Toekomst van Onderwijs: EdTech?

Hoogwaardig digitaal onderwijs 210323

In de ‘Kamerbrief met beleidsreactie op rapport over hoogwaardig digitaal onderwijs en verkenning inzet intelligente technologie‘ stelt minister Robbert Dijkgraaf enkele vragen, vragen die hij wil voorleggen aan een groep in-/externen. Ik vroeg BingAI om een reactie. Die reactie lees je in een LinkedIn entry.

Examineren zal nooit meer hetzelfde zijn. 301122

“Er een onverwachte, verraderlijke academische dreiging op het toneel: een revolutie in kunstmatige intelligentie heeft krachtige nieuwe automatische schrijfhulpmiddelen gecreëerd.
Dit zijn toepassingen die zijn geoptimaliseerd voor het schrijven van school- en universiteits opdrachten, basis voor een potentieel succes voor studenten dat moeilijk, zo niet ronduit onmogelijk, te voorkomen is.”

Op kunstmatige intelligentie gebaseerde taalmodellen maken het momenteel niet alleen eenvoudiger voor bloggers, schrijvers, journalisten e.a. om iets te publiceren, ook voor studenten is het nu een stuk eenvoudiger hun eindresultaten in te leveren. Er zijn al meerdere apps hiervoor beschikbaar. De vraag wordt dan interessant: hoe reageer je hierop niet alleen als onderwijsinstellingen, wie of wat leverde de opdracht in? Maar ook als samenleving: wat is de waarde nog van een diploma?

Bron: Now AI can write students’ essays for them, will everyone become a cheat? | Rob Reich | The Guardian

Hogescholen/Universiteiten update 150722

‘Collegezaal of thuis?’ vroeg ik recent op de Erasmus campus aan 3e en 4e jaar Master studenten. Hun reactie: ‘Thuis, nu we er toch aan gewend zijn.’
In diezelfde periode vroeg een (iets) oudere generatie Masterstudenten me of er voor het volgen van de lessen ook een alternatieve virtuele ruimte mogelijk was? Dat was ook niet voor het eerst.

In de afgelopen 2 studie-/collegejaren, een periode waarin ik voor ruim 75% virtueel of op afstand les gaf, heb ik mezelf voorgehouden dat didactiek nooit ten koste mag gaan van techniek. Mijn voorkeur heeft een persoonlijke ontmoeting maar ik merk dat ik binnen studeren op afstand resp. virtueel onderwijs ook mijn weg heb gevonden.
Kijk ik naar resultaten van studenten en kijk ik naar de evaluaties van de MC’s/colleges dan merk ik daarin geen achteruitgang. Sterker nog: de waardering die studenten uitspreken ligt zelfs fractioneel hoger. Maar dat zegt waarschijnlijk meer over hun eerdere ervaringen.

In het artikel ‘Studenten na corona nog steeds minder op universiteit‘ stelt één van de univ’s “Studeren is een sociaal proces waar studenten van en door elkaar leren.” Idd maar of daarvoor het leslokaal/de collegezaal voor de huidige generaties de enige oplossing is, d.i. voor mij nog maar de vraag.

Wat me opvalt op de campus is dat ik daar vooral jonge buitenlandse studenten zie, en terecht anders hadden zij zich wel virtueel ingeschreven/aangesloten. Ook zie ik dat er een nieuw gebouw wordt gerealiseerd en dat terwijl de huidige gebouwen niet meer volledig worden benut.

Het zal nog ‘even’ duren voordat het onderwijs educational technology omarmt en dat terwijl er in de diezelfde studie-/collegezalen aan studenten het vak verandermanagement wordt onderwezen….

Overheid update 300422

‘Goede leraren zijn de belangrijkste bepalende factor voor kwalitatief goed onderwijs. Leermiddelen zijn daarbij het belangrijkste instrument voor de leraar. Met de groeiende digitalisering in zowel samenleving als onderwijs zijn digitale leermiddelen als instrument voor de leraar steeds belangrijker geworden.’ Bron: Digitaal onderwijs goed geregeld | Rapport | Rijksoverheid.nl (NB; d.i. het nu dus nog niet.)

Over de mogelijke vervanging van de leerkracht door kunstmatige intelligentie, op termijn, geen woord…..

Tech update 210821

“Facebook heeft donderdag een test gelanceerd van een nieuwe virtual reality-app voor werken op afstand, waarbij gebruikers van de Oculus Quest 2-headsets van het bedrijf vergaderingen kunnen houden als avatarversies van zichzelf.” #Metaverse gaat van start…..
Het FD: “Volgens Silicon Valley-kenners is het #metaversum de volgende stap in de evolutie van technologie en de logische opvolger van het internet.” https://lnkd.in/ep4HPgaG

“Het metaversum is een poort tot vrijwel alle digitale ervaringen”, stelt Mathew Ball “een belangrijke component van fysieke ervaringen en het volgende arbeidsplatform.” Bron https://lnkd.in/eiwjuaDd
‘Eenvoudig’ gezegd: #augmentedreality #virtualreality #mixedreality in één. Dit lijkt misschien op ‘een ver van mijn bed show’ als FB niet zou zijn gestart met Horizon Workrooms.

Als je nu als particuliere of publieke onderwijsinstelling start met een ‘klaslokaal’ of ‘collegezaal’ in een metaverse vorm, #edtech, en je zoekt daarvoor een docent: ik meld me aan.
Dat geldt overigens ook als je organisatie klanten wil consulteren, adviseren binnen cq vanuit het metaversum, bij deze: willem@willemscheepers.eu

Coronavirus update 150320: nu het er naar uitziet dat de scholen dicht gaan, zijn er mogelijk alternatieven om lessen toch door te kunnen laten gaan, m.b.v. alternatieven zoals:

NB; virtueel onderwijs in rudimentaire vorm werkt, in 1e instantie, ook:

—————————————

“Terwijl ze in haar autonome auto naar de les rijdt, leest de student de notities die geprojecteerd staan op de binnenkant van de voorruit, tegelijkertijd gebaart ze met haar handen om het ​​3D-model van haar architectuurproject te vormen.” How Technology Is Changing the Future of Higher Education. Begin dit jaar sprak ik met een jonge student, later dit jaar studeert zij af als tandarts. Op mijn vraag of er tijdens de opleiding is stilgestaan bij de invloed van robotica resp. kunstmatige intelligentie op het tandarts vak?. Reageerde ze dat techniek een onderdeel was van de opleiding maar dat haar vak binnen afzienbare tijd ingrijpend zou kunnen transformeren, nee dat niet. Is het ethisch jongeren op te leiden voor een vak dat er straks niet meer is?

“Zolang mensen hebben gewerkt, hebben technologische ontwikkelingen hun manier van werken veranderd. De uitdaging vandaag is op twee manieren anders: het tempo van technologische veranderingen is versneld en de impact van technologie op banen wordt gevoeld op taak- en vaardigheidsniveau.” Betting Big on Employee Development.

“Het lukt de Tweede Kamerleden maar niet om grip te krijgen op het lerarentekort. Potentiële oplossingen buitelen over elkaar heen en een gezamenlijke aanpak van de Kamer ontbreekt. Zelfs de omvang van het huidige lerarentekort is nog altijd onduidelijk, bleek woensdag bij een debat in de Tweede Kamer.” Tweede Kamer worstelt nog altijd met aanpak lerarentekort. “Vanwege de werkdruk en het lerarentekort is in het onderwijs grote behoefe aan tijd en ruimte. Doordachte digitalisering kan helpen bij het creëren hiervan, bijvoorbeeld door automatisch nakijken.” digitaliseringsstrategie 2.0.

“Verschuivende machtsverhoudingen in de wereld creëren daarnaast nieuwe vormen van concurrentie en dynamiek, waar onze open economie en samenleving een antwoord op moeten vinden. Dit veroorzaakt grote maatschappelijke vraagstukken rondom thema’s als leren en werken. Dat wordt nog eens versterkt door razendsnelle innovaties op het gebied van digitalisering, robotisering en kunstmatige intelligentie.” Toekomst van het Onderwijs.

EdTech of ‘educational technology‘ staat al enige tijd ‘onder verhoogde aandacht’ en die aandacht neemt toe, niet alleen omdat de vraag naar ‘technologisch talent’ door potentiële werkgevers in (zéér) rap tempo toeneemt, ook omdat de kwaliteit van onderwijs onder druk staat. ‘Google’ op ‘edtech‘ en je stuit op een overdaad aan artikelen en onderzoeken ‘and counting‘. EdTech is een ontwikkeling waaraan je niet meer voorbij kan. Alleen verschilt de kwaliteit van de publicaties nog al. Waarbij de één het houdt bij ‘digitale hulpmiddelen die werken voor de gebruiker’ (‘digitaliseringsagenda‘, Ministerie van OCW, gepubliceerd 220319) resp. het bepleiten van ‘groot onderhoud aan het huidige onderwijssysteem’ (discussie toekomst van het onderwijs; gepland 030320), is de ander alweer stappen verder.

Ook omdat beide voorgaande Nederlandse publicaties het begrip EdTech niet benoemen cq. aanhalen, is het interessant te lezen wat de Britse collegae van ‘ons’ OCW, the Dept. of Education, schrijven in het rapport Realising the potential of technology in education: “EdTech is geen silver bullet. In de 21e eeuw moet het worden gezien als een onafscheidelijke draad geweven doorheen de leerprocessen en het leren. Het is zinloos om te doen alsof het niet iets is dat iedere leraar en elke leerling gebruikt, elke dag. Waarop we ons dienen te concentreren is wanneer en op welke manieren EdTech het best kan worden ingezet om leer- en ontwikkelprocessen te ondersteunen.”

Het citaat waarmee deze entry opent komt uit Learning: A Special Report van The New York Times; interessant rapport. Over dat citaat, waarin een student bezig is de les voor te bereiden in haar auto, merken de onderzoekers/auteurs op: “Dit lijkt op science fiction, een indruk die wordt versterkt door het feit dat het wordt gedemonstreerd in virtual reality in een ultramoderne ruimte met overvolle kussens ipv stoelen. Maar dit scenario is gebaseerd op technologie die al in ontwikkeling is.” M.a.w.: deze vorm van voorbereiding door de student, is slechts een kwestie van tijd.

Het NYT rapport levert meer interessants op, zoals:

“Onder druk gezet door de eisen van werkgevers en studenten – vooral de opkomende Generatie Z – en de noodzaak om nieuwe klanten/studenten aan te trekken, beginnen sommige scholen, zoals Boise State en Southern New Hampshire University, laboratoria om verbeteringen te bedenken studenten te helpen effectiever te leren, hun vaardigheden aan banen te koppelen en hun studiekosten te verlagen.” Zo kan er, v.w.b. dat laatste, een interessante ontwikkeling ontstaan: studeren op abonnement. “In plaats van zich in te schrijven voor een opleiding, kunnen zij zich abonneren bij een universiteit: voor een maandelijks bedrag kan de student elke cursus volgen die ze willen, wanneer ze willen, met langdurige toegang tot advies en loopbaanhulp.”

“Georgia Tech heeft geëxperimenteerd met een virtuele onderwijsassistent genaamd ‘Jill Watson’ (zie YT), gebouwd op het IBM Watson supercomputerplatform. Deze kunstmatige intelligentie (AI) beantwoordt vragen in een discussieforum, dat naast menselijke assistenten (zie in ‘Is het ethisch….‘ het vbld van de school in Bangalore). Studenten kunnen vaak geen onderscheid merken tussen AI en mens, constateert hun professor. Meer ‘Jill Watsons’ kunnen studenten helpen om hindernissen te overwinnen die ze tegenkomen in grote opleidingen of online cursussen. De universiteit werkt vervolgens aan de ontwikkeling van virtuele docenten die volgens hen over twee tot vijf jaar levensvatbaar kunnen zijn.” In de ‘Jill Watson’ YouTube horen we ‘Iedereen kan nu een leraar zijn; da’s helder: empathische vermogens worden voor de menselijke docent belangrijker in het onderwijsprocs dan kennisdelen (NB: wat overigens niet automatisch betekent dat iedere mens over empathie beschikt c.q. docent/leraar kan zijn….). Het gevolg is zoiets als dat wat Yuval N. Harari zich afvraagt in ‘Homo Deus‘: “Waarom nog artsen opleiden als kunstmatige intelligentie betere diagnoses stelt?”.

“Een andere voorbode van toekomstige opleiden is het 360-graden projectiesysteem dat de studenten van het Rensselaer Polytechnic Institute virtueel naar China vervoert. De studenten leren Mandarijn Chinees door te praten met AI avatars die niet alleen kunnen herkennen wat de studenten zeggen, maar die ook hun gebaren en uitdrukkingen waarnemen, allemaal tegen een computer gegenereerde achtergrond van Chinese straatmarkten, restaurants en andere scènes. Studenten beheersen m.b.v. deze methode het Mandarijn ongeveer twee keer zo snel als hun collega’s in conventionele klaslokalen.”

Een Leven Lang Ontwikkelen, stelde onze Overheid vorig jaar voor (NB; nadat we decennialang vruchteloos aan ‘een leven lang leren’ hadden getrokken…). In het NYT rapport lezen we over de introductie van de interoperable learning record, of ILR. “De ILR geeft een opsomming van de specifieke vaardigheden die mensen hebben geleerd – bijvoorbeeld klantenservice of projectmanagement – in tegenstelling tot welke cursussen ze hebben gevolgd en welke diploma’s ze hebben behaald. Het omvat zou ook andere levenservaringen die zij hebben opgedaan. (….) ILR’s kunnen in twee richtingen werken. Toekomstige werknemers kunnen ze niet alleen gebruiken om te zoeken naar banen waarbij zij hun vaardigheden kunnen inzetten. Werkgevers kunnen dit doornemen om potentiële werknemers te vinden met de vaardigheden die zij voor hun bedrijf nodig hebben.” Unieke vaardigheden, competenties die nog belangrijker zijn dan de kennis die je meedraagt in je smart phone (NB; nu nog, want binnenkort m.b.v. een chip in je hersenpan: aldus Stephen Hawking).

EdTech transformeert het onderwijs, of kan dat nu al doen. Het is dan ook, sterk, aan te raden niet langer te wachten op introductie van EdTech, te beginnen in het basisonderwijs want daar is niet alleen ‘de nood het hoogst’, daar zit ook onze toekomst; letterlijk.

160622

De coronapandemie leidde er (ook) toe dat de manier waarop onderwijs plaatsvond in rap tempo veranderde: van de één op de andere dag bevonden studenten en onderwijzend personeel, in alle varianten, zich in een virtuele omgeving. Dat had voor- en nadelen toch lijkt het er op dat de ‘oude’ manier van lesgeven z’n langste tijd heeft gehad.

N.a.v. deze (opgelegde) transitie deed McKinsey onderzoek onder studenten, docenten, opleiders. De conclusie: studenten en docenten willen graag nieuwe leertechnologieën die tijdens de pandemie in de lessen zijn toegepast blijven gebruiken, maar opleiders zouden meer kunnen doen om deze verschuiving naar (meer) digitaal onderwijs te ondersteunen.

Met een, naar verwachting, nieuwe coronapandemie opkomst, lijkt deze overgang naar ‘educational technology’ geen overbodige luxe. Anders dan de vorige keer, kun je nu maar het best & beter voorbereid zijn.

Bron: How technology is shaping learning in higher education

 

280922

“Intelligente technologie verandert het onderwijs. Het heeft gevolgen voor de manier van lesgeven en leren. Met intelligente technologie kan beter rekening worden gehouden met verschillen tussen leerlingen en studenten. Het leren kan ook levensechter, interactiever, socialer en zelfstandiger worden.
Maar de inzet van intelligente technologie kan ook leiden tot verschraling van het onderwijs, gebrek aan persoonlijk contact en sociale interactie, ontmoediging van eigen initiatief, tot ongewenste vormen van surveillance en controle, stereotypering, uitsluiting en discriminatie.”

Op verzoek van de ministers van Onderwijs brengt de Onderwijsraad een interessant en relevant onderzoek uit over de betekenis en impact van educational technology.

Naar mijn idee komt dit rapport toch ‘iets’ te laat omdat technologie al een plaats heeft in het onderwijs, is het niet in de middelen die oiv van coronacrisis zijn geïmplementeerd, dan wel omdat disruptieve technologieën voor generatie alpha een logisch onderdeel zijn van hun leven.

De vraag is nu aan de leraar/docent/bestuurder: wat was de laatste app die jij installeerde?

Bron: Inzet van intelligente technologie | Advies | Onderwijsraad

Willem E.A.J. Scheepers, docent; auteur van o.m. ‘De Visie van de Organisatie, een Arbeidsmarkt met Mens en Robot, Leiderschap binnen een Uitdagende Toekomst‘.

15 thoughts on “Toekomst van Onderwijs: EdTech?”

Marco 4 jaar ago

“Terwijl ze in haar autonome auto naar de les rijdt,”, Waarom zou ze dat doen als de les ook naar haar kan komen? Om echt innovatief te zijn moet je loslaten.

Antwoord op Marco
Willem E.A.J. Scheepers 4 jaar ago

Goed opgemerkt Marco maar soms, zoals blijkt uit het geciteerde NYT artikel, is menselijke interactie binnen opleiding en ontwikkeling (ook) wenselijk.

Yves Verbeeck 4 jaar ago

Beste Willem

We onderschrijven jouw boodschap volledig.

Onze onderwijsdesigners van domo de refontiro introduceren vandaag al Eduten Playground in de klaspraktijk. Eduten is een met AI-ondersteunde EdTech toepassing. Kwalitatieve en onderwijskundig sterke EdTech verhoogt het leerplezier van leerlingen, het leerrendement van de leerlingen en verlaagt de werkdruk van leraren. Leraren kunnen zo meer bezig zijn met wat er écht toe doet: het ondersteunen en motiveren van leerlingen.

We kunnen niet meer kijken naast het belang van EdTech in het onderwijs van morgen. De tijden dat scholen een WoW-effect creëerden met het binnenbrengen van het digitale schoolbord in de klas zijn voorbij. De vraag naar kwaliteitsvolle EdTech-oplossingen die ondersteunend en motiverend werken stijgt.

Als partner van Eduten Playground komen wij alvast met de oplossing voor de wiskundeles in België en Nederland voor leerlingen van 10 t.e.m. 15 jaar. Voor meer informatie contacteer ons via: info@domoderefontiro.be

Met vriendelijke groeten
Yves Verbeeck

COVID-19: Chinese samenleving robotiseert momenteel in nog rapper tempo. – ManagementPro 4 jaar ago

[…] besmette patiënten. De volgende bedrijfstak waarin robotica wordt geïmplementeerd is dan logischer wijze het onderwijs. Als leraren afwezig zijn, als scholen voor mogelijk zelfs onbepaalde tijd gaan sluiten, dan is […]

Hebben Studenten na COVID-19 nog een 4-jarige Opleiding Nodig? – ManagementPro 4 jaar ago

[…] da’s nu volledig duidelijk: we zitten er middenin, en dat niet alleen voor het onderwijs. Het Onderwijs transformeert naar EdTech. Regulier onderwijs wordt aangevuld met virtueel c.q. onderwijs op afstand, sterker nog: in sommige […]

Studiejaar 2020 – 2021: Virtueel onderwijs of toch maar terug naar de collegezaal? – ManagementPro 3 jaar ago

[…] intelligentie, machine leren. Als je zoals ik een voorstander bent van deze ontwikkeling, EdTech, kun je er niet op tegen zijn dat je rol verandert, verdwijnt zelfs. Als je nog twijfelt, probeer […]

Een Robot heeft geen Advies nodig….. – ManagementPro 3 jaar ago

[…] dit jaar aan het begin van de coronapandemie vroeg ik mezelf, in de entry ‘Toekomst van Onderwijs: EdTech?‘ af wat mijn toekomst als docent nog zou zijn? Studenten volgen virtueel onderwijs, solitair […]

Betere banen creëren in een tijdperk van Intelligente machines – ManagementPro 3 jaar ago

[…] meer medewerkers te kunnen bedienen. Nieuwe technologie, inclusief online instructies, op basis van kunstmatige intelligentie geleide leersystemen en virtual reality-tools, bieden innovatieve manieren om te opleidingen toegankelijker, betaalbaarder en boeiender te maken […]

Een (uiteraard) door Covid-19 beïnvloedde ManPro Top 5 2020 – ManagementPro 3 jaar ago

[…] 5 ‘Toekomst van Onderwijs: EdTech?‘ lag in het verlengde van No. 3. In de volledige breedte van het onderwijs werd het […]

Kennisinfrastructuur: je kennis delen, ben jij daartoe bereid? – ManagementPro 3 jaar ago

[…] Voor mij is het meest zorgwekkend de ‘beperkte onderzoeks- en evaluatiecultuur op scholen’. Zo komen we natuurlijk nooit tot een samenleving van een ‘leven lang ontwikkelen‘ en dat i.c.m. de opkomst van EdTech….. […]

De Toekomst van Generatie COVID: dramatisch of hoopvol? – ManagementPro 3 jaar ago

[…] EdTech toepassingen als augmented reality, massive open online courses (MOOC’s) en crowd-based tools kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de omscholing; […]

de Staat van het Onderwijs, waarderend onderzocht. – ManagementPro 3 jaar ago

[…] benieuwd of het rapport aandacht besteedt aan technologie binnen het onderwijs c.q. digitalisering: EdTech. “Tijdens de (gedeeltelijke) sluiting van de scholen bleken veel teams in staat om heel snel […]

Terug naar de Werkplek Leiden, of Lijden? – ManagementPro 2 jaar ago

[…] ‘Thuiswerken is een blijvertje’, schrijft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vanochtend. Hun onderzoek laat zien dat werkgevers thuiswerken meer gaan faciliteren maar dat terugkeer op de werkplek ook wordt gewaardeerd. Daarnaast meldt Eén Vandaag “Maar 1 op de 10 thuiswerkers wil na corona weer helemaal naar kantoor.” M.a.w.: samen op weg naar het hybride werken t.w. bedrijf/thuis eventueel i.c.m. mixed reality. […]

Je volgende leidinggevende bevindt zich in de metaverse, is waarschijnlijk een robot maar iig een avatar. – ManagementPro 2 jaar ago

[…] E.A.J. Scheepers, die zichzelf er voldoende van bewust is dat zijn rol als docent resp. adviseur op enig moment ook door zijn avatar kan worden overgenomen…. Tot die tijd ben […]

Voor Schiphol is er nu een Cruciaal Moment, niet alleen voor Schiphol trouwens…… – ManagementPro 2 jaar ago

[…] die zichzelf er voldoende van bewust is dat er voor hem ook een Cruciaal Moment volgt, bijv. dat zijn rol als docent resp. adviseur op enig moment ook door zijn avatar kan worden overgenomen…. Tot die tijd ben […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *