Erickson het HBR artikel Eight Ways to Build Collaborative Teams, ook handig om voor […]

De Crowdsourcerer als alternatief voor de Nieuwe Werker? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Los daarvan: het is voor het reguliere Midden & Groot Bedrijf toch ook nog een beetje weird: je werkzaamheden uitbesteden aan mannen & vrouwen die je niet ziet, niet kent. De vraag die dan al snel opkomt is: “Zijn ze wel te vertrouwen?” of “Kan dat écht voor dat geld?”. Dat terwijl er met crowdsourcing inderdaad aanmerkelijke besparingen zijn te realiseren: het werk vindt op piekmomenten effectiever en efficiënter plaats door mensen die dat door hun leefomgeving tegen aanmerkelijk lagere tarieven kunnen uitvoeren. ‘Iets’ dat Lynda Gratton ook in haar The SH/FT opmerkt. […]

Management Pro: De Crowdsourcerer als alternatief voor de Nieuwe Werker? | HAANTJES GEDRAG 11 jaar ago

[…] Los daarvan: het is voor het reguliere Midden Groot Bedrijf toch ook nog een beetje weird: je werkzaamheden uitbesteden aan mannen vrouwen die je niet ziet, niet kent. De vraag die dan al snel opkomt is: “Zijn ze wel te vertrouwen?” of “Kan dat écht voor dat geld?”. Dat terwijl er met crowdsourcing inderdaad aanmerkelijke besparingen zijn te realiseren: het werk vindt op piekmomenten effectiever en efficiënter plaats door mensen die dat door hun leefomgeving tegen aanmerkelijk lagere tarieven kunnen uitvoeren. ‘Iets’ dat Lynda Gratton ook in haar The SH/FT opmerkt. […]

Haal meer Buitenlands Talent naar Nederland! Horen daar ook allochtonen bij? – ManagementPro 11 jaar ago

[…] Meldpunt’ kan uit de lucht (nb; talent is lang niet alleen ‘Hoog Opgeleid’, een goede werkman wordt Goud Waard!). Nu buitenlandse talenten tegen de haren instrijken is wel het laatste wat je als land-in-nood […]

Is alle Hosanna rondom ASML/INTEL en NEDCAR/VDL/BMW terecht? – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Nu is de internationalisering van arbeid in de regio Eindhoven al enige tijd ‘toegeslagen’. ‘Denktanks’, gevestigd op het lokale Brainport, die ieder samengesteld zijn uit 100+ whizzkids afkomstig uit 15+ verschillende landen, vormen geen uitzondering: een divers samengesteld team staat dan ook (altijd) aan de basis van innovatie. Maar vraag is dan of daarvoor INTEL, BMW c.s. zich naar NL dienen te verplaatsen? Maar ook of ASML, VDL, VanderLande daarvoor in NL dienen te blijven? Infrastructuur, zoals kantoor- en productielocaties zijn binnen (dezelfde) no-time afgeschreven, zeker nu. Ergo: een succesvol bedrijf is ‘zo’ verplaatst, zeker als talent zich niet geroepen voelt om zich in NL te vestigen. Je kan hierbij ook handig gebruik maken van de inzichten van Lynda Gratton. […]

Waar vandaan komt het technisch talent voor ASML/INTEL, VDL/BMW en de andere werkgevers in de Slimste Regio? | Willem Scheepers, IiP Practitioner & Virtual Business Consultant. 10 jaar ago

[…] Nu is de internationalisering van arbeid in de regio Eindhoven al enige tijd ‘toegeslagen’. ‘Denktanks’, gevestigd op het lokale Brainport, die ieder samengesteld zijn uit 100+ whizzkids afkomstig uit 15+ verschillende landen, vormen daar geen uitzondering: een divers samengesteld team staat dan ook (altijd) aan de basis van innovatie. Maar vraag is dan of daarvoor INTEL, BMW c.s. zich naar NL dienen te verplaatsen? Maar ook of ASML, VDL, VanderLande daarvoor in NL dienen te blijven? Infrastructuur, zoals kantoor- en productielocaties zijn binnen (dezelfde) no-time afgeschreven, zeker nu. Ergo: een succesvol bedrijf is ‘zo’ verplaatst, zeker als talent zich niet geroepen voelt om zich in NL te vestigen. Je kan hierbij ook handig gebruik maken van de inzichten van Lynda Gratton. […]

Als de Medewerkers het voor het Zeggen hebben: de Democratische Organisatie. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] zo’n democratische organisatie & met Nieuwe Vormen van Werken in rap tempo op komst heeft het zeker de toekomst. Eén waarschuwing is nog op z’n plaats of […]

Onderzoek: 25% van je medewerkers vindt dat hun vaardigheden sterk zijn verouderd. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] groene vaardigheden(MVO), verhoogt kans op werkloosheid en verhoogt de baanonzekerheid. (nb; Lynda ‘The SH/FT’ Gratton stelt het zo: ’Je nieuwe concurrent v.w.b. je vaardigheden is GOOGLE, Wikipedia, and the […]

Brief aan de volgende generatie: voorkom dat je vaardigheden overbodig worden. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Gratton schreef in 2011 ‘The SH/FT’, daarin voorspelt zij voornoemde ontwikkeling. DELOITTE heeft aan deze ‘essentiële […]

Goed (sic.) Begin 2013: Massa Ontslag bij Banken – ManagementPro 10 jaar ago

[…] Third Wave of Virtual Work”. Auteurs Tammy Jons en Lynda Gratton (nb; jawel de auteur van The SH/FT) komen met argumenten waarom vanaf nu het virtueel werken een trend zal zijn. Niet voor niets […]

De klassieke arbeidsverhoudingen bestaan niet meer: medewerkers verlangen zekerheid voor de lange termijn, werkgevers kunnen dat niet bieden. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] meer hetzelfde zullen zijn, dat gaf o.m. Prof. Lynda Gratton al aan in haar in 2011 verschenen boek ‘The SH/FT’. Alleen lijkt haar voorspelling naar een meer flexibele arbeidsverhouding, -verdeling o.i.v. de […]

Vast of Flex, iedere medewerker kun je motiveren door ontwikkeling en door aandacht. | Willem Scheepers, IiP Registered Specialist & Virtual Business Consultant. 10 jaar ago

[…] meer hetzelfde zullen zijn, dat gaf o.m. Prof. Lynda Gratton al aan in haar in 2011 verschenen boek ‘The SH/FT’. Alleen lijkt haar voorspelling naar een meer flexibele arbeidsverhouding, -verdeling o.i.v. de […]

YAHOO! of: Het Nieuwe Werken is Uit en de Medewerker van de Maand schaffen we ook af. Over arbeidsproductiviteit. – ManagementPro 10 jaar ago

[…] De werkplekmemo bij YAHOO! heeft zelfs prof. Lynda Gratton aan het denken gezet over haar queest voor virtueel werk: The Power of […]

Je nieuwe Strategie ziet er goed uit op het papier van je directiekamer, maar hoe krijg je nu je medewerkers betrokken? – ManagementPro 10 jaar ago

[…] dat steeds meer medewerkers werkzaamheden uitvoeren op hun eigen initiatief c.q. virtueel (nb; The SH/FT). “We expect people to work more on their own initiative. They have to take steps to fulfill […]

Strategic Workforceplanning: de Flexwerkers van ORANJE. – ManagementPro 8 jaar ago

[…] dat laatste lijkt ORANJE te voldoen aan dat wat Lynda Gratton beschreef in The SH/FT: je organisatie beschikt over (een kleine kern) vaste krachten, vervolgens over een flexibele schil […]

Is het verstandig je vaardigheden met World of Warcraft op LI te plaatsen? – ManagementPro 8 jaar ago

[…] Toch een opmerkelijke reactie, niet alleen van de HR medewerker die de vacature wil invullen, zeker als we weten dat werk steeds meer en steeds vaker plaatsvindt c.q. plaats zal vinden in de virtuele wereld….. […]

4 Scenario’s Toekomst van Werk en de introductie van BotlR! – ManagementPro 8 jaar ago

[…] gaan werk en werkplek naar toe? Lynda Gratton schreef hierover al eerder The SH/FT, deze week schrijft Chuck Blakeman ‘in het verlengde daarvan’ op INC de entry […]

“Wat echt telt is dat wat je leert als je denkt dat je alles al weet.” ManPro entry Nr. 2000! – ManagementPro 8 jaar ago

[…] Gratton schreef het boek The SHIFT c.q. De Verandering; the Third Wave of Virtual Work. Het lijkt er op dat velen de inhoud is ontgaan, maar de trend die Gratton voorspelde is […]

Robot vervangt nu ook Manager, toch plant Kabinet 100.000 extra banen. – ManagementPro 8 jaar ago

[…] The SH/FT beschrijft Gratton The Third Wave of Virtual Work. Werken? Je talenten delen? Dat kun je voor steeds meer banen vanaf iedere werkplek, het is […]

ORDINA Topman bij Commissie Elias: “Een op de tien keer gaat het met IT fout.” – ManagementPro 8 jaar ago

[…] als een externe aan de flexschil binnen de Overheid? Ik betwijfel dat. (NB: lees event. ook ‘The Third Wave of Virtual Work’). De extra uitgaven aan de IT projecten lijken nu al voor een essentieel deel […]

Global Talent Competitiveness Index: Zwitserland op1, Nederland op 12. #WEF15 – ManagementPro 8 jaar ago

[…] als economieën die interessant zijn voor global talent. Let wel: je kan aan die economieën ook op afstand je bijdragen leveren. Wie had dat gedacht: Nederland v.w.b. talent in concurrentie met […]

Weg met het Organogram! – ManagementPro 6 jaar ago

[…] trekken, daarbij vergezeld door nieuwe dienstverbanden zoals flexwerken, tijdelijke contracten, de 3rd wave of virtual work, de holacratie, zijn organogrammen nu meer dan ooit de relieken van een ver verleden. Vroeger leek […]

Hoe te overleven in het Tijdperk van Automatisering, een Leven Lang Leren? – ManagementPro 6 jaar ago

[…] dan is er daarvoor zeker ‘iets’ te zeggen. Prof. Lynda Gratton introduceerde in 2011 The SH/FT, the third wave of virtual work. Werkgevers zouden meer dan ooit gebruik gaan maken van tijdelijke contracten, van ‘werk op […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *