Uitzondering voor MSD/Organon niet de oplossing.

Nu de werkelijkheid zo langzamerhand begint door te dringen bij de diverse beleidsmakers schreeuwt (bijna) iedereen moord & brand dat de afslanking van banen bij MSD/ORGANON in Oss niet door kan & mag gaan! Zo stelt SP-er Jan Marijnissen zaterdag dat ‘MSD (zijn woonplaats) Oss Ruineert’. Opmerkelijk die uitpraak want Marijnissen behoort toch tot die generatie politici die tot nu toe weinig tot niets heeft ondernomen om de kenniseconomie van ons land op gang te brengen. Laat staan om die te behouden.

De oproep aan de Politiek is nu dat er een uitzonderingsmaatregel dient te worden getroffen voor de 2.175 MSD medewerkers die voor 01/01/13 worden ontslagen & dan m.n. voor de relatief kleine groep onderzoekers c.q. hoogopgeleiden onder hen. Deze week overlegt de Tweede Kamer daarover.

Hoe vervelend ook voor de betrokkenen, toch ben ik zeker geen voorstander van het creëren van uitzonderingssituaties, uiteindelijk is dat ook niet de oplossing van dit probleem. (nb; Want dat het wegvloeien van de kenniseconomie uit ons land een probleem wordt, voorzover het dat al niet is, mag nu wel duidelijk zijn; hoop ik.)

Laten we de getallen in perspectief plaatsen.

Hoeveel onderzoekers er in Oss worden ontslagen is onduidelijk. Duidelijk is wel het getal van 2.175. Duidelijk is ook dat MSD/MERCK wereldwijd 14.000 banen schrapt.  De voorzitter van de Organon OR roemde deze week het handelen van de Franse regering, die zou wel ‘alles in het werk stellen om de banen voor hun land te behouden!’.

Bij het Franse MSD/CHIBRET worden 800 mensen ontslagen waaronder 125 onderzoekers. Het is nog allerminst zeker dat de Franse Overheid ook daadwerkelijk geld stopt in het behouden van deze werkgelegenheid. Als zij dat zou doen dan gaat het om forse bedragen, zeker afgezet per arbeidsplaats.

‘Ons’ CBS meldt per 30/05/10 een werkloosheid van 267.650 mensen, 81.000 van hen zijn hoogopgeleid.

Als onze Regering nu al een uitzondering zou maken,een focus zou leggen op een bepaalde uitzonderings groep, dan zou zij op zijn minst voor de kenniseconomie rekening dienen te houden met deze 81.000 mannen & vrouwen. Maar ongetwijfeld zitten er onder de 186.650 overige werklozen ook nog wel enkele talenten……

Nee, als MSD/ORGANON ons ‘iets’ leert, en dan kijk ik ook naar de reacties, dan is het dat het dringend tijd wordt voor een Beleid voor de kenniseconomie, niet voor ‘pappen & nathouden’.

Overigens, er zijn gelukkig organisaties die juist nu in die ontslagen kansen zien: de Radboud Universiteit en het UMC St. Radboud willen ontslagen medewerkers van MSD in Oss helpen met het opstarten van een eigen bedrijf. Zo meldt het ANP.

==============

010114

Wat te verwachten was lijkt nu toch te gebeuren: Weer veel banen weg bij MSD in Oss melden de media met als mogelijk dieptepunt de totale ontmanteling….

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *